Các Câu Đố Giáng Sinh 2012

Các câu đố vui có thưởng dành cho các thân hữu chưa tin Chúa trong buổi sinh hoạt Giáng Sinh 2012. Các câu hỏi nầy thay cho bài giảng nhằm giúp người chua tin Chúa biết ý nghĩa sự Giáng Sinh của Đức Chúa Giê-xu.

jesus-christ-loves-you

 

1. Người Việt Nam gọi tên của Đấng đã tạo lập vũ trụ và thế giới là gì?

A Phật Thích Ca

B Phật Quan Âm

C Đức Mẹ Maria

D Đức Chúa Trời hay Đấng Tạo Hoá

E Tất cả đều đúng

Trả lời: D Đức Chúa Trời hay Đấng Tạo Hoá.

2. Người Việt có quan niệm ra sao về Đức Chúa Trời (hay Ông Trời)

A Đấng ban phước và giáng hoạ

B Một ông thần không có tình cảm

C Một thần trong nhiều thần có quyền năng

D Vị thần tối cao

E Tất cả đều đúng

F Tất cả đều sai

Trả lời: A Đấng ban phước và giáng họa.

3. Mọi người đều đã có lần phạm tội. Nhưng người ta phạm tội nghịch lại ai?

A Nghịch lại Đức Chúa Trời

B Nghịch lại Phật Thích Ca

C Nghịch lại Mô-ha-mét

D Nghịch lại giáo hội

E Chống chính phủ

Trả lời: A Nghịch lại Đức Chúa Trời.

4. Làm thế nào để được giải thoát khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi?

A Đi tu

B Trốn đi phương xa

C Ăn năn sám hối

D Tự hành hạ mình

E Tự tử

F Tất cả đều sai

Trả lời: F Tất cả đều sai.

5. Tại sao chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền quyết định về tội lỗi của mỗi người?

A Vì Ngài biết và thấy hết mọi việc người ta đã làm

B Vì Ngài có nhiều phép tắc thần thông

C Vì Ngài đã dựng nên loài người và cầm quyền tể trị trên vạn vật

D Vì Ngài là Đấng vô cùng thánh khiết và chính trực

E A và B đúng

F A, C và D đúng

Trả lời: F A, C và D đúng.

6. Đức Chúa Trời vô cùng nhân từ và đầy lòng yêu thương có nghĩa là gì?

A Sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho ai biết hối hận

B Sẵn sàng chiều chuộng người ta, ai muốn gì được nấy

C Diệt hết kẻ ác trong hoả ngục

D Cho phép người hiền vào thiên đàng, ném kẻ ác vào hoả ngục

E Mang lấy trách nhiệm, hi sinh trả cái giá của tội lỗi, chuộc tội cho mọi người.

Trả lời: E Mang lấy trách nhiệm, hi sinh trả cái giá của tội lỗi, chuộc tội cho mọi người.

7. Không ai giết được Đấng Toàn Năng; làm cách nào Ngài có thể trả cái giá của án chết?

A Ngài tự phạt mình trong 6000 năm

B Tìm một người không phạm tội rồi dùng người ấy làm lễ vật hi sinh thay cho mọi người

C Ngài xuống trần gian làm một người-thần, chịu bị đóng đinh để phần người thì chết hi sinh, nhưng thần thì sống.

D Xuống trần gian, chịu sinh ra như mọi người, sống một đời toàn hảo, rồi hi sinh chịu chết chuộc tội cho loài người

E Tất cả đều đúng

F Tất cả đều sai

Trả lời: D Xuống trần gian, chịu sinh ra như mọi người, sống một đời toàn hảo, rồi hi sinh chịu chết chuộc tội cho loài người.

8. Ngôn ngữ thần học gọi biến cố giáng sinh của Đức Chúa Giêxu là gì?

A Lễ Giáng Sinh

B Con Trời giáng thế

C Ngôi Lời Nhập Thể

D Christmas

E Lễ Noel đầu tiên

Trả lời: C Ngôi Lời Nhập Thể

9. Tại sao gọi Đức Chúa Giêxu giáng sinh là Ngôi Lời Nhập Thể?

A Vì Ngài là người-thần đến từ thiên đàng

B Vì Ngài là Con Trời đến thế gian để lập lễ Giáng Sinh

C Vì Ngài là tư tưởng, trí tuệ, sự khôn ngoan, và lời nói của Đức Chúa Trời, xuống thế gian mang lấy thân thể loài người.

D Vì Ngài vốn là một thiên thần

E Tất cả đều sai

Trả lời: C Vì Ngài là tư tưởng, trí tuệ, sự khôn ngoan, và lời nói của Đức Chúa Trời, xuống thế gian mang lấy thân thể loài người.

10. Tại sao Ngôi Lời phải giáng sinh làm người quá rắc rối? Tại sao không làm thần cho người ta dễ tin hơn?

A Chỉ làm người vô tội mới chết thay được cho mọi người

B Làm người để có thể bị giết chết

C Làm người mới cảm thông được những giới hạn của người

D A và B đúng

E A, B và C đều đúng

Trả lời: E A, B và C đều đúng