Các Câu Đố Giáng Sinh 2015

Hội Thánh Khởi Đầu Mới, Houston, Texas

christianbg7

Dưới đây là những câu hỏi thay cho bài giảng trong buổi họp mặt truyền giảng Giáng Sinh. Hội Thánh mời được nhiều thân hữu, và họ đều vui vẻ trở lại khi được mời.

Những Câu Đố Vui Giáng Sinh 2015

1. Theo ý Bạn thì tình trạng thực tế về đạo đức hiện nay trên thế giới như thế nào?

A.  Tốt hơn thế kỷ 20 rất xa

B.  Càng ngày càng suy đồi

C.  Không khác ngày xưa bao nhiêu

D.  Xấu xa nhưng vẫn còn cứu chữa được

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

B Càng ngày càng suy đồi. Không ai chối cãi được thực tế nầy

2. Tại sao tình trạng đạo đức của loài người trên thế giới ngày càng suy đồi?

A.  Vì thế giới có quá nhiều người nên sinh ra nhiều tội lỗi

B.  Vì sự tiến hóa của loài người là như vậy

C.  Vì việc dạy đạo đức của các tôn giáo không hiệu quả

D.  Vì người ta nuông chiều và dễ dãi đối với tội lỗi

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

D Vì người ta nuông chiều và dễ dãi đối với tội lỗi. Giống như trẻ con hư hỏng vì được nuông chiều thái quá mà không dạy dỗ, người ta cũng vậy; khi xã hội chấp nhận và nuông chiều những hành vi vô đạo đức, thì hậu quả là suy đồi.

3. Người ta làm lành lánh dữ nhằm mục đích gì?

A.  Chuộc lại lỗi lầm đã phạm

B.  Không bị trừng phạt ở đời sau

C.  Hi vọng sẽ được hạnh phúc trong đời sống

D.  Muốn sống đời trong sạch, thần thánh hài lòng

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

E Tất cả đều đúng. Dù có nhiều động lực khác nhau thúc đẩy người ta làm lành, nhưng tất cả những người làm lành lánh dữ đều hướng về mục đích lương thiện.

4. Trong lịch sử loài người, có bao nhiêu người đã tu thành công, trường sinh bất tử?

A.  Chẳng ai thành công

B.  Mọi người đều thành công

C.  Có rất nhiều người thành công

D.  Có vài người thành công

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

A Chẳng ai thành công. Nếu đã có một người nào tu tập thành công, thì cũng có khối người sẽ thành công. Nhưng vì mọi người đều thất bại, thì có nghĩa là chưa có ai thành công cả.

5. Tại sao người ta thất bại trong việc tìm kiếm bí quyết trường sinh bất tử?

A.  Vì định luật thiên nhiên là mọi xác thịt đều phải chết.

B.  Vì sự sống thể xác thuộc trần giới, còn trường sinh bất tử thuộc linh giới.

C.  Vì không người trần gian nào làm chủ được sự sống

D.  Vì Đấng Tạo Hóa mới có quyền ban cho sự sống.

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

E Tất cả đều đúng. Làm sao có thể tìm được bí quyết trường sinh bất tử khi cơ thể người ta bị lệ thuộc vào quá nhiều yếu tố thiên nhiên cần thiết để sống, mà khoa học không thể tạo ra được!

6. Theo ý bạn nghĩ, thì những người phạm tội khi còn sống sẽ ra thế nào sau khi chết?

A.  Sẽ bị luộc trong vạc dầu

B.  Sẽ tan biến vào hư vô

C.  Sẽ bị xét đoán và trừng phạt tuỳ theo tội đã phạm lúc còn sống

D.  Sẽ đi đầu thai thành con thú hay sâu bọ

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

C Sẽ bị xét đoán và trừng phạt tùy theo tội đã phạm lúc còn sống. Ý niệm nầy là luật công bằng. Kinh-thánh cũng cho biết như vậy. Lời Kinh-thánh là đáng tin, vì những gì Kinh-thánh đã cho biết trước đây hàng ngàn năm thì đều đã xảy ra không sai lạc.

7. Nếu mọi tội nhân đều sẽ bị trừng phạt, tại sao Thiên Chúa yêu thương và nhân từ không ban lệnh ân xá (amnesty) tất cả để mọi người đều hạnh phúc?

A.  Vì làm như vậy thì Ngài không phải là Đấng công chính và thánh khiết nữa.

B.  Vì làm như vậy đạo đức thế gian sẽ hỗn loạn

C.  Vì làm như vậy thì không công bằng đối với những người bị kẻ ác hãm hại.

D.  Vì làm như vậy người được ân xá cũng không thể trở nên công chính

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

E Tất cả đều đúng. Rất nhiều người sẽ phản đối và phê phán Thiên Chúa là không công bằng nếu Ngài ân xá mọi người như nhau. Hơn nữa, được ân xá không có nghĩa đã hết tội lỗi.

8. Nếu chỉ cần tin Chúa thì được tha tội, vậy làm sao Thiên Chúa có thể tha tội cho người mà vẫn giữ được sự công chính?

A.  Ngài phải sắm sẵn một kế hoạch thoả mãn sự công chính của Ngài để ban cho mọi tội nhân.

B.  Ngài phải cung cấp một Đấng công chính vô tội để thay cho nhân loại chịu án phạt của tội lỗi

C.  Ngài phải tự trừng phạt để hoàn thành luật công chính của Ngài.

D.  Ngôi Lời của Ngài phải xuống thế gian làm người để có thể chịu án phạt thay cho người.

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

E Tất cả đều đúng. Đấng đặt ra luật phải thi hành luật ấy mới là công chính. Vì vậy, Đức Chúa Giêxu, Đấng Tạo Hóa trong xác phàm, phải bị trừng phạt để đền tội cho loài người.

9. Đức Chúa Giêxu giáng sinh làm người, chết thay cho nhân loại nhằm mục đích gì?

A.  Để Thiên Chúa có thể tha tội cho người tin mà vẫn giữ được sự công chính của Ngài

B.  Để giảm bớt số người bị xuống hỏa ngục

C.  Để bày tỏ được tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa đối với loài người

D.  Để tội nhân có cơ hội trở thành thánh nhân.

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

E Những câu trả lời nầy đều đúng. Vì NẾU Đức Chúa Giêxu không giáng sinh để bày tỏ cho người trần gian biết Thiên Chúa ra sao, cũng không chỉ dẫn cách thức để nhận lãnh ơn tha tội và cứu độ, thì chẳng ai biết gì về Đấng Tạo Hóa và cũng không ai được cứu rỗi cả.

10. Tại sao các dân tộc có đa số người tin Đức Chúa Giêxu thì sẵn lòng làm các công tác bác ái nhiều hơn những dân tộc khác?

A.  Vì lời dạy của Chúa có quyền năng biến đổi đời sống

B.  Vì họ là các dân tộc lương thiện

C.  Vì xã hội họ văn minh tiến bộ

D.  Vì nước họ không có chiến tranh

E.  Tất cả đều đúng

F.  Tất cả đều sai

A Vì lời dạy của Chúa trong Kinh-thánh có quyền năng biến đổi đời sống. Người Việt có thể nhận ra sự thật nầy dễ dàng. Sở dĩ các tín đồ của Đức Chúa Giêxu ở Tây Phương giàu lòng bác ái hơn các dân tộc khác, vì Đấng mà họ thờ kính là Thiên Chúa có thật; lời Ngài trong Kinh-thánh có quyền năng biến đổi tâm tánh con dân của Ngài. Còn giới người vô thần, thì dù ở xứ văn minh vẫn thiếu lòng nhân từ bác ái.