Lập Nền Móng Mới

Tìm Biết Ý Chúa, bài 22

1Giăng 5:6–13

Trong bài trước, chúng ta đã nhận ra rằng ai có đức tin đúng vào chân lý là bí quyết hiệu quả diệt trừ nền móng xấu để lập nền móng mới vững chắc. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu tin chân lý có nghĩa là gì và tin như thế nào.

Sứ đồ Giăng viết: “Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời?” (5:5); tin Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời có nghĩa là biết và tin Ngài là tư tưởng, trí tuệ, sự khôn ngoan, và lời phán ra của Đức Chúa Trời. Ngài đã xuống trần gian làm Người nên được gọi là Ngôi Lời Nhập Thể.

Lòng tin ấy đúng, vì xưa nay chỉ có Đức Chúa Jesus mới trả lời được thắc mắc về các điều kiện cõi trời đòi hỏi mà chưa ai biết, và Ngài thực hiện nhiều quyền phép mà không người phàm nào có thể làm được.

Đức Chúa Jesus vượt xa và khác hẳn các giáo chủ của các tôn giáo do người trần gian thành lập; vì họ chỉ là những người phàm chẳng có quyền phép gì và cũng chẳng biết chi về cõi trời.

Tin đúng thì sẽ chiến thắng thế gian; còn hiểu rõ Đấng mình tin và kính thờ thì có thể lập nền móng mới vững chắc.

Đã có hàng tỉ người trên thế giới tin Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời. Nhưng lòng tin của họ bị một số giáo hội dẫn vào chỗ sai lầm; cho nên, tuyệt đại đa số giáo đồ đó chưa bao giờ chiến thắng thế gian mà tiếp tục sống trong tội lỗi. Thậm chí nhiều người trong số họ còn phạm tội nặng hơn người chưa tin. Đức tin mê muội của những người nầy trở thành vô ích vì tin vào các sự suy diễn sai trật thay vì niềm tin đúng.

Sứ đồ Giăng, người gần gũi với Đức Chúa Jesus và được Ngài yêu thương hơn các môn đồ khác, là sứ đồ duy nhất chết ở tuổi già chứ không bị tử vì đạo như mọi sứ đồ kia, đã trình bày những sự hiểu biết thâm sâu về Ngôi Lời hơn bất cứ ai khác; bởi ông là người duy nhất được đem lên thiên đàng để thấy cảnh trí quanh ngai của Đức Chúa Trời và các biến cố sẽ diễn ra vào thời tận thế.

Giăng giải thích rằng “Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết” (5:6). Đa số người đọc Kinh-thánh tiếng Việt đều thấy câu nầy và vài câu tiếp theo quá khó hiểu. Nhưng bản dịch tiếng Anh cổ thì dễ hiểu hơn:

This is He who came by water and blood – Jesus Christ; not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these three are one. And there are three that bear witness on earth: the Spirit, the water, and the blood; and these three agree as one” (1John 5:6–8 NKJV).

Tạm dịch “Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết. Chính Đức Thánh Linh làm chứng, vì Đức Thánh Linh là chân lý. Có ba thân vị làm chứng ở trên trời: Đức Chúa Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh; ba vị đó là một. Cũng có ba nhân chứng ở dưới đất: Đức Thánh Linh, nước, và huyết; cả ba đều hiệp nhất” (1Giăng 5:6–8 MS CTB).

Sự khác nhau giữa các bản dịch Kinh-thánh ở chỗ nầy bắt nguồn từ các bản sao tiếng Hy-lạp cổ nhất không có câu 7. Điều đó dẫn đến sự bất đồng ý kiến giữa hai phái Trinitirians và Arians. Ai theo ý kiến phái nào thì chọn bản sao tiếng Hy-lạp có quan điểm thích hợp với họ.

Vậy, sự tin Đức Chúa Jesus là Đấng đã đến bởi nước và huyết là đúng; nhưng điều đó có nghĩa gì?

Muốn cho đức tin Cơ-đốc của chúng ta mạnh mẽ và đắc thắng, thì đức tin ấy phải được vững lập và trang bị bằng các chứng cớ từ trời không thể chối cãi về sứ mạng, uy quyền và chức vụ của Đức Chúa Jesus: Ngài đến bởi nước và huyết có nghĩa là Ngài đến làm Chúa Cứu Thế để cứu loài người khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi, ban cho người tin sự sống vĩnh cửu, và đem họ đến với Đức Chúa Trời. – Để thực hiện công tác cứu chuộc ấy, Ngài đã dùng nước và huyết để rửa sạch và cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

Loài người chúng ta từ trong ra ngoài đều đã bị nhiễm bẩn. Ở bề trong, quyền lực và tính ô uế của tội lỗi đã nhiễm vào bản ngã, là cái tôi, của chúng ta. Để tẩy sạch loại nhiễm bẩn nầy, chúng ta cần thứ nước của linh giới; nước ấy mới có thể thấu vào trong hồn và các quyền lực ở trong đó. Mà chỉ có nước và huyết của Đức Chúa Jesus mới thấu vào trong hồn.

Chỉ một mình Đức Chúa Jesus mới cung cấp được nước và huyết tẩy sạch tội lỗi, để quyền năng của Đức Thánh Linh thực hiện sự tái sinh và tái tạo.

Trong đêm trước khi chịu khổ hình, Đức Chúa Jesus đã lấy nước rửa chân cho các môn đồ, tiêu biểu cho sự rửa sạch bề ngoài. Khi Phierơ không chịu để Chúa rửa chân cho ông, thì Ngài phán: “Nếu Ta không rửa chân cho con thì con không có phần gì nơi Ta” và “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân là sạch tất cả” (Giăng 13:8b, 10). Sự ô nhiễm tội lỗi bên ngoài là các hành vi, cách cư xử, thói quen, và mọi toan tính của con người trong cuộc sống hàng ngày.

Đức Chúa Jesus đã đến bằng nước và huyết để làm Chúa Cứu Thế có nghĩa là Ngài tẩy sạch con người từ hành động bên ngoài của tâm tánh cho đến quyền lực và tính ô uế của tội lỗi bên trong bản chất nhân loại của người nào tin và tiếp nhận Ngài. Vậy, ý nghĩa sâu nhiệm của nước mà Đức Chúa Jesus rửa chân cho môn đồ là sự rửa sạch sự ô nhiễm bên ngoài.

Phép báp-têm bằng nước ngày nay là biểu tượng của sự rửa sạch, hành động tượng trưng bề ngoài của quyết tâm cho con người bề trong của mình đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Mà tái sinh là thanh tẩy và đổi mới con người bề trong do Đức Thánh Linh thực hiện.

Nhưng ta cũng cần nước thuộc linh tẩy thấu trong hồn. Nên Đức Chúa Jesus cũng đến bằng huyết tiêu biểu cho sự thanh tẩy tội lỗi bên trong phần hồn, để người được tha tội. Vì thế, Tiệc Thánh tiêu biểu cho sự đổ huyết của Đấng Christ để chuộc tội nhân loại, mà tín hữu tiếp nhận bởi đức tin để được tha tội, xưng công chính, và đến thẳng với Đức Chúa Trời.

Hai hình thức thanh tẩy đó đã có trong các nghi thức sinh tế và tẩy rửa thời Cựu-ước. Nước và máu bao gồm tất cả những gì cần thiết cho sự cứu rỗi của linh hồn chúng ta. Cũng vì thế, sau khi Đức Chúa Jesus tắt hơn trên thập tự giá, một tên lính lấy giáo đâm lủng hông Ngài, thì nước và huyết tuôn ra từ vết lủng ấy (Giăng 19:34).

Đức Thánh Linh là Linh Thánh của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện sự tẩy sạch và tái tạo tâm linh cho mọi người tin. Ngài làm chứng việc Đức Chúa Jesus đến trong lòng người bởi nước và huyết là sự thật, vì lời chứng của Đấng Thánh, không thể giả dối, là điều bảo đảm chắc chắn nhất.

Từ thiên đàng, Đức Chúa Trời đã nhiều lần dùng lời phán xuống trần gian để xác nhận Đức Chúa Jesus đến bởi nước và huyết. Tiêu biểu nhất là việc đó diễn ra ngay lúc Đức Chúa Jesus đã chịu báp têm từ dưới nước lên, Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài, Đức Chúa Cha phán xuống từ trời: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn” (Math.3:16–17).

Vậy, ba thân vị làm chứng ở trên trời đã xác nhận, ở dưới đất có Thánh Linh, nước và huyết làm chứng cho công tác của Đức Chúa Jesus. Giăng Baptist, người dọn đường cho Chúa cũng xác nhận là đã thấy Đức Thánh Linh ngự trên Ngài, nên Ngài là Con Đức Chúa Trời (Giăng 1:32–34).

Thế thì, chúng ta chắc chắn chiến thắng thế gian khi hiểu rõ và tin Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết, vì Ngài đến chẳng phải chỉ giúp cho người ta thay đổi cách cư xử bên ngoài, như nhiều người chỉ nói về đạo đức chứ không tha tội cho ai được, nhưng còn dùng huyết Ngài để tẩy sạch quyền lực và tính ô uế của tội lỗi bên trong người ta nữa.

Hiểu cách chính xác, tin đúng và vâng theo lời chỉ dạy của Đức Thánh Linh, thì chúng ta chắc chắn đắc thắng thế gian, nhổ bỏ được nền móng xấu do tâm tánh cũ và bản ngã mình tự tạo, phần hồn được quyền phép của Đức Thánh Linh biến đổi để biết yêu thương những con cái khác của Đức Chúa Trời. Đó là nền móng mà chúng ta có thể xây dựng đời mình và tiến bước vững vàng trên con đường thánh hoá.

Chúng ta có thể hiểu cách đơn giản là Đức Chúa Jesus đã đến bằng nước, tức là dùng nước để giải quyết tội lỗi bên ngoài là các hành vi, cách cư xử, thói quen, và mọi toan tính xấu xa.

Ngài đã đến bằng huyết để ban sự sống cho phần linh và rửa sạch hết tội lỗi bề trong của người tin.

Không phải Ngài chỉ dạy dỗ về những hành vi và thái độ đạo đức mà thiên đàng đòi hỏi, Ngài giải quyết và xoá bỏ các án phạt, nợ tội; huỷ bỏ các giao ước cũ với thế giới tối tăm với bản án bị nguyền rủa của luật pháp Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta biết xây dựng nền móng đời sống mình trên nền tảng của niềm tin đúng như thế, thì sẽ không bao giờ sợ nó bị hư lún nữa.

TimBietYChua22.docx
Rev. Dr. CTB