Mở Mắt Lòng của Thân Hữu

Hướng Đi Mới, bài 06

2Côrinhtô 4:3–4

Nếu Tin Lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Đối với chúng ta là người đã tin Đức Chúa Jesus, thì ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là dễ hiểu chứ không quá cao siêu, vì Đức Chúa Jesus chịu chết đền chuộc tội lỗi của loài người là ánh sáng vinh quang của Tin Mừng. Nhưng, như sứ đồ Phaolô đã trình bày thì tâm trí của người chưa tin bị thần của đời nầy làm cho mù lòa; chính các thế lực tối tăm phục vụ Satan luôn luôn tìm đủ cách để bịt con mắt lòng của người bị chúng cai trị, khiến họ không thể thấy chân lý vinh quang. Quần chúng u mê trong người Việt thì đông vô kể; người ta chỉ có thể nhận ra sự thật khi được con cái Chúa giúp đỡ bằng cách trói buộc các thế lực tối tăm, mở mắt họ để giúp họ thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và việc nhận lãnh ơn cứu rỗi miễn phí của Ngài là điều dễ dàng.

Giống như nông gia phải cày bừa đất trước khi gieo giống, ai muốn truyền bá Tin Lành của vương quốc thiên đàng cũng phải tìm những người mình biết có lòng sẵn sàng nghe về ơn cứu rỗi của Chúa để dùng mọi nỗ lực chuẩn bị lòng người đó. Đây là việc làm hợp lý với hi vọng tràn đầy của những ai quyết tâm rao truyền Tin Mừng của Đức Chúa Trời. Không ai muốn các nỗ lực của mình chẳng đem tới kết quả nào hết. Nhiều người vãi hột giống đạo của Chúa một cách phí phạm vì không mất tiền mua. Họ gieo hột giống vào hốc đất khô hạn mà không biết mình đang làm tù nhân cho mối hi vọng hão huyền của chính mình. Hột giống không thể nẩy mầm nơi thiếu nước, nơi mặt đất quá cứng hoặc đầy cỏ gai. Nó chỉ mọc và kết quả ở mảnh đất thuận lợi cho nó.

Parking của các bệnh viện lúc nào cũng đầy, nghĩa là xã hội có quá nhiều bệnh tật. Nếu Hội Thánh có thể cậy quyền phép của Chúa chữa được nhiều bệnh tật, thì số người đến tìm kiếm sự chữa lành sẽ rất đông. Đức Chúa Jesus dùng quyền phép thiên đàng để chữa bệnh và đuổi quỷ. Đó là cách Ngài thu hút người ta đến nghe Ngài giảng về Vương quốc thiên đàng.

Nếu người đọc Kinh Thánh chịu để ý các chi tiết của Mathiơ 9:27-31 dưới một cái nhìn khác, thì sẽ thấy Đức Chúa Jesus thi hành phép lạ là nhằm đáp ứng nhu cầu của những người đến xin Ngài chứ không phải để phô diễn chi hết: “Khi Đức Chúa Jêsus rời nơi đó, có hai người mù đi theo Ngài, và kêu xin rằng: Con David ơi, xin đoái thương chúng con! Sau khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: Các con có tin Ta làm được điều các con ao ước không? Họ đáp: Thưa Chúa, chúng con tin. Ngài chạm vào mắt họ và phán: Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy. Mắt họ liền được sáng. Đức Chúa Jêsus nghiêm giọng bảo họ: Hãy thận trọng, đừng cho ai biết việc nầy. Nhưng họ đi ra và đồn danh Ngài khắp vùng.” Hãy để ý Ngài hỏi : “Các con có tin Ta làm được điều các con ao ước không?” Khi họ trả lời là họ tin thì “Ngài chạm vào mắt họ và phán: ‘Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy’” (Mathiơ 9:28-29). Ngay sau đó, Đức Chúa Jesus dặn họ đừng tiết lộ việc Ngài làm (Mathiơ 9:30) “Mắt họ liền được sáng. Đức Chúa Jêsus nghiêm giọng bảo họ: Hãy thận trọng, đừng cho ai biết việc nầy.

Vì số người đi theo Ngài ngày càng đông, nên Đức Chúa Jesus phán: “Mùa gặt thì thật trúng song thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài” (Mathiơ 9:37-38). Lời Chúa cho thấy nếu chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều người, thì số người sẵn sàng nghe đạo Chúa không ít. Nhu cầu của người ta thì khác nhau, không hẳn chỉ vì bệnh tật. Hai người chạy theo xin Đức Chúa Jesus vì mù loà thị giác. Thời nay có rất nhiều người tuy mắt thấy nhưng bị mù loà về một số vấn đề khác thiết yếu cho đời sống. Có rất ít tín hữu được ban cho quyền năng chữa lành bệnh hoạn hay tật nguyền. Nhưng có nhiều anh chị em được Đức Thánh Linh ban cho sự hiểu biết sâu nhiệm về các vấn đề tâm linh, biết các sự mù loà của người ở chung quanh mình; vì thế, họ có khả năng giúp ý kiến cho người nào hỏi hoặc xin sự giúp đỡ của họ.

Ví dụ chúng ta biết tai hoạ giống nhau trong một dòng họ là do nền móng của gia đình đó từ tổ tiên đã bị hư, nứt, lún, sụp vì vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời mà họ không biết gì hết. Ở một mức độ thân thiết nào đó, người ta sẽ hỏi ý kiến của chúng ta về những nan đề của họ. Cũng trong tình thân ấy, tín hữu có thể giải thích nguyên nhân án nguyền rủa giáng trên các gia đình, rồi khuyên họ phải lập quyết định về lòng tin giống như hai người mù trao vận mệnh đôi mắt họ cho Đức Chúa Jesus. Mắt thể chất bị mù thì dễ thấy, nhưng tâm linh bị mù loà thì khó nhận ra. Muốn chuẩn bị những tấm lòng như đất tốt sẽ tiếp nhận hột giống Tin Mừng, thì con cái Chúa phải dành thì giờ kết thân với người mà mình hi vọng sẽ chịu nghe đạo Chúa để biết thực trạng lòng họ.

Vì thế, sự kết thân sẽ làm bộc lộ quan điểm của bạn hữu về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Có thể quan điểm của họ về nhiều vấn đề thực tế rất mù loà. Ví dụ người Á đông không thấy sự gian dối để hưởng lợi ích gì đó là sai và phạm pháp. Quan niệm của loại người nầy là hãnh diện vì nhờ khai gian mà được lợi ích nầy nọ; trong khi loại người không gian dối phải tốn tiền cho các lợi ích thiết thực của họ. Quan điểm tưởng rằng khôn khéo thật ra là lương tâm bị mù loà về đạo đức xã hội. Con cái thật của Chúa sống thành thật và ngay thẳng vì biết mình sẽ được ban thưởng rất xứng đáng khi Đức Chúa Jesus trở lại thế gian để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Người gian xảo vi phạm luật pháp chẳng những bị bắt tội mà còn phải ứng hầu trước toà án chung thẩm của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, chúng ta là con cái Chúa phải có quan điểm đúng và ngay thẳng mới có thể giúp đỡ cho người có nhu cầu. Nếu chúng ta cũng mang quan điểm mù mờ như mọi người không có Chúa, thì chúng ta không làm gương cho ai được. Đối với quan niệm bệnh hoạn của người Á-đông chỉ muốn thủ lợi cho mình mà làm hại người khác, thì nhiều khi con cái Chúa không cần phải nói, người thế gian sẽ âm thầm quan sát cách hành xử ngay thẳng và đạo đức của tín hữu, họ sẽ được gương sáng của chúng ta mở mắt họ, giúp họ hết mù loà; trường hợp đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta kết thân được với người mình quen biết để dẫn dắt và làm gương. Những việc vừa nói giống như cày cuốc, bừa xới, tạo mảnh đất tốt trong lòng thân hữu trước khi gieo hột giống Tin Lành.

Đức Chúa Jesus cũng đuổi quỷ cho một người câm bị quỷ ám. (Mathiơ 9:32-33) “Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc, nói rằng: Chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Israel.

Tín hữu muốn được ơn đuổi quỷ thì phải có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Nhưng, điều kiện quan trọng nhất là lòng phải thanh sạch, đẹp ý Đức Chúa Trời khiến ma quỷ phải khiếp sợ. Trong đời sống mỗi ngày, chúng ta ít thấy người bị quỷ nhập bộc lộ ra hành động, nhưng sẽ gặp vô số người mang tâm tính gian ác của quỷ. Mặc dù không có dấu hiệu bị tà ma nhập, nhưng tâm hồn họ đã hoàn toàn bị cai trị bởi các thứ tà uế linh. Ví dụ cách suy nghĩ và hành xử của người nào hoàn toàn trái đạo đức, nhưng họ quan niệm là chính đáng, thì người ấy mang tâm tánh của quỷ. Nếu có dịp kết thân, chúng ta sẽ có cơ hội giải thoát họ khỏi quỷ dữ.

Bất cứ việc nào chúng ta chuẩn bị cho sự truyền giáo được dễ dàng thì đó là công tác cày bừa mảnh đất trong lòng người, dẹp bỏ mọi sự cản trở để hột giống nẩy mầm và mọc lên mạnh mẽ, có kết quả cho nhà Chúa. Cho nên, công tác trừ khử các quỷ vẫn phải được thực hiện một cách khéo léo và rất cẩn thận, để không làm mất lòng thân hữu hay bị thù ghét một cách vô ích. Nhiều tín hữu không dám đuổi quỷ, vì trong lòng mang nhiều nhược điểm mà ma quỷ có thể cáo kiện. Hễ ai có điều gì phải giấu giếm, sợ người ta biết, thì ma quỷ sẽ làm cho người ấy phải câm miệng không thể rao giảng lời Chúa. Đức Chúa Jesus đã sống một đời thánh sạch, làm cho người Phari-si không có gì để bẻ bác, cho nên họ phải nói: “Ông ấy nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ” (Mathiơ 9:34).

Nếu Hội Thánh cứ tiếp tục đời sống tâm linh hâm hẩm như hiện nay, thì thấy nhiệm vụ truyền giáo là khó khăn, người nghe thì hiếm hoi, toàn là thất bại, không có hi vọng gì cho tương lai. Đức Chúa Jesus thì thấy: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít” (Mathiơ 9:37b). Người ta luôn có nhu cầu tâm linh, mà chúng ta không đáp ứng được. Các nhà thờ cứ đua nhau vãi hột giống trên cánh đồng hoang, rồi chờ hoài mà chẳng thấy lúa mọc. Chúng ta phải thay đổi cách nhìn về truyền giáo sao cho phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Jesus. Mỗi người phải kết thân với bà con, bạn bè chưa tin Chúa, hay đã có lần theo đạo rồi bỏ; tìm hiểu thái độ của họ đối với Tin Mừng của Đức Chúa Trời. Nếu họ chịu nghe hay thích nghe, thì đó là đất phải khai phá để gieo giống Tin Lành.

Hãy hăng hái truyền giáo để Hội Thánh sẽ có nhiều cánh đồng sẵn sàng cho mùa gặt.

HươngDiMoi06.docx

MS CTB