Ai Chịu Trách Nhiệm?

Hướng Đi Mới, bài 20

Ezekiel 33:12–13

Về phần con, hỡi con người, hãy nói với dân tộc con rằng: Sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó khi nó phạm tội, và sự dữ của kẻ dữ sẽ không làm cho nó sa ngã một khi nó đã từ bỏ điều dữ ấy. Người công chính sẽ không nhờ sự công chính vốn có của mình mà được sống trong ngày mình phạm tội. Dù Ta có nói với người công chính rằng nó chắc chắn sẽ sống, tuy nhiên, nếu nó cậy sự công chính mình mà phạm tội, thì chẳng có một việc công chính nào của nó được nhớ đến nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm.

Xét về thể chất loài người thì có người to con, người nhỏ con, người cao, người thấp, không có hai người hoàn toàn giống nhau. Các nguyên nhân di truyền chỉ là tạm thời; vì người Việt sinh ra tại các xã hội Âu Mỹ thì cao to hơn cha mẹ. Người ta nhận thấy tình trạng thiếu dinh dưỡng là nguyên nhân khiến cả nòi giống bị nhỏ con. Người Nhật trước kia so với người Nhật ngày nay là ví dụ điển hình. Khi người ta giải quyết được nan đề dinh dưỡng là giải quyết được sức khỏe tương lai của cả dân tộc. Về tâm linh cũng giống như thế; không trưởng thành hoặc cứ mãi ấu trĩ cũng là do thiếu dinh dưỡng các chất bổ cho linh hồn. Có thể vẫn đọc Kinh Thánh và cầu nguyện nhưng không tăng trưởng vì vướng phải những điều cản trở mà mình không biết.

Nhiều người không biết rằng vì thiếu mối tương giao với Chúa nên nếp sống tâm linh bị yếu kém. Đại đa số tín hữu không trưởng thành vì linh hồn không được bồi bổ; hoặc không biết cách thức nào để tâm linh được tăng trưởng. Nguyên nhân chính gây ra mọi hiện tượng đó là do không được nuôi dưỡng bằng các loại thức ăn cần thiết cho linh hồn. Khi người chăn bầy yếu đuối và bạc nhược thì cả bầy chiên đều mang bệnh bạc nhược giống như người chăn. Hội Thánh thành công không phải được đo lường bằng nhà thờ ngồi đầy người, nhưng bởi các đời sống được biến đổi. Chúng ta đều đã nghe và biết sự thật rằng Lời Chúa là thức ăn cho tâm linh, còn mối tương giao trò chuyện cầu nguyện với Chúa là hơi thở cần thiết, nhưng đa số tín hữu thiếu ăn và thiếu thở.

Cơ thể nào không ăn hay không thở đều phải chết. Cho nên, tín hữu mà không nghiền ngẫm lời Kinh Thánh mỗi ngày, cũng không cầu nguyện tương giao với Chúa, thì nếp sống tâm linh của những người như vậy không thể sống mạnh khỏe được. Vì vậy, nếu đời sống tâm linh của ai đang bị ngắc ngoải, thì phải biết rõ nguyên nhân là vì không có sức sống của Chúa ở với mình. Có người thắc mắc rằng, “tôi thường xuyên đọc Lời Chúa và cầu nguyện, nhưng Kinh Thánh thì thấy rất khó hiểu, cầu nguyện thì buồn ngủ. Tại sao tôi không tương giao được với Chúa?” Có một số nguyên nhân, trong đó có hai lý do chính là: Chưa được sinh lại vì chưa chịu cho bản ngã mình bị đóng đinh chết với Đức Chúa Jesus để được sống lại với Ngài bằng con người mới đã biến đổi (Rôma 6:4) “Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy.

Lý do chính thứ hai là tưởng rằng sau khi tin Chúa, được xưng công chính rồi thì sống thế nào cũng sẽ được cứu. Khúc Kinh Thánh Ezekiel trên cho biết cách thiên đàng quy định về công chính khác với cách loài người suy luận. Một lý do chính khác nữa là không chịu để ý lời Chúa phán với mình cách riêng tư; tức là không biết phân biệt lời Logos với lời Rhema. Chỉ lời Rhema mới đem đức tin đến. Nghĩa là Đức Thánh Linh thường lấy lời Logos trong Kinh Thánh làm lời Rhema để phán với người tin (Giăng 6:63) “Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống.” Lời từ miệng Đức Chúa Jesus phán trực tiếp cho người nghe thì ấy là lời Rhema, vì lời đó là thần linh và sự sống. Cho nên, khi đọc Kinh Thánh, hãy đọc chậm rãi và suy xét lời ấy áp dụng cho tình trạng của mình như thế nào? Nếu phù hợp, ấy là lời Rhema.

Qua Kinh Thánh, chúng ta biết Đức Chúa Trời xem mọi tín hữu của Hội Thánh Ngài là người Israel thuộc linh, tức là mọi người có đức tin đều được xem là dòng dõi của Abraham (Galati 3:7, 29) “Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những ai có đức tin là con cháu của Abraham. … 29 Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa.” Những lời Chúa phán qua tiên tri Ezekiel cho dân Israel ngày xưa cũng áp dụng cho người tin Ngài thời nay. Nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về người chưa tin Chúa quen biết với mình mà mình chưa chịu nói cho họ biết về ơn cứu rỗi miễn phí của Ngài. Nếu họ nghe lời chứng đạo mà từ khước, thì họ sẽ chịu trừng phạt, nhưng nếu chúng ta ngại ngần vì lý do nào đó, thì Chúa sẽ đòi máu của họ nơi tay chúng ta

(Ezekiel 33:7–9) “Nầy hỡi con người, Ta đã lập con làm người canh gác cho nhà Y-sơ-ra-ên, nên hãy nghe lời từ miệng Ta và thay Ta mà cảnh cáo chúng. Khi Ta phán cùng kẻ dữ rằng: ‘Hỡi kẻ dữ, ngươi chắc chắn sẽ chết!’ Nếu con không cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. Ngược lại, nếu con đã cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó mà nó không chịu từ bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó nhưng con đã giải cứu mạng sống mình.” Hãy suy xét lời của Chúa. Ngài không cần phải hăm dọa. Vì Ngài sẽ thực hiện lời Ngài phán rõ ràng như đã ghi chép trong Kinh Thánh.

Khi đọc Lời Chúa hãy lấy đức tin cụ thể mà suy gẫm. Đừng để bị lung lạc bởi các lời giảng khác nhau của nhiều người khác nhau. Người không chịu đọc và suy gẫm cho mình, khi nghe các lời giảng khác nhau thì bị các lời giảng ấy làm cho hoang mang và lo lắng. Tại sao một số người không chịu xem nguyên văn lời Kinh Thánh để hiểu ý nghĩa thật của Lời ấy, thay vì nghe nhiều bài giảng của nhiều người rồi bối rối. Chúng ta không thể giao sinh mạng linh hồn mình cho người ta. Người nào đi học mà không hiểu bài thì thi rớt. Theo Chúa nhiều năm mà vẫn không hiểu lời Kinh Thánh để áp dụng cho mình thì cũng bị thiên đàng đánh rớt. Đứng trước các nguy cơ bị trừng phạt, chúng ta phải tìm cách chữa trị các nhược điểm của mình, không thể làm ngơ.

Nếu nhận ra rằng tâm linh mình không trưởng thành do thiếu dinh dưỡng thì phải tìm ra mình thiếu về phương diện nào? Nếu đã biết mình yếu đuối vì thiếu tương giao với Chúa thì hãy quyết định thiết lập mối tương giao ấy và thực hiện điều mình đã quyết định. Nếu các bài giảng mình đã được nghe có chỉ dẫn cách thức tương giao thì ôn lại hoặc nghe lại và làm theo. Hãy tin Lời Chúa phán trong Kinh Thánh. Không để cho mình bị dẫn dụ bởi các bài giảng ru ngủ của những kẻ thích làm thầy giả hiệu. Chúng ta chỉ có thể được tương giao với Chúa sau khi thật lòng ăn năn thái độ và cách tin Chúa của mình rồi sửa đổi các sự sai trật ấy. – Cách kế tiếp là tập tành đức tin; hãy biết rằng không thể chờ cho đức tin tự động xuất hiện. Đức tin chỉ trưởng thành khi ta quyết định tin.

Tại sao chúng ta không dám vi phạm luật mình biết sẽ bị phạt? Vì không muốn bị phạt. Nhưng tại sao khi nghe luật của Chúa thì cố ý vi phạm? Bởi vì không tin mình sẽ bị phạt khi vi phạm luật của Ngài. Những điều chúng ta đã đọc hôm nay trong sách Ezekiel là lời cảnh cáo của Chúa, đừng xem thường. Hãy làm hết bổn phận mình thì chúng ta không bị luật của Chúa ràng buộc.

HuongDiMoi20.docx

MS CTB