Chiêm Bao Về Thiên Sứ

Chúa Nhật, July 7th, 2013

Tìm Hiểu Giải Mộng Tiên Tri, 08

Đa-ni-ên 10:4–9

Rất ít người nằm mơ thấy thiên sứ trong hình ảnh các Sêraphim và Chêrubim có cánh với hào quang chói loà; dù vậy, ngày nay các con cái Chúa vẫn thấy thiên sứ xuất hiện trong các giấc mơ của họ qua những nhân vật đến trợ giúp, mà trong giấc mơ họ không thấy rõ mặt, hoặc thức dậy thì không thể nào nhớ chút gì về dung mạo các ‘người’ đó. Họ tới trong chiêm bao để hướng dẫn, chỉ bảo và dìu dắt, và xuất hiện như những người bình thường, giấu kín vinh quang và đặc điểm thiên đàng. Nếu chúng ta nằm chiêm bao thấy có người tuy xa lạ nhưng tỏ ra thân thiết gần gũi, đến can thiệp, trợ giúp, chỉ dẫn ta các nẻo chính đáng trên đường đời bằng sự soi sáng tâm linh cách đặc biệt, thì loại chiêm bao đó là các giấc mơ liên quan tới các thiên sứ của Chúa.

 

Kinh-thánh tường thuật nhiều cuộc xuất hiện của thiên sứ từ trời cho người nhận thông điệp truyền đạt từ thiên đàng. Tuy nhiên, rất ít chỗ miêu tả cách chi tiết về hình dạng của họ. Sự mô tả hình dạng các thiên sứ mà chúng ta đọc thấy ở một số chỗ trong Kinh-thánh thường liên quan tới loại thiên sứ mà đoạn Kinh-thánh đó nói tới. Ví dụ như, tiên tri Đa-ni-ên kiêng ăn trong ba tuần lễ để xin nhận sự hiểu biết về một khải tượng rất khó hiểu mà ông được cho thấy. Sau hai mươi mốt ngày, một thiên sứ của Chúa hiện ra với ông và ban cho lời giải thích rất dài và rất chi tiết về những việc có liên quan tới thời tận thế (Đa-ni-ên 10–12). Ông mô tả về ‘người nam’ mà ông thấy:

 

Ngày hai mươi bốn tháng giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn, tức là sông Tigris. Tôi ngước nhìn lên thì thấy một người mặc vải gai, lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha. Thân hình sáng như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, đôi mắt như ngọn đuốc hừng, đôi tay và đôi chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông. Tôi, Đa-ni-ên, chỉ một mình tôi thấy khải tượng đó. Những người ở với tôi tuy không thấy khải tượng, nhưng họ đều run sợ, chạy trốn để tìm chỗ ẩn mình” (Đa-ni-ên 10:4–7).

 

Đây là chỗ duy nhất trong Kinh-thánh mô tả rõ các chi tiết hình dạng và biểu hiện bên ngoài của một thiên sứ. Vì sứ đồ Giăng miêu tả hình dạng Đức Chúa Giêxu trong sách Khải-huyền rất giống như vị thiên sứ trên (Khải 1:13–15), nên một số nhà thần học cho rằng vị thiên sứ mà Đa-ni-ên mô tả chính là Đấng Christ. Nhưng, thuyết phỏng đoán nầy bị trắc trở bởi sự kiện là thủ lãnh tà thần cai trị xứ Ba-tư đã có thể ngăn trở vị thiên sứ ấy trong 21 ngày, và thiên sứ trưởng Mi-ca-ên phải đến để tiếp sức vị thiên sứ ấy (Đa-ni-ên 10:13, 21). Nếu đó là Đức Chúa Giêxu thì không tà thần hay ác linh nào có khả năng ngăn trở Ngài. Nên vị đó có lẽ là một thiên sứ đẳng cấp rất cao.

 

Trong Kinh-thánh Cựu-ước, những thiên sứ xuất hiện để trợ giúp hay trò chuyện với các tổ phụ của dân Do-thái đều xuất hiện trong hình dạng phái nam. Có lúc họ xuất hiện trong hình ảnh người ta, những lần khác thì trong chiêm bao hay thị tượng. Áp-ra-ham, tổ phụ dân Do-thái và A -rập, được thấy Đức Chúa Trời cùng hai vị thiên sứ khác đến thăm lều của ông. Ba vị ăn và uống các thức do Áp-ra-ham đem ra khoản đãi (Sáng-thế 18:1–8). Trong lần xuất hiện nầy, Chúa và thiên sứ không biểu hiện một dấu hiệu nào về thiên đàng mà giống như người ta với vẻ đẹp đặc biệt có lẽ hết sức thu hút, khiến bọn đồng tính lên cơn cuồng dâm (Sáng-thế 19:1–5). Kinh-thánh Tân-Ước khuyên chúng ta đừng lỡ cơ hội tiếp đãi thiên sứ, vì họ xuất hiện như người thường (Hêbơrơ 13:2).

 

Rất có thể là các thiên sứ của Đức Chúa Trời thăm viếng chúng ta trong chiêm bao để truyền đạt một thông điệp nào đó, nhưng họ chỉ xuất hiện trong hình dạng loài người để chúng ta không bị kinh khiếp vì hình dạng thần thánh của họ ở thiên đàng. Bởi vì tất cả những người trong Kinh thánh đều ngã xuống đất hoặc phủ phục mỗi lần họ thấy nguyên trạng bề ngoài của một thiên sứ nào đó. Đa-ni-ên kể lại tình trạng của ông khi vừa thấy thiên sứ: “Tôi không còn sức nữa, mặt tôi tái xanh như người sắp chết. Tôi kiệt sức, nhưng tôi vẫn nghe tiếng phán của người. Vừa nghe tiếng người tôi bị ngất đi, mặt sấp xuống đất” (Đa-ni-ên 10:8–9). Những người ở với ông bị kinh khiếp đến nỗi dù không thấy thiên sứ, họ vẫn quá sợ hãi nên chạy trốn, tìm chỗ ẩn mình (10:7). Cả thú vật như con lừa của Ba-la-am khi thấy thiên sứ cũng nằm quỵ xuống (Dân-số 22:27).

 

Được thiên sứ xuất hiện trong chiêm bao đem theo thông điệp từ trời là một vinh dự quá cao. Tuy vậy, chúng ta phải nhớ rằng thông điệp ấy phải luôn luôn phù hợp với Thánh-kinh. Hiện nay có một số người chưa vững vàng trong sự hiểu biết Kinh-thánh đã bị dẫn dụ bởi các thị tượng mà họ thấy nhưng không có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên tín hữu Ga-la-ti hãy cẩn tắc: “Nhưng nếu có ai, dù là chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời truyền cho anh em một tin lành khác với Tin-lành mà chúng tôi đã công bố thì người ấy đáng bị a-na-them” (Galati 1:8).

 

Vì lý do đó, chúng ta không thể nào tin lời của một người tự xưng là đã được thiên sứ Gáp-ri–ên hiện ra khải thị cho biết rằng Đức Chúa Trời không có con, nên Đức Chúa Giêxu không phải là Con Đức Chúa Trời! Phúc-âm Luca ghi lại lời kể của bà Mary rằng thiên sứ Gáp-ri-ên đã hiện ra với bà khi bà còn là một người nữ đồng trinh, báo tin là bà sẽ thụ thai bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, cho nên “Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời” (Luca 1:35). Thế thì, không lý do gì hơn sáu trăm năm sau, vị thiên sứ Gáp-ri-ên đó lại đổi ý kiến đến nói với người tự xưng là tiên tri ấy là: “Đức Chúa Giêxu không phải là Con Đức Chúa Trời.

 

Cũng vậy, Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh đã hùng hồn tuyên bố trước hội-đồng tôn giáo Do-thái-giáo rằng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới gầm trời nầy chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ 4:12). Thế mà, tới mười mấy thế kỷ sau, có vị giáo hoàng tuyên bố là đã nhận được sự khải thị từ trời rằng ‘đức mẹ đồng công’ với Đức Chúa Giêxu trong công tác cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi và sự chết. Mặc dù một thiên sứ từ Chúa có thể đem đến cho chúng ta một thông điệp, sự chỉ dẫn, sự dạy dỗ nhất định nào đó, nhưng thông điệp khải thị đó không khi nào mâu thuẫn với những điều đã được mặc khải trong Kinh-thánh. Nếu thông điệp đem đến sự chia rẽ, khiến tín hữu lìa bỏ Đức Chúa Giêxu để theo một niềm tin khác, hoặc giới thiệu một hình thức cứu chuộc nào khác, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng đó là tà linh, tà thần giả mạo làm thiên sứ sáng láng (2Côrinhtô 11:14).

 

Có khi nào thiên sứ hiện ra trong hình dạng nữ giới không? Theo quan niệm chung của vô số thần học gia, vì tất cả những tường thuật và miêu tả của Kinh-thánh về thiên sứ là nam phái; nên chắc không có thiên sứ phái nữ. Tuy nhiên, Xa-cha-ri 5:9 ghi: “Tôi lại ngước mắt lên nhìn và thấy có hai người đàn bà hiện ra, giương cánh trong gió; cánh của họ giống như cánh cò. Họ nhấc cái thúng lên lơ lửng giữa đất trời.” Do luật pháp Môise liệt con cò là loài chim ô uế (Lêvi 11:19), nên các thần học gia tin rằng hai ‘người đàn bà’ ấy không phải là thiên sứ, mà chắc là tà linh. Khi các văn sĩ Sa-đu-sê hỏi Đức Chúa Giêxu về việc cưới gả trên thiên đàng, thì Ngài trả lời: “Khi từ cõi chết sống lại, người ta không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, nhưng sẽ như thiên sứ trên trời vậy” (Mác 12:25). Chúa không nói vì tất cả thiên sứ đều là nam giới, nên không có nữ thiên sứ để cưới gả; mà nói rằng họ sẽ như thiên sứ, nên không có việc cưới gả ở thiên đàng.

 

Những người quả quyết về việc tất cả thiên sứ đều thuộc phái nam, đã sửng sốt khi có người thời nay thấy thiên sứ hiện ra có hình dạng giống như nữ giới. Những người được thấy nầy đều là tín đồ trung tín và yêu mến Đức Chúa Trời. Các khải tượng về nữ thiên thần không thể khiến họ nghi ngờ lời Kinh-thánh, cũng không làm họ lìa bỏ đức tin hoặc sống yếu đuối. Nhưng càng mến yêu Chúa hơn, vững vàng hơn trong đức tin, vì họ được tiếp xúc trực tiếp với các sứ giả từ thiên đàng sai đến. Ông Terry Copper ở Idaho chẳng những được thấy thiên sứ, mà còn được nữ thiên sứ hiện ra hai lần khác nhau trao tận tay các viên ngọc quý cực đẹp từ thiên đàng. Chúng ta hãy giữ một tâm trí mở rộng, không hẹp hòi, không quả quyết về điều mình chưa biết rõ. Chúng ta chỉ nhắm tới một điều là gắng học hỏi để hiểu các thông điệp Chúa ban qua chiêm bao về các thiên sứ.

TimHieuGiaiMongTienTri08.docx

(Sách tham khảo: Interpret Dreams and Visions, của Perry Stone)

Rev. Dr. CTB