Được Chọn Để Thịnh Vượng

Chúa Nhật, January 26th, 2014

Các Vấn Đề Quan Trọng, 16


Êphêsô 1:3–6

Có thể rằng nhiều người trong chúng ta đã có lần muốn được tuyển chọn vào một nhóm nào đó mà mình rất thích, nhưng thất vọng vì không được chọn; hoặc đã có lần mang nỗi buồn bị thi rớt. Những chuyện như vậy rất thường xảy ra. Nhưng hãy đọc lời tuyên bố đầy hưng phấn trong Ê-phê-sô 1:4Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hoá và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.” Rồi hãy suy gẫm để hiểu ơn phước ấy, thì chúng ta sẽ thấy lời Kinh-thánh xua tan đám mây mù trong tâm lý thường hay thất vọng của chúng ta. Dù cho ai đó trong chúng ta chẳng được ai trong đời nầy yêu thích hay chọn lựa, nhưng Lời Chúa nói rằng chúng ta được Đức Chúa Trời chọn làm con cái của Ngài trước khi Ngài dựng nên trời đất, vũ trụ. Mỗi chúng ta có mặt trên đời không do sự tình cờ hay lầm lỗi nào hết.

Chúng ta đã thuộc về chương trình có trong lòng và trí tuệ của Đức Chúa Trời cho vũ trụ rất lâu trước khi chúng ta chào đời. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không được yêu thương và không ai cần đến, dù cho ai nói cách nào đi nữa. Được chọn nghĩa là được đem riêng ra khỏi một nhóm nào đó. Mọi con cái Chúa đều được đem ra khỏi thế giới tối tăm để vào Nước của Đức Chúa Giêxu. Nhưng không phải chỉ có chừng đó, chúng ta được chọn để bước vào mối liên hệ, tương giao thân thiết với Chúa và thuộc về Ngài. Chúng ta được Chúa chọn cho Ngài mà thôi. Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Ma-la-chi: “Họ sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta hành động. Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai phục vụ mình. Bấy giờ các con sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người phụng sự Đức Chúa Trời và kẻ không phụng sự Ngài” (Ma-la-chi 3:17–18).

Không phải sau khi sinh ra đời rồi chúng ta mới được Chúa chọn, nhưng “Ngay cả trước khi sáng thế” Ngài đã chọn và biệt riêng chúng ta cho Ngài rồi. Chúng ta đã có trong trí của Chúa từ trước khi Ngài khởi đầu dựng nên thế gian; không phải là sự thay đổi ý kiến vào giờ chót, nhưng đã nằm trong chương trình toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Được biết Chúa đã chọn mình làm con cái quý báu của Ngài, tức là biết mình được Ngài dựng nên cho một mục đích cụ thể của chương trình Ngài đã định, thì sự hiện diện của chúng ta trong Hội-thánh Ngài rất là quan trọng và không thể thiếu. Hãy cùng nhau hiểu biết niềm hạnh phúc vô biên nầy; vì khi chúng ta hiểu biết điều đó thì không còn mang mặc cảm mình là người tầm thường chẳng có ích lợi gì cho Nước Chúa.

Mỗi chúng ta lại cần phải hiểu rằng mình được chọn làm con cái Ngài để trở thành một phần của thân thể Đấng Christ trên đất ở một thời điểm cụ thể và một địa điểm cũng cụ thể. Đừng nghĩ rằng mình bị Chúa tóm lấy từ đâu đó rồi Ngài nhét đại vào đây. Không phải vậy! Chúa đã định ý chọn mỗi chúng ta để dùng cho một công việc mà Ngài biết trước là mỗi người sẽ thích hợp với vai trò và vị trí mà Ngài đã sắp đặt tuỳ theo nhân cách, cá tính và khả năng của từng người. Ngài biết các ưu điểm, nhược điểm và tính tình của từng người. Khi Ngài đặt chúng ta vào vị trí gì hay vai trò nào, thì Ngài sử dụng chúng ta cách chính xác như một dụng cụ đúng chỗ, đúng lúc. Như Đức Chúa Giêxu đã phán: “Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi” (Giăng 15:16).

Phần đầu của Ê-phê-sô 1:4 nói về việc đã hoàn thành. Phần thứ nhì nói về việc sẽ được thực hiện là kết quả việc chúng ta được chọn. Chữ ‘thánh hoá’ hay ‘trở nên thánh khiết’ của phần nầy đã bị đem ra tranh luận về ý nghĩa của nó. Một số hệ phái xem trọng việc giữ gìn bề ngoài như y phục ăn mặc, đàn bà không trang điểm, hay không dính líu vào một số sinh hoạt như uống trà, cà phê, nước có chất men, vv., là thánh khiết và hãnh diện vì vài tội lỗi nào đó không có ảnh hưởng gì trên họ. Nhưng thánh hoá hay thánh khiết ở đây không liên hệ gì tới các việc đó cả. Thánh hoá là hiến dâng cho Chúa, thánh sạch, hay dành riêng cho Đức Chúa Trời và sự phục vụ Ngài. Chữ ‘thánh’ nói về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta được chọn được biệt riêng ra thánh nghĩa là được Ngài chọn sẵn sàng sử dụng cách đặc biệt. Chẳng ai có thể thánh hoá và không chỗ chê trách nếu không được chọn. Hãy suy nghĩ về ví dụ sau đây: Những dụng cụ đã được dành riêng ra để dùng trong cuộc thờ phượng ở đền tạm hay đền thờ thuở xưa là hình ảnh ví dụ rất rõ về ý nghĩa nầy. Chúng được xem là vô cùng thánh khiết (Xuất Ai-cập 29:37).

Tương tự như thế, những người tin nhận Đức Chúa Giêxu được biệt riêng và thánh hoá để phục vụ Chúa chúng ta. Chương trình của Đức Chúa Trời là chúng ta bước đi trước mặt Ngài phải là hoàn toàn thánh khiết và dành riêng cho Ngài mà thôi. Chúng ta lại cũng phải sống cách nào không chỗ chê trách. Nghĩa là không có khuyết điểm hay tì vết gì hết. Như những con chiên ngày xưa phải hoàn hảo từ đầu đến chân, không một dấu vết hay tật nguyền gì, thì mới được chọn làm con vật sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Giêxu đã đóng vai trò Chiên Con sinh tế toàn hảo và không chút tì vết để đền tội thay thế chúng ta. Vậy, khi chúng ta đã được chọn ở trong Christ, thì là những người không tì vết, không chỗ chê trách được dành riêng ra để phục vụ Đức Chúa Trời.

Thế nhưng, trong kinh nghiệm của bước đường theo Chúa, thì chúng ta thường thấy mình ít khi nào được trong sạch như vậy. Đa số thấy mình thánh thiện trong ý nghĩa sẵn sàng được Chúa sử dụng mà thôi. Chúng ta phải quyết tâm có tâm trí đẹp lòng Chúa, còn về phần thể xác thì cũng tránh xa những gì Chúa không thích. Chúng ta chỉ có thể thực hiện nếp sống thánh hoá và không chỗ chê trách bằng cách giao phó đời mình cho Đức Chúa Giêxu gìn giữ và điều khiển mà thôi. Làm sao để thực hiện việc nầy? Lời Chúa là quyền năng tẩy sạch chúng ta (Giăng 15:3). Ai thường xuyên xem và suy gẫm Lời Chúa thì được lời ấy thánh hoá. Đức Thánh Linh, Đấng ngự vào lòng  chúng ta khi mình tiếp nhận Chúa và quyết định bước đi theo Ngài, sẽ giúp đỡ chúng ta chống cự khuynh hướng con người bề trong xúi giục chúng ta chiều theo những ham muốn của xác thịt. Vì nhờ quyết tâm như vậy, chúng ta mới có thể sống đời thánh hoá và không chỗ chê trách.

Phần còn lại của câu 4 nói rằng “chúng ta được thánh hoá và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.Trước mặt là trình diện mình cho Đức Chúa Giêxu Christ. Điều đó có nghĩa là trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta phải thường xuyên ý thức sự hiện diện của Ngài trong lòng chúng ta. Vì thế, từ ý nghĩ, lời nói, hành động, hay bất cứ toan tính hoặc dự định nào của chúng ta cũng phải ý thức hai điều: Chúa biết rõ mọi ý nghĩ của chúng ta, và Ngài ở trong ta để làm Chủ và điều động mọi việc chúng ta làm. Kinh-thánh chép: “Đức Chúa Trời có phán: ‘Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu’” (Hê-bơ-rơ 13:5). Như vậy, dù chúng ta đi đâu, ở nơi nào, một mình hay có ai khác, thì chẳng có ý nghĩ hay hành động nào của chúng ta giấu được Đấng đang ngự trong ta. Ai hiểu biết và ý thức sự thật nầy, và hết lòng muốn đời sống mình được thánh hoá và không chỗ chê trách, thì phải lập quyết định sống cuộc sống đẹp lòng Đấng đã chọn lựa mình dành riêng cho Ngài.

Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta và muốn chúng ta sống đời thịnh vượng cả về tâm linh lẫn đời sống vật chất. Không thịnh vượng về phần tâm linh thì không thể thịnh vượng trong đời sống thể chất. Thịnh vượng đời sống thể chất không có nghĩa là giàu sang tiền bạc, nhưng là đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, tinh thần minh mẫn và tráng kiện; không bị những âu lo, tranh chấp, đua đòi, thèm muốn gây ra nhiều khổ đau. Những thử thách của đời sống là điều chắc chắn phải xảy ra. Dù cho chúng là hoạn nạn cũng chỉ để rèn luyện chúng ta trở thành những người đã thật được thánh hoá và có khả năng sống một đời không chỗ chê trách trước mặt Chúa.

Hãy vui mừng vì mình đã được chọn. Hãy quyết tâm sống đời được thánh hoá và không chỗ chê trách trước mặt Chúa. Chúng ta là những người vô cùng hạnh phúc, vô cùng may mắn trong vô số người ở quanh chúng ta. Hãy chứng tỏ mình xứng đáng được Chúa chọn lựa; bởi vì mỗi người đều có phần và vai trò không thể thiếu trong Nhà của Đức Chúa Trời. A-men.

VanDeQuanTrong16.docx     (Tài liệu tham khảo: Life Overflowing, của T.D. Jakes)

Rev. Dr. CTB