Uy Quyền Trong Danh Chúa

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 12

Công vụ 16:16–18

Những người đã từng lăn lộn trên mặt trận truyền giáo đều cảm thấy khổ tâm khi kết quả quá ít hay không đạt được gì cả, mặc dù đã đổ rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm ra nguyên nhân chính của nan đề.

Trong khi lần mò tìm kiếm nguyên nhân, người thì tìm cách áp dụng các phương pháp mà nơi khác đã thành công, người thì tìm giải pháp qua thông tin đại chúng, người khác nữa nghiên cứu lý do khiến người chưa tin cứng lòng không chịu nghe đạo. Có rất ít người tra xem Kinh thánh nói gì về vấn đề nầy.

Sứ đồ Phao lô đã viết thư trình bày cho tín hữu ở thành phố Côrinhtô hiểu rằng, sở dĩ người đời từ chối Tin Mừng là vì họ bị ma quỷ trong linh giới, tức là những kẻ đang làm chủ đời nầy, làm mù loà tâm trí; nên họ không thể thấy vinh quang chói lọi từ Tin Mừng của Đức Chúa Jesus, hình ảnh Đức Chúa Trời (2Côrinhtô 4:3-4).

Vậy, căn cứ trên lời tiết lộ của Kinh thánh, thì biện pháp hữu hiệu nhất để cho thân hữu chịu nghe Tin Mừng là đánh đuổi các thế lực tối tăm, trong linh giới vô hình, đang bịt con mắt tâm trí của người chưa tin Chúa, để họ có dịp thấy ánh vinh quang chói lọi của Tin Mừng mà quyết định tiếp nhận món quà cứu rỗi hay không.

Tín hữu nào đã từng tranh chấp với các thế lực tối tăm vô hình trong linh giới để giành giật các linh hồn tội nhân ra khỏi tay chúng, thì dễ hiểu biết nan đề nầy hơn người chưa từng chạm trán với ma quỷ. Nói cách khác, chúng ta phải biết cách tiến hành chiến tranh trong linh giới thì mới có hi vọng đạt được kết quả trên mặt trận truyền giáo.

Mọi tín hữu nào muốn truyền giáo cho thân nhân, thân hữu của mình đều phải nhận thức rõ rằng sự giảng rao Tin Mừng mặc dù do mình thực hiện trong cõi thể chất, nhưng sự thành công hay thất bại tuỳ thuộc vào kết quả của cuộc chiến tranh trong linh giới giữa chúng ta với ma quỷ.

Có người không đồng ý với kết luận trên. Họ cho rằng việc chiến tranh với ma quỷ là nhiệm vụ của các thiên sứ, không phải bổn phận của tín hữu. Người khác lại khuyên tín hữu đừng chạm tới ma quỷ nguy hiểm lắm, vì chúng thấy chúng ta, còn chúng ta không thấy chúng.

Não trạng ấy tin rằng, hễ ta không đụng tới chúng bay, thì chúng bay không được phép dụng tới chúng ta. Suy nghĩ ấy đúng hay sai thì đã rõ. Nếu Đức Thánh Linh không có khả năng bày tỏ cho con cái Ngài biết các hoạt động của thế giới tối tăm, thì Ngài chỉ là Chúa của cõi thấy được, còn đối với cõi vô hình thì chắc Ngài bất lực.

Tin buồn cho những người suy nghĩ theo cách ấy là Kinh thánh không nói như họ nghĩ. Kinh thánh nói rằng chiến đấu với ma quỷ là nhiệm vụ của từng tín hữu và toàn Hội thánh nữa (Êphêsô 3:10; 6:11-13). Cho nên, chúng ta tin lời Chúa mà sẵn sàng chiến đấu.

Tin vui vô cùng lớn là: Mọi con cái thật của Chúa đều được ban cho uy quyền đặc biệt để trấn áp và đánh bại các thế lực tối tăm (Mác 16:17-18; 2Côrinhtô 10:3-5). Vậy, ai muốn thắng trên mặt trận truyền giáo thì phải biết cách chiến đấu và chiến thắng.

Các anh chị em hoàn toàn mới trong đức tin là những người tiến hành kiểu chiến tranh nầy hữu hiệu nhất; bởi vì đức tin của họ chân thành không nghi ngờ. Nhờ đức tin ấy, khi họ cầu xin Chúa hiện diện thì họ thấy quỷ bị trục xuất, người bệnh tật được chữa lành.

Bây giờ, để biết cách tiến hành chiến tranh chống lại ma quỷ trong linh giới, chúng ta phải biết các nguyên tắc căn bản. Nguyên tắc thứ nhất là biết mối liên hệ mật thiết giữa đầu với thân: “Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh” (Êphêsô 5:23). Thân có nhiệm vụ thực hiện những gì cái đầu chỉ huy và sai khiến. Đầu không làm thay công việc của thân; vì thế, đừng xin cái đầu làm thay cho mình.

Khi Đức Chúa Jesus giao nhiệm vụ truyền giáo cho chúng ta, tức là Đầu giao nhiệm vụ cho thân thể, thì chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ ấy. “Bây giờ, QUA HỘI THÁNH, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh và những quyền lực trong các nơi trên trời” (Êphêsô 3:10).

Sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời là gì? Satan tưởng rằng khi hắn xúi giục được dân Do-thái thành công trong việc kêu gào Ponce Pilate đóng đinh Đức Chúa Jesus, thì hắn đã trừ diệt được Đấng sẽ giày đạp đầu hắn (Sáng thế 3:15).

Nhưng hắn đâu ngờ dòng huyết thánh của Đức Chúa Jesus tuôn ra thì ngục tù của hắn dùng để giam giữ nhân loại bị vỡ tan tành.

Chương trình Ngôi Lời nhập thể để chuộc tội cho toàn thể loài người, giải thoát chúng ta ra khỏi móng vuốt của Satan là sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời (Côlôse 2:14-15). Nhiệm vụ của Hội thánh là công bố điều đó, nhắc cho các tà thần nhớ rằng chúng đã thua thảm.

Thế thì, thân thể nào cứ cầu xin cái Đầu chiến đấu thay cho mình, thì đó là một thân thể bạc nhược. Một thân thể khỏe mạnh, hoạt động bình thường, sẵn lòng vâng lời sự chỉ huy của Đầu, thì Đầu sẽ dạy cho thân biết phải chiến đấu như thế nào.

Tín hữu phải nhận biết những gì mình phải làm, để không cầu xin Chúa làm thay những phần hành của mình. Trong đó công tác tiến hành chiến tranh chống các thế lực tối tăm trong linh giới là nhiệm vụ của chúng ta. Chính chúng ta phải giải thoát người thân, thân hữu ra khỏi sự trói buộc của ma quỷ.

Giống như trong cõi trần gian, chẳng kẻ thù nào chịu ngồi yên để bị đánh; cũng chẳng kẻ ác nào không phản ứng khi thấy có nguy cơ con mồi của chúng sẽ được giải thoát. Cũng vậy, các thứ tà thần, tà linh sẽ vận dụng quyền lực của chúng trên người chưa thuộc về Chúa, để người đó không thể nghe được tin mừng cứu rỗi. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta là trói buộc, khiến quyền lực của chúng bị tê liệt.

Vậy, người truyền giáo phải luyện tập thuần thục những cách vận dụng uy quyền Chúa ban để làm tê liệt ‘không lực’ của quân địch trước khi tiến vào giải thoát các nạn nhân đang bị chúng xiềng xích. Muốn làm điều đó thì phải biết cách sử dụng các vũ khí như thế nào (Mathiơ 12:29; 16:19; 18:18)

Các buổi cầu nguyện chung, cầu nguyện di hành, cầu nguyện chiến đấu trước khi ra đi chứng đạo, hoặc chữa bệnh, đuổi quỷ, là sự áp dụng nguyên tắc nầy.

Sự hiệp đồng chiến đấu trên chiến trường là nhân tố dẫn đến thành công. Cũng vậy, vấn đề cầu nguyện và tiến hành chiến tranh trong cõi linh đòi hỏi sự đồng lòng hiệp ý của các con cái Chúa trong Hội thánh (Mathiơ 18:19-20).

Nói đến vũ khí cầu nguyện, thì sự cầu nguyện trong chiến tranh linh giới không phải là cầu xin, mà là dùng uy quyền Chúa ban để ra lệnh trói và mở. Thiếu luyện tập loại cầu nguyện chiến đấu, sẽ thường thất bại mỗi lần chứng đạo.

Khi sử dụng các loại vũ khí, chúng ta cần biết uy quyền mình có là gì và từ đâu có uy quyền ấy. Mọi mệnh lệnh chúng ta truyền, khiến, ra lệnh, và buộc tà thần tà linh phải vâng lời, đều phải thực hiện trong Danh Đức Chúa Jesus (Philip 2:10-11; Công vụ 19:13-17).

Muốn vận dụng uy quyền của Danh Đức Chúa Jesus thì phải đến gần Đức Chúa Trời, nghĩa là phải được thánh sạch mới có thể được đến gần Ngài. Chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời nhờ Huyết hi sinh của Đức Chúa Jesus (Hêbơrơ 10:19).

Áp dụng quyền năng tẩy sạch của huyết Đức Chúa Jesus có nghĩa là phải ăn năn tội lỗi để được huyết ấy tẩy sạch. Vì chúng ta vẫn còn sống trong thể xác với tất cả những sự yếu đuối của tâm tánh xác thịt, sự phạm tội là không thể tránh khỏi.

Nhưng điều hạnh phúc tuyệt vời cho chúng ta là huyết Đức Chúa Jesus luôn luôn có hiệu lực đối với lòng người biết ăn năn.

Cộng thêm vào uy quyền trong Danh Đức Chúa Jesus, chúng ta còn được áp dụng uy quyền qua thập tự giá của Ngài (Côlôse 2:14-15). Vì Đức Chúa Jesus đã dùng thập tự giá chiến thắng mọi quyền thống trị và các thế lực trong thế giới tối tăm và bêu chúng ra giữa thiên hạ qua cuộc diễn hành chiến thắng của Ngài.

Dù mắt trần của chúng ta không thấy linh giới, nhưng qua mặc khải từ Đức Thánh Linh, chúng ta biết cách áp dụng uy quyền thiên đàng và dùng Lời Đức Chúa Trời làm vũ khí tấn công đối phương.

Qua gương Đức Chúa Jesus dùng lời Kinh thánh đánh bại Satan, chúng ta cũng phải trích dẫn Kinh thánh trong sự chứng đạo, để Lời Chúa tự phát huy uy lực vô địch. Không dùng Lời Chúa mà cứ vận dụng khả năng thuyết phục sẽ rất khó thành công.

Vài thứ vũ khí lợi hại nữa là giơ tay lên thờ phượng ca ngợi Chúa (Thi Thiên 149:5–9; Êsai 30:31-32; 2Sử ký 20:13-22). Hành động giơ tay thánh sạch lên tôn vinh Chúa là vũ khí hiệu quả chống tà ma quỷ dữ, vì đó là hành động thờ phượng được Chúa chấp nhận và đẹp lòng (Thi thiên141:2).

Hãy học tập và áp dụng những điều nầy để có uy quyền đánh bại kẻ thù của chúng ta trong linh giới.

ThuNghiemDucTin12.docx

Rev. Dr. CTB