Dùng Kinh Thánh Nhận Định Thật Giả

Chúa Nhật, June 23, 2013

Tìm Hiểu Giải Mộng Tiên Tri 06


Giêrêmi 23:23–32

Kinh-thánh có dạy rõ ràng về tiên tri giả, các giấc mơ lừa bịp và những thị tượng bịa đặt. Ở trong Hội-thánh ngày nay vẫn có tiên tri giả cũng như các tay bói toán lừa bịp ngoài đời vậy. Sứ đồ Phierơ cũng nói về các tiên tri và giáo sư giả vào thời cuối cùng (2Phierơ 2:1–3). Những kẻ giả mạo nầy phải nấp dưới danh nghĩa thật mới lừa được người khác. Vì vậy, sẽ có các lời kể chiêm bao giả dối nhằm tạo danh tiếng, giàu có, sự tôn trọng, lòng trung thành, và sự phục vụ dành cho những người nầy. Làm sao nhận ra họ? Kinh-thánh chép: “Nếu giữa anh em xuất hiện một nhà tiên tri hay một kẻ đoán mộng và người ấy báo trước với anh em một dấu lạ hoặc phép mầu. Nếu dấu lạ hoặc phép mầu mà người ấy nói với anh em có xảy ra, và nếu nó bảo: ‘Chúng ta hãy đi theo và thờ lạy các thần khác’ là các thần mà anh em không hề biết, thì chớ nên nghe lời nhà tiên tri hay kẻ đoán mộng ấy, vì Giêhôva Đức Chúa Trời đang thử nghiệm anh em để xem anh em có hết lòng hết linh hồn kính mến Giêhôva Đức Chúa Trời của anh em không” (Phục-truyền 13:1–3).

 

Chẳng phải vì có vài món hàng giả mà người ta ném bỏ những món đồ thật; người ta chỉ loại trừ hoặc tránh không dùng những thứ giả mà thôi. Cũng vậy, dù cho đã có vô số giấc mơ chẳng ý nghĩa gì đặc biệt, hoặc có người bịa đặt giấc mơ của họ cho có vẻ là chiêm bao tiên tri, chúng ta vẫn chú trọng tới những giấc mơ có thông điệp từ Chúa đến và dùng Kinh-thánh để xem xét các giấc mơ ấy. Giống như bất cứ việc mờ ảo nào cũng sẽ trở nên rõ ràng dưới ánh sáng, thì việc lấy Lời Chúa xem xét những điều chưa rõ cũng vậy. Dù nó là thị tượng, bài giảng, suy nghĩ và hành động, kế hoạch, vv., cứ đem nó soi dưới ánh sáng Lời Chúa thì chúng ta sẽ biết rõ nó từ đâu đến. Đức Chúa Giêxu từng phán: “Ai làm điều ác đều ghét Ánh-sáng, không dám đến gần Ánh-sáng, vì sợ công việc mình bị phát hiện. Ngược lại, người làm điều chân thật đến gần Ánh-sáng, công việc họ làm được bày tỏ, vì họ làm cho Đức Chúa Trời” (Giăng 3:20–21).

 

Tuy Đức Chúa Trời phán qua Kinh-thánh, Ngài cũng phán qua chiêm bao, thị tượng và vài phương cách khác; nhưng lời Ngài phán qua các phương tiện ấy không bao giờ mâu thuẫn với lời Kinh-thánh, cũng không phải để thêm vào những lời đã chép. Ngài chỉ dùng các phương tiện ấy để minh giải Kinh-thánh. Vì lý do đó, chúng ta cần phải dùng Kinh-thánh để làm sáng tỏ sự khác biệt rõ ràng của các vấn đề được soi sáng, đặc biệt là giữa các giấc mơ tiên tri thật với các chiêm bao hay thị tượng giả mạo. Bây giờ, làm thế nào chúng ta phân biệt được giữa thật với giả?

Đức Chúa Giêxu dạy các môn đồ Ngài rằng, ‘xem trái thì biết cây’ (Mathiơ 7:15–16). Cây sinh trái tốt là cây tốt, cây xấu sinh trái xấu. Chiêm bao và thị tượng cũng như vậy; chúng ta phân biệt chúng bởi kết quả mà chúng sản sinh. Chiêm bao và thị tượng sai trật có chung hai điều: lừa bịp và gây bất hoà. Có rất nhiều lối để vào cõi linh; chiêm bao và thị tượng là hai lối trong số các lối đó. Đức Chúa Giêxu tuyên bố: “Ta là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6). Chúa không nói Ngài là con đường duy nhất vào cõi linh, nhưng Ngài là con đường duy nhất mà người ta có thể đi trên đó xuyên qua cõi linh để an toàn gặp Đức Chúa Trời chân thật. Vậy, thử nghiệm thứ nhất đối với các chiêm bao và thị tượng là nó có đưa ta đến Đức Chúa Giêxu trong tình yêu thương và vâng phục chăng? Thử nghiệm thứ nhì là chiêm bao hay thị tượng có phù hợp với Kinh-thánh và những sự dạy dỗ trong đó không?

 

Khi áp dụng hai thử nghiệm nầy thì các thị tượng mà Joseph Smith, người sáng lập Mormon, tuyên bố là được thiên sứ cho thấy, bị rớt cả hai. Ông nầy nói rằng có một thiên sứ từ trời hiện ra với ông, đưa cho chỉ một mình ông được xem các bảng, hay dĩa vàng bí hiểm để ông chấn chỉnh lại phúc âm của Đức Chúa Giêxu Christ. Nhưng từ thời sơ lập của Hội-thánh, sứ đồ Phao-lô viết thư cảnh cáo tín hữu ở Galati: “Không có tin lành nào khác đâu, mà chỉ có một số người quấy rối anh em và muốn xuyên tạc Tin-lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, dù là chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời, truyền cho anh em một tin lành khác với Tin lành chúng tôi đã công bố thì người ấy đáng bị a-na-them” (Galati 1:7–8). Chỉ một chỗ nầy thôi đã vạch trần tính cách lừa bịp của Joseph Smith. Sứ đồ Giăng thì tuyên bố tai hoạ cho ai thêm điều chi vào lời tiên tri, cũng bị “cất mất phần cây sự sống và thành thánh đã được ghi trong sách” (Khải-huyền 22:18–19).

 

Chia rẽ bất hoà là kết quả của bất cứ điều gì sai trật, dù đó là lời giảng, lời tiên tri, sự dạy dỗ, chiêm bao hay thị tượng của thiên sứ từ thiên đàng. Nếu nó gây nên chia rẽ và bất hoà trong thân thể của Chúa là Hội-thánh, thì nó là sai trật. Hễ khi nào có sự lừa bịp xảy ra thì sự chia rẽ bất hoà cũng tới liền; sự bình an bị phá vỡ, niềm vui không còn, sức sống tan biến dần khi sự sai trật xâm nhập Hội-thánh. Vua Sa-lô-môn ghi những điều Đức Chúa Trời ghét và ghê tởm là: Lưỡi dối trá, mắt kiêu ngạo, làm chứng gian, nói lời dối gạt, và gây tranh cãi giữa anh em (Châm-ngôn 6:16–19). Có bảy thứ tội giết chết linh hồn người là, kiêu căng, lừa dối, thù ghét, xảo quyệt, nổi loạn, phản phúc, và tranh chấp. Những thứ đó không phải là kết quả của loại khôn ngoan từ Đức Chúa Trời; cho nên, nếu chiêm bao hay thị tượng nào đưa đến các hậu quả trên đều không đến từ Chúa.

 

Có ít nhất sáu đặc điểm để nhận diện các giấc mơ hay thị tượng giả dối, 1) chúng cám dỗ và quyến rũ; nghĩa là chúng đưa đến cảm giác sai trật về lòng tự tin và sự thịnh vượng, lời hứa về quyền lực, giàu có, danh vọng, và vinh dự. Những giấc mơ về danh vọng hão huyền hay thị tượng kinh khiếp đều là từ ma quỉ mà ra. 2) Chúng là đồi bại, xấu xa – nghĩa là những giấc mơ nhớp nhúa ô uế về tình dục, mà khi tỉnh dậy chúng ta cảm thấy bị nhơ nhớp, tội lỗi. 3) Chúng trái ngược với sự thật. Ma quỷ chuyên nói lời làm bùi tai cho những người đang sống phản lại ý muốn của Đức Chúa Trời: “Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh thường Ta rằng: ‘Đức Giêhôva phán: Các ngươi sẽ được bình an.’ Và bảo những kẻ có lòng dạ bướng bỉnh: ‘Chẳng có tai hoạ nào giáng trên các ngươi cả” (Giêrêmi 23:17).

 

4) Chúng làm ngã lòng: “Vì các thần tượng chỉ nói điều hư không, các thầy bói chỉ thấy điều gian trá; chúng rêu rao những chiêm bao giả dối, và nói lời an ủi rỗng tuếch. Vì vậy dân chúng tan lạc như những con chiên khốn khổ vì không có người chăn” (Xachari 10:2). Chiêm bao hay thị tượng không đến từ Chúa sẽ là giả dối và tai hại. Nó không đem đến sự an ủi nào cho người đang bị đau khổ. Nó làm cho người ta tin và hi vọng vào điều giả dối. Nếu những gì mà chúng ta rất hi vọng sẽ đến, nhưng cứ tiếp tục không xảy ra, thì chúng ta sẽ bỏ cuộc, nghi ngờ và bi quan. 5) Nó vô ích – Khi một giấc mơ hay thị tượng thật sự đến từ Chúa, nó khiến người ta từ bỏ tội lỗi và trở lại với Ngài. Vì Lời Chúa “như lửa, như búa đập vỡ đá” (Giêrmi 23:28–29). 6) Nó huỷ phá – “Nầy Ta chống lại những kẻ dùng chiêm bao giả dối mà nói tiên tri. Chúng kể chiêm bao rồi dùng lời dối trá, khoác lác mà làm cho dân Ta lầm lạc.” (Giêrêmi 23:32).

 

Chúng ta dùng 6 câu hỏi để xem xét mọi chiêm bao hay thị tượng; kể cả xem xét bài giảng, sự dạy dỗ, bài hát, phim ảnh, hay bất cứ thứ gì tai nghe, mắt thấy. 1) Cái nầy có dẫn tôi đến Đức Chúa Giêxu và khiến tôi yêu mến Hội-thánh không? 2) Cái nầy có thúc đẩy sự công chính, thanh sạch trong đời sống tôi không? 3) Cái nầy tự nó có phù hợp với sự dạy dỗ rõ ràng, dứt khoát của Kinh-thánh không? 4) Cái nầy có làm tôi tăng cường đức tin và khiến tôi cảm nhận mục đích rất vinh dự của đời mình không? 5) Cái nầy có khiến tôi từ bỏ tội lỗi và sự ích kỷ để tìm kiếm Chúa và trung thành yêu mến phục vụ Ngài không? 6) Chiêm bao nầy có gây dựng thân thể của Đấng Christ và trang bị cho tín hữu làm công tác thánh vụ không?

 

Những câu trả lời sẽ giúp chúng ta nhận ra chiêm bao nào đến từ Chúa, khác với chiêm bao từ dục vọng, từ những nỗi lo lắng, hay từ ma quỉ xúi giục. Vì đã có chiêm bao giả dối thì cũng có chiêm bao chân thật từ Đức Chúa Trời mang thông điệp của Ngài đến cho con dân Ngài. Hãy cẩn thận suy xét để đừng vì thấy có chiêm bao giả dối mà từ chối các điềm chiêm bao đến từ Chúa.

TimHieuChiemBaoGiaiMong06.docx   (Sách tham-khảo: A Dream Come True, của James Ryle)

Rev. Dr. CTB