Bài Giảng VBC – Điều Có Gía Trị

Bài Giảng VBC

shining

Điều Có Giá Trị

Giăng 7:38

Người nào tin Ta, từ trong lòng người ấy sẽ tuôn trào những dòng sông hằng sống, đúng như Kinh Thánh đã chép

Mục đích mà Đức Chúa Trời cứu độ những người tiếp nhận Tin Mừng của Ngài là để khiến cho những người ấy trở thành hoàn hảo giống như Đức Chúa Giêxu.  Nếu chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêxu là Đấng Cứu Độ của mình, thì điều có giá trị không phải là sẽ được những gì, mà là những điều Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta tuôn tràn ơn phước cho nhiều người khác. Mục đích của Chúa không phải chỉ là làm cho chúng ta trở nên những trái nho to mọng, xinh đẹp, mà là làm cho chúng ta trở thành những trái nho mà Ngài có thể vắt chất nước ngon ngọt, dễ thương từ chúng ta để làm ích lợi cho người khác. Hãy để ý rằng Đức Chúa Giêxu đã đến trần gian với tất cả quyền phép từ trời, nhưng Ngài không đến để làm theo ý riêng mình, hoặc để được người ta tung hô tôn lên làm vua.  Ngài đến để dâng hiến chính mình làm lễ vật hi sinh chuộc tội cho cả nhân loại.

Chúng ta không thể đo lường sự thành công của đời sống tâm linh mình theo cách người đời vẫn đo lường sự thành công trên thế gian bằng tiền bạc, quyền thế, chức tước, địa vị, vv.  Thành công của nếp sống tâm linh chỉ có thể được đo lường bằng những gì Đức Chúa Trời tuôn đổ qua đời sống chúng ta cho người khác.  Tuy vậy, chính người được Chúa dùng để tuôn đổ ơn phước Ngài cho người khác lại không thể đo lường được gì hết. Bởi vì người được dùng chẳng có công lao gì về lượng ơn phước tuôn trào ra. Nó là “công việc của Đức Chúa Trời” thể hiện qua những người tin cậy Ngài, bất kể người đó có thấy hay không thấy; bất kể lượng ơn phước tuôn trào ấy nhỏ hay lớn, ít hay nhiều.  Ít khi nào Đức Chúa Trời cho phép một người thấy ơn phước lớn lao mà người ấy được Ngài dùng đem ích lợi cho người khác. Người nào khoe khoang về sự xức dầu hay ân tứ đặc biệt mà họ được Chúa dùng, chỉ là một sự kiêu căng vô lý, như con ếch ngồi ở đáy giếng thấy bầu trời chỉ lớn bằng cái nắp nồi.

Qua lời phán “Người nào tin Ta, từ trong lòng người ấy sẽ tuôn trào những dòng sông hằng sống, đúng như Kinh Thánh đã chép,” thì Đức Chúa Giêxu không nói rằng người nào tin Ngài sẽ nhận thức được tất cả các ơn phước của sự đầy đủ của Đức Chúa Trời, nhưng là hễ ai tin Ngài thì mọi điều người ấy nhận được sẽ tuôn trào ra ngoài. Sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêxu luôn luôn chỉ dẫn con dân Ngài chống lại sự tự chú trọng vào bản thân. Mục đích của Ngài không phải là phát triển một cá nhân, nhưng là để làm cho người tin trở nên giống y hệt như Ngài. Giống về cái gì? “Con của Đức Chúa Trời đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ, và hy sinh tính mạng làm giá cứu chuộc nhiều người”(Mathiơ 20:28). Điều Đức Chúa Giêxu mong muốn nơi người tin Ngài là người đó trở nên giống y như Ngài về phương diện cho ra, hy sinh phục vụ mọi người chung quanh mình. Sự thật nầy trái ngược với tâm lý chung của nhiều tín hữu là phải nhận được ích lợi hoặc ơn phước gì đó khi bằng lòng theo đạo Tin Lành.

Ở một chỗ khác, Đức Chúa Giêxu phán rằng “Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:14b). Hình ảnh Chúa mô tả không phải chỉ là một dòng nước bình thường, nhưng là một mạch nước phun trào không gì cản được.