Nguyên Tắc Chiến Tranh Linh Giới

Thử Nghiệm Đức Tin, bài 15

Mathiơ 18:18–20

Mặc dù thị giác thể chất của chúng ta không thể nhìn thấy những diễn biến, các hoạt động có khi rất tấp nập của các thiên sứ hoặc tà thần trong linh giới, nhưng điều đó không có nghĩa là con cái Chúa không thể nhận ra các hoạt động ấy, hoặc không có thẩm quyền gì trên cõi linh.

Để hiểu biết một cách sáng tỏ về vấn đề nầy, chúng ta hãy cùng nhau trở lại nền tảng của mối liên hệ chặt chẽ căn bản giữa chúng ta với Đức Chúa Jesus:

“… Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. …. …30 Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài” (Êphêsô 5:23, 30).

Hơn nữa, “trong Đấng Christ Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời” (Êphêsô 2:6).

Lời Kinh Thánh xác nhận rằng con cái thật của Chúa dù sống trong thể xác, nhưng có khả năng vận hành trong linh giới, bởi vì họ thuộc về thân thể của Đấng Chúa Tể cả trần giới lẫn cõi thần, tức là linh giới.

Đức Chúa Jesus không còn sống bằng thể xác ở thế gian nữa, bây giờ, trong linh giới Ngài là đầu của Hội Thánh; chúng ta, con cái của Chúa, là các chi thể của thân thể Đức Chúa Jesus trong linh giới, vị trí của chúng ta là đồng ngồi với Ngài trong cõi linh.

Mà vì Đức Chúa Jesus đã đánh bại mọi thế lực tối tăm, giải thoát chúng ta khỏi khế ước với ma quỷ, mà các điều khoản trong khế ước ấy hoàn toàn bất lợi đối với chúng ta.

Ngài dùng thập tự giá huỷ bỏ khế ước ấy (Côlôse 2:14-15), dòng huyết cực thánh của Ngài trên thập tự giá đã đánh bại chúng; cho nên, chúng ta có đủ uy quyền và tư cách pháp nhân để nhân danh Đức Chúa Jesus mà truyền lệnh cho lũ ác linh và tà thần trong thế giới tối tăm phải vâng lệnh chúng ta, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Bất cứ con cái Chúa ở đâu cũng có uy quyền nầy, nhưng đại đa số không biết cách sử dụng uy quyền ấy.

Các loại giáp và vũ khí thuộc linh, mà mỗi Cơ-đốc-nhân đều có thể sở hữu để tự trang bị cho mình, khi tham gia trận chiến truyền giáo, đã đủ để tự bảo vệ và tấn công đánh bại lũ tà linh đang cầm giữ những người chưa tin Chúa trong ngục tù của chúng.

Vì vậy, để vững lòng tiến ra chiến trường truyền giáo, mỗi con cái Chúa cần phải biết rõ uy quyền mình đang có trong linh giới như thế nào, cũng như biết cách vận dụng uy quyền ấy để truyền khiến lũ tà linh lẫn tà thần phải vâng lời.

Đức Chúa Jesus biết các môn đồ Ngài lúng túng khi phải đối diện với ma quỷ và các thế lực ác trên thế gian, Ngài cũng biết trước rằng những người sẽ tin Ngài sau nầy cũng sẽ bị lúng túng như vậy, vì không biết họ có uy quyền, cũng không biết hiệu quả của uy quyền ấy, nên Ngài dạy rõ ràng: “Thật Ta bảo các con, hễ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời; và điều gì các con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.” (Mathiơ 18:18).

Cho nên, nguyên tắc đầu tiên khi tiến hành chiến tranh linh trong linh giới là phải biết mình đang sở hữu uy quyền vô cùng lớn, vô cùng mạnh mẽ trong cõi linh.

Vì lý trí của xác thịt thường đòi hỏi phải có bằng chứng thấy được thì lý trí ấy mới tin; cho nên, ai quen vận dụng vũ khí đức tin mới dám mạnh dạn sử dụng uy quyền mình đang có, mà không cần phải thấy bằng chứng.

Vì lý do đó, sự biết chắc mình có uy quyền trở thành nguyên tắc cốt lõi trong vấn đề nầy. Không có thói quen đọc Kinh Thánh hoặc không cầu nguyện trong Đức Thánh Linh để tương giao thường xuyên với Chúa, thì không thể có nổi lượng đức tin để hiểu biết uy quyền thuộc linh mình có thể sở hữu.

Hơn nữa, dù là tín hữu thành viên của Hội-Thánh mà không giữ nổi mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Jesus, thì không thể sử dụng uy quyền của con cái Chúa, chẳng khác gì phần chi thể không dính líu gì với thân và cái đầu; ma quỷ sẽ chẳng sợ người ấy (Công vụ 19:13-16).

Hầu hết thời gian chúng ta dành cho sự cầu nguyện là cầu xin. Sở dĩ chúng ta cầu xin vì thấy không thể tự mình làm được điều gì cả, nhất là những điều mà khả năng con người không với tới nổi.

Trong chiến tranh linh giới thì chúng ta không cầu xin Đức Chúa Jesus chiến đấu thay mình được, vì chi thể không có quyền sai khiến cái đầu hay nhờ cái đầu làm thay phần việc của chi thể phải làm. Cho nên, chúng ta chỉ cầu nguyện xin Chúa giúp cho những điều Ngài có quyền thi thố để nâng đỡ và trợ lực cho con cái Ngài.

Trong lãnh vực nầy, Đức Chúa Jesus dạy rằng hai người hiệp ý nhau cầu nguyện, thì quyền năng sẽ tăng lên gấp bội. Người ta đã thử nghiệm hiệu quả sự hiệp lực của hai con ngựa kéo so với một ngựa, thì hai con kéo được sức nặng gấp năm lần sức kéo của chỉ một con ngựa.

Sự hiệp ý ở dưới đất mà cầu xin là tính đoàn kết trong công việc.

Vì vậy, khi một hội chúng biết đoàn kết một lòng một ý cầu xin Chúa cùng hành động trong công tác truyền giáo, thì lời cầu nguyện của nhiều người hiệp ý với nhau sẽ đem đến kết quả lớn hơn lời cầu xin lẻ tẻ của chỉ vài người.

Lợi ích của sự hiệp ý trong danh Đức Chúa Jesus là được Ngài ngự đến trong buổi nhóm. Rồi bất cứ điều gì Hội Thánh cầu xin cũng được Đức Chúa Trời nhậm lời.

Tuy nhiên, điều nầy không có nghĩa là một tập thể đồng lòng hiệp ý với nhau cầu xin điều sai trật cũng được Chúa nhậm lời; bởi vì Đức Chúa Trời không thể nhậm lời cầu xin nào đi ngược ý muốn và tính thánh khiết của Ngài. Chúa chỉ nhậm những lời cầu xin nào thuận ý muốn của thiên đàng (1Giăng 5:14-15).

Cho nên, khi chúng ta cầu xin cho người đang hư vong được cứu, thì lời cầu xin đó đẹp ý Chúa vì đúng với ý muốn của Ngài (1Timôthê 2:4; 2Phierơ 3:9). Nguyên tắc hiệp ý với nhau cầu xin theo ý Chúa là điều cần phải áp dụng khi muốn cầu nguyện có hiệu quả.

Mặc dù đã được nghe, được học, được biết ích lợi của lời cầu nguyện trong sự hiệp một của Hội-Thánh, nhưng chẳng có bao nhiêu tín hữu chịu dành thì giờ hiệp một với người khác để cầu nguyện và học Kinh Thánh.

Đó là lý do kềm giữ Hội Thánh không thể tăng trưởng, lúc nào cũng trì trệ. Đó cũng là nguyên nhân tình trạng đức tin bạc nhược của đa số tín hữu.

Nếu Chúa tái lâm trong nay mai, liệu những người đang ở trong tình trạng đó sẽ như thế nào? Thực trạng ngày nay của rất nhiều người đi nhà thờ là che giấu tình trạng tâm linh yếu đuối của mình vì sợ người khác biết thì xấu hổ, mà không sợ Đấng thấy rõ thực trạng tâm linh và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Đáng lẽ ra, chúng ta phải biết xấu hổ trước mặt Ngài mới phải. Có lẽ nào Chúa không thấy tận đáy lòng của ta? Ai thờ phượng Chúa mà ngượng ngùng thì chưa thật lòng yêu mến Ngài.

Một lần nữa thuẫn đức tin phải được vận dụng trên chiến trường cầu nguyện. Vì cầu nguyện mà không có đức tin thì chỉ là ước muốn vu vơ. Có đức tin vào đức nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, tin vào sự thành tín của Ngài; lòng tin rằng Ngài muốn mọi người phải được cứu rỗi sẽ thúc giục ý chí hăng hái cầu nguyện kèm theo các hoạt động truyền giáo cho người thân quen, nhờ lòng tin đó, chúng ta sẽ kiên trì cầu nguyện cho tới khi nào có kết quả.

Bởi vì chúng ta dùng đôi mắt đức tin để nhìn xem những điều mình đang cầu xin là việc đã được hoàn thành trước khi nó xảy ra trong thực tế.

Đối với các mục tiêu có nhiều khó khăn hoặc bị quỷ dữ cản trở mà dùng uy quyền của Chúa ban chưa có hiệu quả, có khi chúng ta phải nhịn ăn một thời gian để tâm linh được sáng suốt tập trung nghe rõ sự chỉ dẫn của Chúa mà đuổi quỷ (Mác 9:29).

Có năm điều chúng ta phải dùng để cầu thay cho những người mình đang cố sức dẫn đến với Chúa. Để có thể nhớ rõ, không bị sót trong mỗi lần cầu thay, người ta dùng năm ngón tay để ghi nhớ năm điều ấy.

Ngón cái, tượng trưng cho sự quan trọng, tiêu biểu cho tên của người mà mình đang cầu thay cho.

Ngón trỏ tượng trưng cho uy quyền, nên tiêu biểu cho việc dùng uy quyền đã được Chúa ban cho mình mà ra lệnh cho ma quỷ phải buông nạn nhân của chúng ra.

Ngón giữa tượng trưng cho quyền cai trị, tiêu biểu cho lời cầu xin Đức Thánh Linh cáo trách lòng thân hữu để dẫn họ đến sự ăn năn tội.

Ngón nhẫn tượng trưng cho tình yêu thương, tiêu biểu cho lời cầu xin Chúa dàn xếp các cơ hội bởi tình yêu thương của Ngài, để giúp ta có thể giới thiệu phúc âm và tình yêu của Ngài cho thân hữu.

Ngón út khiêm tốn tiêu biểu cho chính mình, nên xin Chúa dùng ta như một dụng dụ hữu ích cho Ngài.

Người nào biết áp dụng các nguyên tắc tiến hành chiến tranh linh giới thì dễ thành công hơn người không biết gì cả, chỉ cố gắng dùng sức riêng nên không thể thắng ma quỷ.

ThuNghiemDucTin15.docx

Rev. Dr. CTB