Chúa Nhật Feb.14, 2010 – Phước Lành Thiên Đàng

ChúaNhật Feb.14, 2010

Phước Lành Thiên Đàng

Thi Thiên 1:1–6

 

Qua năm mới ai cũng muốn được phước hoặc hạnh phúc.  Chẳng ai muốn những buồn phiền của năm cũ dính dấp theo mình.  Mong ước là một việc, nhận được hay không là chuyện khác.  Chẳng ai dám chắc chắn là qua năm mới mình sẽ được phước nầy lộc nọ.  Người ta chỉ hi vọng; mà hi vọng thì không có gì bảo đảm chắc chắn sẽ được.  Đó là tình cảnh của người bình thường trên trần gian. Con cái Chúa khác hơn người chưa tin.  Chúng ta có một sự bảo đảm về ơn phước.  Mà phước lành của chúng ta vượt trội hơn bất cứ thứ phước nào của phàm trần.  Khi người ta nói về phước thật ra là về lợi lộc, kế đến là bình an mạnh khỏe.  Phước lành mà Kinh-Thánh hứa ban bao trùm mọi lãnh vực của đời sống.  Có một số tín hữu nghe rằng sẽ được phước thì họ cũng ngóng xem sẽ được lợi lộc gì trước đã.  Nhưng Kinh Thánh cho biết phải hội đủ điều kiện mới nhận được các phước lành thiên đàng.

Trước hết phải biết làm thế nào để được phước.  Câu 1 nói “chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, chẳng ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.”  Nghĩa là phải tránh đừng phạm tội rồi kế tiếp là “… lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giêhôva, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.”  Theo nghĩa là a tòng, nghe lời xui giục, cùng đi.  Mưu kế kẻ dữ thì gồm có trộm cắp, lừa gạt, dối trá, gian lận, nói xấu, vu khống, hãm hại người khác, vv.., ở mức độ theo thì vẫn còn có thể tách ra, đổi ý, không làm nữa.  Tới mức độ đứng trong đường tội nhân thì nặng hơn.  Tội nhân ở đây là nói về những người miệt mài trong tội lỗi và bị tội lỗi cai trị.  Biết là sai nhưng vẫn cố ý thực hiện.  Đất nước nầy đang có đầy những người như vậy.  Họ kịch liệt tranh đấu cho vô số điều trái luật, bất công, nghịch luân lý, và vô đạo đức.  Vậy thế nào là đứng trong đường tội nhân?  Đứng có nghĩa là đồng tình, ủng hộ lập trường của phái nầy.  Ví dụ về việc đứng trong đường tội nhân là vào những dịp bầu cử, thay vì bầu cho người có chủ trương phù hợp với Kinh-Thánh và đạo đức, nhưng vì lợi lộc riêng lại bầu cho người mà mình biết rõ họ nhận sự ủng hộ của những giới vô luân, vô đạo đức, lặn hụp ngập ngụa trong tội lỗi.  Cổ nhân có câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã,” mình chỉ thích hợp với người đồng chí hướng với mình.

Người ở mức độ nầy vẫn còn cơ hội bước ra khỏi chỗ đứng tội lỗi, ăn năn về thái độ và hành động của mình, trở lại đầu phục Chúa.  Nhưng nếu đã “ngồi chỗ của kẻ nhạo báng,” thì đã an vị, hết thuốc chữa.  Đây là những kẻ thù ghét Chúa và kịch liệt chống báng Ngài cách vô cớ.  Bất cứ điều gì có liên quan đến Chúa đều bị họ điên cuồng chống cự; đừng ngạc nhiên khi thấy chính khách nào công khai xưng nhận đức tin nơi Chúa đều bị lũ người gian ác xúm lại nguyền rủa, chỉ trích, tấn công và quấy phá cách hèn hạ.  Ngồi với họ là đã nhập bọn, cùng hội cùng thuyền, bày mưu thiết kế với nhau, đóng vai trò chính yếu chứ không phải là hùa theo hoặc a tòng nữa.  Vậy thì điều kiện đầu tiên là không dính líu tới ba hạng tội nặng ấy.

Điều kiện kế tiếp là có tâm linh “vui vẻ về luật pháp của Đức Giêhôva và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.”  Nghĩa là hân hoan áp dụng các điều răn của Chúa vào đời sống mình, tích cực nhìn nhận các luật lệ của Chúa là thánh thiện và tốt lành, gìn giữ tâm linh và hồn thân mình đúng theo luật pháp của Chúa.  Thế nhưng điều răn và luật lệ của Chúa là những gì?  Đức Chúa Giêxu Christ đã truyền cho chúng ta một điều răn mới là hãy biết yêu thương nhau bằng tình thương bất vụ lợi của Đức Chúa Giêxu.  Người nào áp dụng tình yêu thương của Chúa đối với người khác sẽ thấy mình suy gẫm luật pháp Chúa ngày và đêm.  Bởi vì không nhớ đến Chúa, không suy gẫm về các lời dạy dỗ của Ngài thì không thể yêu thương như Ngài đã yêu thương.  Hơn nữa, Gi.14:21 chép lời Chúa phán rằng “Hễ ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta.  Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết Ta.”  Làm theo các điều răn của Chúa mới có Đức Thánh Linh ngự trong lòng và hướng dẫn, ban mọi thứ phước thiêng liêng mà chúng ta cần phải có.  Gi.14:23 “… nếu ai vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.”

Khi chúng ta còn ở thế gian và biết lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giêhôva, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, thì có phước hạnh gì? → “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.”  Giêrêmi 17:7–8 chép “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giêhôva, và lấy Đức Giêhôva làm sự trông cậy mình.  Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi.  Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.”  Lời Chúa hứa không bao giờ vô ích.  Ai tin thì nhận được.  Sở dĩ có người không nhận được phước là vì còn nghi ngờ, không dám tin chắc.  Lời Chúa hứa rằng bất cứ việc gì chúng ta làm cũng đều sẽ thịnh vượng.  Thịnh lợi theo quan điểm thiên đàng khác với ý muốn lợi lộc vật chất của chúng ta.

Trong những năm qua Hội-Thánh của Chúa đã được Chúa cho phép chứng kiến vô vàn ơn phước diệu kỳ từ thiên đàng.  Từ chỗ không biết chút gì về những việc Chúa đang thực hiện trên thế giới và trong Hội-Thánh Ngài, ngày nay chúng ta đã được Chúa ban cho cơ hội được tiếp xúc với những ơn phước về dấu kỳ phép lạ mà Chúa đang ban cho Hội-Thánh Ngài.  Đã có nhiều anh chị em trong Hội-Thánh chạm được những món từ thiên đàng tự nhiên xuất hiện trong cõi vật chất của chúng ta.  Chuyện thần tiên mà người đời tưởng tượng mong mỏi thì bây giờ Chúa cho chúng ta có thể rờ chạm được, thấy được.  Những món quà Chúa ban thưởng đã vượt quá sự mong ước hoặc sức tưởng tượng của chúng ta.  Lời Chúa hứa rằng “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giêhôva, và lấy Đức Giêhôva làm sự trông cậy mình.”  Tuy nhiên mỗi người cần phải kết quả xứng đáng với các ơn mà mình đã nhận lãnh.  Mặc ai không tin hoặc hờ hững, con dân Chúa cứ tiếp tục nhờ cậy Đức Chúa Trời làm sự hi vọng mình.

Ơn phước có giá trị nhất không thuộc về cõi vật chất mà có nguồn gốc trong cõi linh.  Phần thưởng quý báu nhất mà Chúa hứa không phải là giàu sang của cải vật chất, cũng chẳng phải sức khỏe hay bình an hạnh phúc, mà là được chính Ngài đến ngự vào lòng chúng ta để hướng dẫn, dạy dỗ, và bày tỏ những điều kín nhiệm.  Có Vua Thiên Đàng ở trong lòng thì sẽ có mọi sự.  Các thứ ơn phước không quan trọng bằng Đấng ban phước.  Điều chúng ta trông mong là mỗi người sẽ bắt đầu kết quả, ra trái không dứt, dù gặp thời hạn hán.  Hạn hán theo ý nghĩa thiêng liêng là tình trạng cứng cỏi trước tin mừng của lòng người trong khu vực mình cư ngụ.  Chúa hứa rằng nếu chúng ta nhờ cậy Đức Giêhôva và đặt lòng hi vọng nơi Ngài thì dù phải rao truyền tin mừng ở phần đất mà mình thấy rằng đã bị những gương xấu làm cho khô hạn, thì cũng chẳng phải lo gì, nếu cứ chuyên tâm rao truyền phúc âm thì sẽ kết quả không dứt.  Nếu chúng ta không kết quả là vì đã lo lắng, sợ sệt, nhát gan, không dám đi ra đồng khô hạn trong mùa hạn hán.

Số phận của những người bị Chúa gọi là kẻ ác thì hẩm hiu lắm.  Ngày thế gian bị phán xét sẽ đến nhanh chóng.  Câu 4–6 đại ý nói rằng kẻ ác khác nào rơm rác gió thổi bay đi và, chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét; rồi tội nhân không được vào hội người công bình; kẻ ác sẽ bị diệt vong.  Trong năm mới nầy, ai muốn nhận đuợc các phước hạnh ấy, thì trước hết phải tránh không theo đường lối của kẻ gian ác và vui vẻ đứng về phía Đức Chúa Trời.  Hãy nương cậy nơi Ngài, làm theo các giáo huấn về tình yêu thương của Đức Chúa Giêxu Christ đã truyền cho chúng ta trong sự đối xử với đồng bào đồng loại của mình.  Phước hạnh thiên đàng sẽ ban xuống cho chúng ta. Con cái Chúa sẽ như cây trồng gần dòng nước, lúc nào cũng xanh tươi và kết quả không dứt, dù chung quanh có hạn hán và các thứ thiên tai kinh khiếp.  Vì chúng ta thuộc về Đấng Tạo Hóa và có mọi lời hứa về ơn phước tốt lành của Ngài.  A-men.

H_BaigiangTetFeb142010.doc

Rev. Dr. CTB