Giải Quyết Vấn Đề Nguyền Rủa

Chúa Nhật, July 8th, 2012

Các Vấn Đề Tâm Linh, 30

 

Giải Quyết Vấn Đề Nguyền Rủa

Phục Truyền 11:26–28

 

Ít người biết vì lý do gì mà một số tai hoạ cứ liên tiếp xảy ra cho gia tộc mình từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Có nhiều tai hoạ khốn khổ xảy đến liên miên, mà người xưa gọi là ‘hoạ vô đơn chí,’ liên tục tràn vào đời sống của chúng ta, dù đã cố ngăn ngừa vẫn không làm sao tránh khỏi được. Kinh Thánh gọi đó là sự nguyền rủa hoặc rủa sả đã áp dụng cho gia tộc của một hay nhiều tổ phụ trước kia vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, hay đã có những lời thề độc, hoặc bị tổ tiên, cha mẹ hay kẻ thù nguyền rủa. Để nhận biết mình có bị ở dưới sự nguyền rủa hoặc rủa sả hay không, hãy lưu ý quan sát các chu kỳ hay hình thức tai hoạ cứ lặp đi lặp lại trên đời sống cá nhân hoặc của gia đình mình. Tuy nhiên, những hiện tượng ấy không phải luôn luôn liên quan tới nguyên nhân hay nguồn gốc là sự rủa sả. Có nhiều tình cảnh xảy ra trong đời sống có thể không phải là ý muốn của Chúa, ví dụ như bệnh tật, nhưng cũng không nhất thiết là vì bị rủa sả.

Vài điều tiêu biểu sau đây tín hữu nên lưu ý quan sát: *Một thứ bệnh tật nào đó vẫn thường xảy ra cho người trong gia đình; * bị cai trị bởi nghiện ngập, bài bạc hay dâm dục; * liên tục bị cản trở, chống đối; * liên tiếp bị nghèo khổ, làm ăn thất bại; * nhiều thế hệ bị chết yểu; * gia đình cãi nhau, chống đối nhau kinh niên; * những thứ di truyền tai hại; * một loại tai hoạ liên tiếp xảy ra cho gia đình, hay nhiều thế hệ của gia tộc bị cùng một thứ tai hoạ. Ví dụ nhiều thế hệ tử nạn vì cùng một loại tai nạn, cùng bị thất bại về một lãnh vực, có cùng một nan đề giống nhau, cùng bị một thứ tai tiếng đầy xấu hổ, hay cả gia đình đều thất bại về học vấn; bị bệnh hiếm muộn, vv.

Tất cả những trường hợp bị lâm vào sự rủa sả đều phát sinh từ nguồn gốc nào đó. Điều răn thứ nhì của Mười Điều Răn có nêu hậu quả của hành động vi phạm và thái độ thù ghét Đức Chúa Trời, và lời hứa ban phước cho người yêu mến Ngài (Xuất Ai-cập 20:4–6). Đức Chúa Trời cảnh cáo và loan báo sự nguyền rủa trên những ai vi phạm những điều Ngài nghiêm cấm (Phục Truyền 27:15 –26). Con cái Chúa cần phải biết tránh những nguyên nhân chính tạo nên sự nguyền rủa, mà cha ông mình đã phạm: *Không vâng lời, phản nghịch, phạm tội nghịch Đức Chúa Trời và Lời Ngài; *Tham gia, dính líu vào tội thờ cúng hình tượng, ngoại giáo tà đạo, thờ cúng tà thần; *tham gia các hoạt động của tà đạo, tà thuật, ma thuật, bùa chú, thư ếm; *mê đắm và phạm các tội tình dục; *sát nhân; *bất hiếu với cha mẹ, bất kính các bậc bề trên; *Những tội của tổ tiên kết ước với ma quỷ, cắt máu ăn thề, dâng con cái cho tà thần–tà linh; *Trộm cướp, hãm hại người khác; *Làm chứng dối, thề dối, lường gạt, tự phát lời thề độc hay tham gia lời thề nguyện với đảng phái, bạn hữu, dòng tộc; *thoả hiệp điều ác, giảm nhẹ xuyên tạc chân lý-giáo lý; *chửi mắng Đức Chúa Trời; *tham lam; *thù ghét những người hay dân tộc được Chúa chúc phước; *buôn người; vv.

Để giải quyết, được giải thoát, hay huỷ bỏ những sự nguyền rủa, con cái Chúa cần phải nắm vững nền tảng chân lý phước hạnh mà chúng ta đang có, qua ơn hi sinh chịu chết chuộc tội trên thập tự giá của Đức Chúa Giêxu, không những giải thoát chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi, mà Ngài còn nhận lãnh những sự nguyền rủa mà đáng lý chúng ta phải chịu: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta–vì có lời chép: ‘Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ’” (Galati 3:13). Như thế, chúng ta được Chúa giải toả ra khỏi những sự nguyền rủa do tổ tiên – cha mẹ, hoặc chính mình gây ra. Kinh Thánh nói tiếp “để trong Đức Chúa Giêxu Christ, phước lành dành cho Áp-ra-ham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh” (Galati 3:14). Kinh Thánh cũng hứa rằng ở trời mới đất mới “sẽ chẳng còn có sự nguyền rủa nữa” (Khải Huyền 22:3).

Không phải mọi sự ban cho, quyền lợi, phúc lợi, hay lợi thế sẽ tự động đến cho người nhận. Nếu lúc chúng ta tiếp nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta phải mở miệng xưng nhận Đức Chúa Giêxu làm Đấng Cứu Chuộc mình, và nói lời ăn năn tội lỗi để nhận được sự tha tội, thì chúng ta cũng phải biết mình có phúc lợi được giải thoát khỏi tất cả những sự nguyền rủa mà nói lời tiếp nhận, và lời công bố đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi, cùng cắt đứt mọi thứ liên hệ tâm linh có liên quan đến nguyên nhân bị nguyền rủa, thì chúng ta mới nhận lãnh được phúc lợi ấy. Như công dân của một nước phải làm thủ tục để thực thi quyền có thẻ căn cước hoặc thông hành, thì công dân nước trời cũng phải biết mình có quyền được hưởng những phúc lợi đương nhiên nào, và phải làm thủ tục để nhận lãnh. Mặc dù Đức Chúa Giêxu Christ đã gánh chịu mọi sự rủa sả thay cho chúng ta, chúng ta phải biết mình đang có phúc lợi ấy để nhận lãnh cho mình.

Làm thế nào để thoát khỏi sự rủa sả? Một số người bị các sự rủa sả hành động trên đời sống họ là kết quả của tội cá nhân hoặc tội tổ phụ. Chúng ta cần phải hiểu biết quyền năng trong huyết của Đức Chúa Giêxu, để nhân danh Ngài mà vô hiệu hoá mọi thứ nguyền rủa mà mình hay dòng tộc mình bị nhận lãnh. Quyền tể trị tuyệt đối của Danh Đức Chúa Giêxu trên mọi thứ danh hiệu là điều chắc chắn: “Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêxu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống” (Philíp 2:9–10). Vì thế, điều quan trọng đầu tiên để được giải thoát khỏi sự rủa sả là áp dụng quyền năng tẩy sạch của huyết Đức Chúa Giêxu mà thiết lập một vòng bảo vệ quanh chúng ta. Nghĩa là phải biết nhận ra nan đề hay vấn nạn nào cần quyền năng của huyết Đức Chúa Giêxu tiêu trừ chúng.

Áp dụng cách lười biếng hay cẩu thả sẽ không đưa đến kết quả mong muốn. Mỗi người phải nghiêm túc theo những chỉ dẫn sau đây để huỷ bỏ sự rủa sả lâu nay giáng trên mình và gia đình. Trước hết, chúng ta cần phải: • Nhận biết vấn đề và nguyên nhân của nó. Xin Đức Chúa Trời mặc khải, ban tri thức, sự hiểu biết, sự khôn ngoan để chúng ta biết. • Kế đến là nhân danh Đức Chúa Giêxu mà xưng tội cụ thể, nói rõ tên của thứ ác linh hay uế linh gây nên thứ tội ấy. • Ăn năn tội ấy cách cá nhân hay thay cho thành viên của gia đình đã phạm tội. • Tuyên bố tha thứ cho những người nào làm tổn thương cá nhân mình hay thành viên nào trong gia đình. • Nhân danh Đức Chúa Giêxu tuyên bố từ bỏ (các) tội lỗi ấy. • Cầu xin Đức Chúa Giêxu ban ơn giúp chúng ta chống cự ma quỷ (Giacơ 4:7), và tuyên bố lời hứa nguyện sống trong sự thánh khiết và vâng phục Chúa. • Dùng Lời Đức Chúa Trời để công bố ơn phước trên đời sống mình và gia đình mình.

Công bố bài cầu nguyện sau đây để kinh nghiệm sự tự do mà Đức Chúa Giêxu đã ban:

Nhân danh Đức Chúa Giêxu, ta huỷ bỏ và tiêu trừ mọi thứ nguyền rủa thuộc dòng tộc chống lại đời sống ta. Nhân danh Đức Chúa Giêxu ta huỷ bỏ mọi sự rủa sả hay lời thề máu chống lại đời sống ta. Nhân danh Đức Chúa Giêxu ta đoạn tuyệt với bất cứ giao ước nào đã lập với ma quỷ trói buộc đời sống ta, và ta cắt đứt mọi liên hệ với linh hồn nào thuộc về satan còn dính líu với ta. Nhân danh Đức Chúa Giêxu ta truyền cho nơi thờ tự nào nói lời chống nghịch ta phải câm miệng lại. Nhân danh Đức Chúa Giêxu ta huỷ bỏ, từ bỏ và tiêu trừ mọi sự hiến dâng đời ta cho ma quỷ. Nhân danh Đức Chúa Giêxu ta cắt đứt bất cứ mối liên hệ tâm linh nào với bất cứ thứ linh nào khác với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhân danh Đức Chúa Giêxu ta đóng chặt mọi cổng, cửa, hay lối mà ma quỷ có thể vào. Nhân danh Đức Chúa Giêxu ta đập tan quyền lực của mọi bùa chú ma thuật, hay quỷ thuật đang chống lại ta. Ta đặt hết lòng tin vào Huyết chuộc tội của Đức Chúa Giêxu. Ta kêu cầu danh của Đức Chúa Giêxu, khẩn cầu uy quyền và quyền phép của Ngài để trói buộc và đập tan mọi thứ quyền lực của thế giới tối tăm đang chống lại ta. Ta mời Đức Thánh Linh làm Chủ mọi lãnh vực của đời ta. Ta tái-hiến-dâng toàn thể thân hồn linh ta cho Đức Chúa Giêxu Christ. Ta tiếp nhận ân điển và chọn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhân danh Đức Chúa Giêxu ta khai phóng ơn phước về chữa lành, cứu chuộc, công nghĩa, bình an và vui mừng cho chính ta và gia đình ta. Ta đóng ấn lời tuyên bố nầy bằng danh và huyết của Đức Chúa Giêxu Christ. Amen.

VanDeTamLinh30.docx

Rev. Dr. CTB