Chúa Nhật, January 15, 2012 – Nguyên Nhân Căn Bản (Các Vấn Đề Tâm Linh 09)

Chúa Nhật, January 15, 2012

Các Vấn Đề Tâm Linh 09


Nguyên Nhân Căn Bản

Rôma 8:1–11

Lời Kinh Thánh cho biết, và kinh nghiệm của những người quyết tâm bước đi theo Chúa cho thấy rằng Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ chúng ta thắng hơn sự cám dỗ của xác thịt. Điều nầy không có nghĩa là sự cám dỗ sẽ tránh xa tín hữu; nó vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng sức mạnh của tội lỗi và sự ham muốn của xác thịt không còn quá mạnh như xưa nữa. Sự cám dỗ vẫn đến, nhưng nhờ Đức Thánh Linh, con cái Chúa có thể bình an bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài và đánh bại bản ngã tội lỗi cách dễ dàng. Kinh Thánh cho biết, ai tiếp nhận Đức Chúa Giêxu làm Chủ đời mình thì được ban Đức Thánh Linh như một món đặt cọc, để chứng nhận rằng người ấy thuộc về Đức Chúa Trời (Êphêsô 1:13–14). Và khi tín hữu đặt đời mình dưới quyền điều khiển của Ngài, thì Ngài sẽ lưu lại làm Chủ để hướng dẫn tâm linh của người ấy. Một số tín hữu xem sự kiện nầy như một thứ lý thuyết chứ chưa thật sự được từng trải ơn ấy ra sao.

Để có thể biết rõ, chúng ta cần hiểu biết những điều rất căn bản về sứ mạng và công việc của Đức Chúa Giêxu Christ khi Ngài giáng trần làm người. Lý do mà nhiều người tin Chúa rất chân thành nhưng chưa kinh nghiệm được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để có thể đắc thắng bản ngã tội lỗi cách dễ dàng, là vì không biết mình có thể nhận lãnh quyền lợi ấy. Sau khi tin Chúa, nhiều người biết rõ mình đã được tái sinh, tội lỗi cũ đã được tha và xoá sạch, nắm chắc sự cứu độ của Chúa, nhưng chưa được dạy dỗ kỹ càng về ơn phước đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con cái Ngài. Lúc Giăng Báptít nói về Đức Chúa Giêxu, thì ông công bố hai công tác Ngài sẽ làm là: 1.cất bỏ tội lỗi của thế gian” (Giăng 1:29b); và 2.làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa” (Mathiơ 3:11b).

Đức Chúa Giêxu Christ đã từ trời đến chuộc tội cho loài người, để tâm linh của những người tin Ngài được sinh lại, nhưng Ngài đến cũng để báp têm Thánh Linh cho những người tin nữa; sự cứu rỗi của Ngài không phải chỉ xoá tội rồi để mặc cho người tin tự xoay sở, mà còn ngự vô lòng để hướng dẫn đời sống của tín hữu bằng sự báp têm bằng Đức Thánh Linh. Sự báp têm bằng Đức Thánh Linh là sự ban cho tín hữu sức mạnh siêu nhiên trong tâm linh, để tín hữu có thể theo đuổi tiến trình thánh hoá mà Ngài sẽ thực hiện trên đời sống người tin. Thế nhưng, nan đề trong nhiều tín hữu và nếp sinh hoạt của Hội Thánh là chẳng có bằng chứng nào của ngọn lửa hăng say trong mối tương giao thân mật với Chúa, cũng không có ơn được mặc khải hay quyền phép gì cả.

Tiến trình công tác của Đức Thánh Linh trên đời sống tín hữu ra sao? – Khi một người tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêxu để tội lỗi mình được tha, thì Đức Thánh Linh đến trong tâm linh đã chết của người đó, dùng huyết quyền năng của Đức Chúa Giêxu tẩy sạch mọi tội lỗi trong người, đặt vào lòng người ấy một tâm linh mới. Người đó kinh nghiệm được sự tái sinh, sự vui mừng, bình an, được kể là vô tội vào thời điểm được cứu chuộc. Công tác ấy của Đức Thánh Linh giống như lập một tiền đồn trong lòng chúng ta. Nếu Ngài không thực hiện công tác ấy, thì chúng ta chưa được cứu.

Không phải Đức Thánh Linh chỉ muốn lập một tiền đồn, Ngài muốn chiếm hữu toàn thể các lãnh vực của lòng chúng ta bằng sự hiện diện và quyền phép của Ngài. Việc ấy gọi là sự đổ đầy, hay sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong lòng một người. Việc đó chỉ xảy ra khi chúng ta mở toang cửa lòng mình ra và mời Ngài vào làm chủ tâm trí, ý chí và tình cảm của chúng ta bằng mục đích và quyền phép của Ngài. Những người thấy mình phải luôn luôn tranh đấu vất vả với bản ngã tội lỗi mà không bao giờ thắng được, là vì chưa biết chân lý nầy. Khi họ không thấy lửa Thánh Linh trong đời sống mình, nhìn quanh Hội Thánh cũng thấy vô số người y như mình, liền cho là việc đó có lẽ chỉ là lý thuyết chứ không có trong thực tế.

Làm thế nào để nhận được kinh nghiệm nầy? Sự mời Chúa vào nghĩa là phải lên tiếng cầu xin với lòng chân thành. Hãy nhớ rằng sự được tha tội và được tẩy sạch phải xảy đến trước khi có thể mời Đức Thánh Linh vào làm Chủ, đầy dẫy trong tâm linh mình. Cầu xin ra sao? Hãy hết lòng khát khao tìm kiếm và cầu xin Đức Thánh Linh dùng sự thánh khiết và quyền phép chiếm hữu toàn thể con người chúng ta. Không có sự bi quan nghi ngờ trong khi cầu xin. Vì Đức Chúa Giêxu đã hứa: “Nếu các người là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao?” (Luca 11:13). Nếu thấy rằng mình chưa sẵn sàng cầu xin cho được điều nầy, thì ít nhất hãy cầu xin Chúa giúp cho mình khát khao về việc đó. Mệnh lệnh “hãy đầy dẫy Đức Thánh Linhkhông phải là một nhiệm ý lựa chọn có hay không có cũng chẳng sao. Ơn ấy là mục đích của Đức Chúa Trời cho mọi người tin.

Một số người chưa nhận được thì không phải vì họ không biết, nhưng vì sợ Đức Thánh Linh, không muốn Ngài chiếm hữu trong lòng. Hiện tượng nầy xảy ra vì nhiều lý do; có lẽ đã có lần họ chứng kiến những người tự xưng là đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh, nhưng phô diễn một số hành động kỳ quặc, bất bình thường, quá khích, vv. Cũng thấy một số người khác nữa sau khi xưng rằng đã nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh, chỉ một thời gian ngắn đã bị sa bại trầm trọng. Vì thế họ không muốn bị người ta cho là mình điên cuồng, cũng không muốn bị sa ngã phạm tội. Những sự việc làm cho một số tín hữu sợ hãi là có thật, và đã xảy ra ở nhiều nơi. – Tại sao lại có những hiện tượng ấy sau khi được báp têm bằng Đức Thánh Linh? Chẳng phải là Ngài có quyền phép để gìn giữ những người đã nhận báp têm của Ngài hay sao?

Chúng ta hãy xem gương Đức Chúa Giêxu sau khi được báp têm bằng nước, rồi được Thánh Linh lấy hình chim bồ câu từ trời ngự xuống trên Ngài, là dấu hiệu của báp têm bằng Đức Thánh Linh, thì Ngài phải chịu bị ma quỷ cám dỗ 40 ngày đêm trong lúc Ngài phải nhịn cả ăn lẫn uống. Ngài đã ra khỏi sự cám dỗ trong thân thể và sức lực của Con Người. Sở dĩ Ngài thắng cuộc là vì Ngài vâng lời Đức Chúa Cha và dùng Lời Đức Chúa Trời đã chép để chống lại mọi sự cám dỗ từ kẻ thù tinh ranh, quỷ quyệt. Những người thất bại hay có hành vi quái đản là vì thiếu hoặc không có Lời của Chúa trong lòng, vì không chịu được trang bị Lời Chúa làm vũ khí. Người khác thích biểu diễn, chống lại sự hướng dẫn của người lãnh đạo Hội Thánh, không nghe theo những lời chỉ dẫn của Đức Thánh Linh; cho nên, bị tà linh lừa gạt do tính kiêu căng làm cho mù loà.

Hãy hiểu biết mặt sau và những điều sâu hiểm của ma quỷ để không ngại ngần, xa lánh phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Hãy xem xét lẽ thường tình: Không phải vì có người đã dùng lửa đốt nhà hoặc tự thiêu mà người ta không còn sử dụng lửa! Cũng chẳng phải vì có người đã dùng dao gây chết chóc hoặc thương tích cho người khác thì người ta không còn dùng dao! Giống như thế, chẳng phải vì có người lạm dụng các ân tứ của Đức Thánh Linh mà chúng ta tránh xa Ngài! Không ai có thể sống đời tin kính đầy đủ mà không cần đến ngọn lửa quyền năng của Đức Thánh Linh. – Đúng là được báp têm bằng Đức Thánh Linh, tức là có lửa của Ngài, thì chắc chắn sẽ gặp sự tấn công rất nguy hiểm của ma quỷ. Nhưng nếu nếp sống cơ đốc không có lửa của Đức Thánh Linh thì còn bị nguy hiểm hơn gấp ngàn lần.

Nếu chúng ta sợ hãi và xa lánh Đức Thánh Linh, Đấng có nhiệm vụ thực hiện mọi ơn phước của quyền năng huyết Đức Chúa Giêxu trong đời sống chúng ta, thì làm sao có thể được hưởng các phúc lợi của ơn phước đó? Hãy hiểu biết và thấy các nguyên nhân căn bản nào đã cản trở đời sống theo Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi điều cần thiết để con cái Ngài được thuận lợi trên tiến trình thánh hoá. Vì Ngài biết rõ sự yếu đuối bất toàn của tạo vật mà Ngài dựng nên rất dễ vấp ngã do bản chất phản loạn thừa hưởng từ tổ phụ. Ngài đã ban Đức Thánh Linh để loại trừ bản chất yếu đuối ấy, ban sức mới cho những ai bằng lòng vâng phục, để thành công tiến bước trên con đường thánh hoá mà Ngài đã sắm sẵn.

VanDeTamLinh09.docx

Rev. Dr. CTB