Hồi Kết Thúc

Theo Dõi Tận Thế, bài 65

Khải Huyền 22:6–21

Đã đến hồi sách tiên tri nầy kết thúc, cũng là những lời cuối của Kinh Thánh. Chúng ta tin Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là chân thật. Giăng viết ở đầu sách đây là: “Sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy đến, …” (Khải Huyền 1:1). Mặc dù có thể chưa hiểu hết mọi điều chép trong sách, nhưng khi so sánh với thời cuộc thế giới, thì chúng ta hiểu rằng mình đang sống trong giai đoạn cuối của thời tận thế. Thiên sứ xác nhận sự khải thị trong sách nầy làđáng tin cậy và chân thật” (6); chính Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến báo cho tôi tớ Ngài được biết các huyền nhiệm ấy.

Như vậy, những lời chép trong sách Khải Huyền không phải là những chi tiết mang ý nghĩa tượng trưng hay biểu tượng, cũng không phải chỉ để hiểu theo nghĩa thiêng liêng, nhưng là “những lời đáng tin cậy và chân thật.” Có nghĩa tất cả mọi lời đã chép đều là sự thật. Giăng cũng khuyên: “Phước cho người đọc cùng những người nghe lời tiên tri nầy và vâng giữ những điều đã ghi chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi” (Khải 1:3). Rất nhiều thế hệ thánh đồ mong mỏi được chứng kiến, những sự kiện mà chúng ta hiện đang được thấy tận mắt, rờ tận tay, nhưng không được thấy. Vì vậy, khoảng thời gian “thì giờ đã gần rồi” thật ra ngắn hơn nhiều so với cách chúng ta suy nghĩ.

Đức Chúa Jesus nhắc: “Kìa, Ta đến mau chóng” (7). Chỉ trong khoảng vài thập niên qua, khi các sự kiện thời sự diễn ra dồn dập, thì sự kiện mới làm cho người ta nhanh chóng quên mất chuyện chỉ vừa xảy ra vài tháng trước đó. Mặc cho giới vô thần không tin hoặc bác bỏ những lời báo trước của Kinh Thánh, các thiên tai như động đất, bão tố xảy ra ngày càng nhiều hơn, mức độ dồn dập hơn rất nhiều so với vài thế kỷ trước đây. Mặc kệ giới giáo phẩm vô tín cùng bọn vô thần giễu cợt hay thờ ơ với các lời Kinh Thánh tiên tri, nhất là sách Khải Huyền, chúng ta cứ vững tin lời Chúa.

Giăng được trực tiếp nghe và thấy những điều lời tiên tri nầy bày tỏ, nên ông quỳ xuống định thờ lạy vị thiên sứ đã tỏ cho ông thấy những sự kiện quá sức mầu nhiệm (8). Nhưng Thiên sứ ngăn lại và nói: “Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.” (9). Người ta thường có khuynh hướng thờ kính những nhân vật được họ xem như thần thánh, đặc biệt là các giáo hữu mê tín; họ thờ một số linh mục đã qua đời vì tin rằng các vị ấy có quyền phù hộ cho ai khẩn cầu. Chủ trương ấy rất sai trật và đầy mê tín. Thiên đàng nhắc nhở rằng: “Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.” Thiên sứ lại dặn sứ đồ Giăng rằng đừng niêm phong sách nầy vì thì giờ đã rất gần (10). Nhưng từ lúc Giăng viết sách nầy, tới nay đã hơn 19 thế kỷ đi qua. Đối với thiên đàng thì thời gian của cõi trần quá ngắn ngủi. Đừng niêm phong có nghĩa là hãy công bố, truyền rao phổ biến cho mọi người được biết.

Mặc dù có lời hứa ai đọc, nghe, và làm theo lời tiên tri trong sách thì được phước, nhưng so với nhiều sách khác của Kinh Thánh, thì rất ít người giảng luận hoặc giải thích sách Khải Huyền. Có lẽ nhiều người cho rằng sách quá bí hiểm, khó hiểu; cũng có thể một số người không quen vâng lời Chúa, nên họ không mấy bận tâm về mệnh lệnh của Ngài; hoặc có người không tin lời hứa rằng ai đọc, nghe, và làm theo sách nầy thì sẽ được phước, là sự thật. Thiên cung biết trước nhiều người tuy xưng là tín hữu, nhưng sẽ không mấy chú ý sách Khải Huyền (11). Họ sẽ tiếp tục giữ nếp sống ô uế và tội lỗi, vì họ không có nhu cầu được trở nên thánh khiết. Con dân thật của Đức Chúa Jesus thì tin những lời tiên tri và biết rõ nếu đời sống hiện tại không thánh khiết qua huyết Ngài, thì sẽ không có hi vọng được thấy thiên đàng. Đức Chúa Jesus phán: “Nầy, Ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm” (12).

Phước biết bao cho những người được vào thành thánh (14); nhưng thật khốn khổ cho ai phạm các tội bị thiên đàng gớm ghét (15). Đức Chúa Jesus xưng Ngài là “Alpha và Omega, Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Cùng, … là Cội Rễ và Hậu Tự của David, là Sao Mai sáng chói” (13, 16) chứng minh rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Các tà giáo thường bị ngắc ngứ ở chỗ nầy. Đức Thánh Linh và vợ mới, là Hội Thánh, khuyên mời người đọc và người nghe hãy công bố sách Khải Huyền cho mọi người (17). Đây là mệnh lệnh rao giảng phúc âm cho ai khát khao sự cứu rỗi. Hãy rao tin mừng cho mọi người mình quen biết rằng ơn cứu rỗi của Chúa được ban miễn phí.

Chúa biết trước sẽ có nhiều người tự thêm thắt hoặc cắt xén lời Kinh Thánh cho phù hợp với quan điểm thần đạo hay chủ trương của họ (18–19). Thêm thắt không phải chỉ là thêm vào các chi tiết vốn không có trong nguyên văn, mà còn có nghĩa là gán cho sách các ý nghĩa theo sự tưởng tượng hay lập trường, quan điểm của người giảng; bỏ lơ ý nghĩa rõ ràng mà sách muốn đề cập. Ý định không rao giảng sách nầy cũng đồng nghĩa với sự cắt xén Kinh Thánh.

Đức Chúa Jesus lại cảnh cáo: “Phải, Ta đến mau chóng!” (20) để chứng thực cho những lời tiên tri. Cựu Ước kết thúc bằng lời nguyền rủa “Kẻo Ta đến lấy sự nguyền rủa sả mà đánh đất nầy chăng” (Malachi 4:6b). Nhưng Tân Ước kết thúc bằng lời chúc lành xin ân sủng của Đức Chúa Jesus Christ ở với mọi người (21). Những ai là con cái hay vâng lời của Chúa đã học qua sách tiên tri hết sức quan trọng nầy, thì đừng bao giờ quên những lời hứa phước hạnh cũng như các lời cảnh cáo nghiêm khắc. Trong ba sách Phúc Âm đồng quan (Mathiơ, Mác, Luca), có bốn tính chất nổi bật của thời tận thế:

1.Sẽ có nhiều thứ đạo muốn tranh đua với Hội Thánh để thu phục lòng người. Đức Chúa Jesus cảnh báo: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần!’ Các con đừng theo họ.” (Luca 21:8, Mathiơ 24:4–5; Mác 13: 5–6). Lời Chúa ngụ ý rằng đây sẽ là thời mà người ta sẽ đói khát về tâm linh, nhưng đại đa số sẽ không có khả năng phân biệt đúng sai trong lãnh vực ấy. Chúa cũng báo trước là nhiều người sẽ bị lừa gạt. Ngày nay những việc ấy đang xảy ra nhan nhản khắp nơi. 2. Sẽ có sự gia tăng bách hại Hội Thánh, cùng với nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên, thì dẫn đến sự bội đạo của nhiều người (Mathiơ 24:9–11; Mác 13:9–13; Luca 21:12–19). Nhưng vì cớ những người được chọn thì số ngày hoạn nạn sẽ được Chúa can thiệp và giảm bớt (Mathiơ 24:22).

3.Tình trạng đạo đức của xã hội ngoài Hội Thánh sẽ ngày càng suy đồi, và sẽ khiến lòng kính mến Chúa trong nhiều tín hữu bị suy giảm (Mathiơ 24:12–13). Về vấn đề nầy, Phaolô cũng nói đến trong hai thư gửi cho Timôthê (1Timôthê 4:1–2; 2Timôthê 3:1–5). Thậm chí trong vòng tín hữu “Sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai; họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường.” (2Timôthê 4:3–4). 4. Đức Chúa Jesus cho biết Tin Lành cứu rỗi sẽ được rao truyền khắp đất, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (Mathiơ 24:14). Phúc Âm sẽ được rao giảng cho mọi dân tộc dù người nghe có tiếp nhận hay không.

Cầu xin ơn của Đức Chúa Trời gìn giữ thân, hồn, linh của mỗi người được vẹn lành trong Đức Chúa Jesus Christ. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết Ngài rửa sạch tâm linh chúng ta và ban Đức Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để thánh hoá chúng ta, làm cho chúng ta được xứng đáng ở với Ngài trong Jerusalem mới. Hãy tiếp tục đọc, xem, suy gẫm, và nghiên cứu để hiểu rõ thêm sách Khải Huyền nầy. Bởi vì người đọc, người nghe, người rao giảng đều sẽ được hưởng mọi thứ phước ghi trong sách. A-men.

TheoDoiTanThe65.docx

Rev. Dr. CTB