Điều Cha Đã Hứa

Tín Đồ Của Chúa, bài 16

Công Vụ 1:4-8

Đức Chúa Jesus hứa với các môn đồ Ngài rằng sau khi Ngài rời khỏi họ để trở về cùng Đức Chúa Cha thì sẽ gửi Đức Thánh Linh từ Cha đến cho họ.

Những lời hứa trong cuộc chuyện trò, tâm sự với các môn đồ trong đêm cuối cùng Ngài ăn Lễ Vượt Qua với họ, trước khi chịu bị bắt và bị hành hình, Đức Chúa Jesus nói nhiều về Đức Thánh Linh mà các môn đồ sẽ nhận được trong tương lai gần.

Trong tất cả các sách Phúc-âm, không chỗ nào chép lời Đức Chúa Trời trực tiếp hứa với các môn đồ của Đức Chúa Jesus về sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Mọi điều họ nghe về Đức Thánh Linh, mà họ chưa biết rõ, đều qua những lời Đức Chúa Jesus tiết lộ; nhưng vì Đức Chúa Jesus xác nhận Đức Thánh Linh là quà tặng từ Đức Chúa Trời, do Đức Chúa Jesus sai đến, thì người đọc Kinh thánh hiểu Đức Chúa Cha với Đức Chúa Jesus là một (Giăng 14:7, 10).

Vì vậy, mặc dù lời hứa ban Đức Thánh Linh do Đức Chúa Jesus nói ra, nhưng Ngài nói rằng đó là lời hứa của Cha: “Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói“(4).

Quà tặng mà Đức Chúa Cha hứa ban cho các môn đồ là báp têm bằng Đức Thánh Linh, cũng là sự nhận lãnh quyền phép từ trên cao. Đây là đề tài thường tạo nên sự tranh cãi giữa các quan điểm thần học khác nhau về hiện tượng, hoặc cũng gọi là dấu hiệu của người nhận lãnh báp têm bằng Đức Thánh Linh.

Vậy, để chúng ta có thể biết rõ ràng và tránh sai lầm trong sự nhận thức về vấn đề báp têm bằng Đức Thánh Linh, hãy cùng nhau suy xét kỹ càng những lời tuyên bố, giải thích và hứa hẹn của Đức Chúa Jesus về Đức Thánh Linh và những việc Ngài sẽ thực hiện trên những người được Ngài giáng trên họ, cùng thế nào là quyền năng.

Đức Chúa Jesus hứa là: “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con” (Giăng 14:16-18).

Chữ Hy-lạp về một Đấng khác, nói về sự khác nhưng cùng loại. Khi Đức Chúa Jesus còn ở với các môn đồ của Ngài thì Ngài là nguồn an ủi vô biên cho họ. Không một khó khăn nào mà Ngài không thể giải quyết nổi. Vậy, khi Đức Thánh Linh là một Đấng An Ủi khác đến để ở trong các môn đồ, thì công việc đầu tiên của Ngài là đem sự an ủi đến cho người nhận lãnh Ngài, bằng sự giúp họ biết cách thức giải quyết những khó khăn, giải nghĩa những điều khó hiểu. Thần Chân Lý dạy dỗ về sự thật cho con cái Ngài và giải nghĩa cho người ta biết sự thật là như thế nào.

Đức Chúa Jesus xác nhận một lần nữa về Đấng An Ủi khác mà Ngài sẽ sai đến, tức là Đức Thánh Linh là Thần Chân Lý (Giăng 15:26). Đức Chúa Jesus cũng nhiều lần cho biết rằng Ngài là Đấng Hằng Hữu, tức là chính Đức Chúa Cha trong thân thể người (Giăng 12:45; 13:19).

Sự hiểu biết nầy là rất quan trọng, vì nó sẽ giải toả tất cả các sự suy diễn lầm lẫn dẫn tới niềm tin sai trật và tà thuyết. Ví dụ như hiện nay có một nhóm tà giáo xưng là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” nổi lên rầm rộ ở Việt Nam tạo tiếng xấu cho Hội thánh của Chúa. Những người chủ trương tà thuyết nầy chưa bao giờ nhận lãnh được Thần Chân Lý, không hiểu chút gì về Ngôi Lời của Đức Chúa Trời nên không biết Đức Chúa Jesus là ai.

Vì vậy, bất cứ ai thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus và tiếp nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời đều có nhu cầu phải được nhận lãnh quyền năng từ trên cao để hiểu biết rõ ràng về niềm tin của mình và có khả năng trình bày cho người khác biết.

Điều mà mọi con cái Chúa cần phải biết một cách rõ ràng và nắm vững sự hiểu biết ấy là ba thân vị của Đức Chúa Trời mà Kinh-thánh nói tới: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.

Người ta thường căn cứ trên một hay vài câu Kinh thánh để quả quyết về lý thuyết do họ tự thiết lập. Sở dĩ họ không hiểu các sự bí mật và huyền nhiệm của Đức Chúa Trời là vì họ dựa trên sự hiểu biết của họ về định luật của thế giới họ đang sống để suy diễn rằng cõi thần linh của Đức Chúa Trời cũng giống như thế giới nầy với mọi định luật của thế giới vật chất; cho nên, khi nghe rằng Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời thì con ấy phải được một người mẹ sinh ra y hệt như sự sinh sản của loài người.

Lý luận của họ dựa trên câu Kinh thánh “Ngài phán với Ta: ‘Con là Con Ta; ngày nay Ta đã sinh ra Con’” (Thi-thiên 2:7b; Hê-bơ-rơ 1:5). Vì suy diễn cách sai trật như thế đã dẫn tới tà thuyết: Ngôi Lời (Đức Chúa Jesus) không phải là Đức Chúa Trời và phải có mẹ.

Nhưng các lời phán của Đức Chúa Jesus về Đức Thánh Linh cũng gây ra nhiều thắc mắc mà nhiều người không hiểu. Ví dụ, “Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con” (Giăng 14:17).

Đức Chúa Jesus phán lời nầy với các môn đồ của Ngài vào thời điểm Ngài còn đang ở bên cạnh họ. Thế thì, Thần Chân Lý mà các môn đồ biết và đang ở với họ là ai ngoài Đức Chúa Jesus?

Nhưng tại sao Thần Chân Lý phải chờ một ngày tương lai mới có thể ở trong họ? Vì vào thời điểm ấy Đức Chúa Jesus vẫn còn ở trong thể xác loài người nên chưa thể ngự vào trong tâm linh của các môn đồ Ngài. Ngài phải trở về trời và trở lại trong thân vị Đức Thánh Linh để ở trong các môn đồ: “Nhưng khi Đấng An Ủi đến, là Đấng mà Ta sẽ từ Cha sai đến với các con, tức là Thần Chân Lý ra từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta” (Giăng 15:26).

Khi xem xét lời phán nầy của Đức Chúa Jesus, người đọc Kinh thánh phải nhớ lại Ngôi Lời, cũng là Sự Thật, ra từ Cha; vậy, Thần Chân Lý với Ngôi Lời của Đức Chúa Trời cũng chỉ là một Đấng mà thôi. Người thế gian cùng với những giáo đồ của một số giáo hội Cơ-đốc-giáo là những người không thể nhận lãnh Thần Chân Lý vì không thấy cũng không biết gốc gác của Đức Chúa Jesus là tư tưởng và trí tuệ của Đức Chúa Trời Hằng Hữu (Giăng 1:1; 13:19).

Những tín đồ của các giáo hội Cơ-đốc-giáo sẽ có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh khi nào họ hiểu, nhận ra và tin sự thật nầy về Đức Chúa Jesus. Bất cứ tín hữu nào thật lòng tin Đức Chúa Jesus chính là Thần Chân Lý sẽ không thể im lặng không nói cho người khác biết về Ngài; bởi vì người nào tin vững chắc điều đó sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh, là quyền năng từ trên cao, là năng lực truyền rao Tin Mừng.

Vì khi Đức Chúa Jesus nói về việc các môn đồ Ngài sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh, thì họ “sẽ nhận lãnh quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).

Sở dĩ mọi người nào được nhận quyền năng từ trên cao sẽ hăng hái rao truyền Tin Mừng, vì theo lời Chúa phán “khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những việc sẽ đến” (Giăng 16:13). Bất cứ ai đã biết sự thật đều không thể im lặng khi thấy người quen biết với mình đang bị lừa gạt bởi các lý thuyết dối trá.

Quyền năng trên cao ban cho mọi con cái Chúa sự hiểu biết, sự dạn dĩ và lời nói nhân hậu mà sắc bén đánh bại các thứ lý luận dối gạt của ma quỷ đã lôi kéo người ta xa cách Đức Chúa Trời, dẫn họ tới chân lý.

Tới đây thì người đọc Kinh thánh đã biết món quà tặng Đức Thánh Linh từ trên cao ban cho người nào tin cũng là “điều Cha đã hứa” chính là Đức Chúa Jesus yêu quý của chúng ta!

Vì Ngài phân tích rõ cho các môn đồ hiểu rằng: “Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến” (16:7). Đức Chúa Jesus cũng hứa với các môn đồ Ngài: “Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con” (Giăng 14:18).

Có người sẽ thắc mắc Ngài đến với họ bằng cách nào? Hoặc Ngài sẽ làm thế nào để họ được ở trong Ngài và Ngài ở trong họ? (Giăng 15:4).

Vì thế Ngài phải về trời trong thể xác nhân loại, rồi Ngài mới trở lại trong thân vị thần linh để Ngài ở trong tâm linh của những người tin Ngài. Nếu Ngài vẫn cứ ở bên cạnh các môn đồ mình trong thể xác loài người thì Ngài không thể ở trong họ hoặc họ ở trong Ngài được.

Điều Cha đã hứa chính là Đức Chúa Jesus trở lại trong thân vị Đức Thánh Linh. Quyền phép từ trên cao chính là Thần Linh của Cứu Chúa yêu quý chúng ta ngự trong chúng ta mà thôi.

TinDoCuaChua16.docx

Rev. Dr. CTB