Làm Sao Nhận Được Rhema?

Tâm Linh Trưởng Thành, 22

Thi Thiên 37:3-6

Vô số tín hữu thật lòng tin Chúa và cũng chờ đợi nghe tiếng Ngài khi đọc Kinh-Thánh nhưng chưa bao giờ được nghe rhema. Cũng có nhiều tín hữu bị bệnh dùng đức tin cầu xin Chúa chữa lành, mà chưa bao giờ kinh nghiệm được quyền phép chữa lành của Chúa cả. Để giải quyết thắc mắc đó, chúng ta phải biết các nguyên nhân nào cản trở con cái Chúa không nghe được ‘Rhema.

Hiện nay, tình trạng tâm linh bạc nhược của tín hữu trong khung cảnh thiếu sinh khí ở nhiều Hội-thánh địa phương vẫn tiếp tục xảy ra, mà chẳng ai dám nêu lên thắc mắc để được giải quyết. Bởi vì, giới giáo phẩm đã nói chắc rằng thời kỳ phép lạ siêu nhiên đã ngừng rồi. Nhưng tín hữu lại được dạy là mọi lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh dành cho mọi người tin; thế là thế nào?

Lời dạy đó bị thiếu sót; bởi vì là tín hữu thì có tiềm năng nhận hoặc không nhận được các lời hứa ấy, chứ không phải hễ là lời Chúa hứa thì đương nhiên thuộc về người tin.

Khi ai đọc Kinh-thánh và để ý sẽ thấy hầu hết lời hứa của Chúa đều có điều kiện kèm theo; vì vậy, đúng là lời hứa của Chúa đều dành cho con cái Ngài, nhưng nó chỉ trở thành thực tế cho người nào đáp ứng điều kiện để nhận. Chúng ta đang nói về việc khi Đức Thánh Linh làm cho logos sống động đối với ai đang nghe, thì logos ấy trở thành rhema đem đức tin đến cho người đó.

Hiểu biết ấy chỉ mới là nền tảng căn bản trong việc áp dụng Lời Chúa, chứ chưa kết thúc vấn đề. Vì ai mong muốn nghe rhema còn phải biết thêm là Đức Thánh Linh phải làm nhiều việc trong lòng người nghe, trước khi khiến lời Kinh-thánh sống động trong tâm linh người ấy.

Khi nào ai đọc hay nghe Lời Chúa mà lòng bị khuấy động cách bất thường như lời dành riêng cho mình, thì đấy là dấu hiệu logos đang được Đức Thánh Linh làm thành rhema cho riêng ta. Tuy nhiên, trước khi Ngài ban rhema thì Ngài phải tẩy sạch lòng chúng ta trước để chúng ta phục tùng Ngài; bởi vì Chúa không ban lời hứa một cách bừa bãi, và chúng ta nhận mọi việc qua đức tin.

Khi dành thời gian chờ đợi Chúa can thiệp vào lòng ta, thì sự chờ đợi ấy bao gồm cả việc xưng nhận các tội lỗi mình còn chứa chấp, và phục tùng sự dạy dỗ của Ngài. Lúc chúng ta đáp ứng các điều kiện ấy, Chúa sẽ bày tỏ quyền phép. Nhiều người tưởng rằng Đức Thánh Linh sẽ đặt ưu tiên về những điều tín hữu mong được tiếp nhận, họ không biết Ngài xem tình trạng tâm linh trước.

Ví dụ sự chữa lành bệnh tật của thân thể không phải là mục tiêu tối hậu của Đức Thánh Linh. Vì mục tiêu trước hết của Ngài là chữa lành linh hồn chúng ta. Cho nên, Chúa phải đương đầu với tội lỗi trong linh hồn chúng ta trước khi Ngài chữa lành thân thể. Nếu tâm linh chúng ta chưa hoà thuận với Ngài, thì chẳng có sự cầu nguyện nào có năng lực chữa lành tật bệnh chúng ta cả.

Một yếu tố khác cũng khiến nhiều con cái Chúa bỡ ngỡ, khi hầu hết đều tin chắc sự chữa lành phải xảy ra cho người có đời sống đạo hầu như không chỗ chê trách; dù cả Hội-thánh đều hết sức kiêng ăn, cầu nguyện, mà người ấy vẫn không lành. Sau đó, mọi người đã hiểu lý do lời cầu nguyện chân thành của họ chưa được nhậm là vì trong thời gian điều trị ở bệnh viện, tín hữu đó đã rất kết quả trong việc truyền giáo. Chúa giữ người ấy ở lại bệnh viện để cứu thêm người đang hư vong.

Chúng ta không tìm thấy sự chỉ dẫn rõ ràng của Kinh-thánh trong rất nhiều trường hợp phải lập quyết định quan trọng. Như, thành hôn với người nào? nên chọn nghề gì? cư trú ở đâu? nên mua nhà nào hay mua xe hiệu gì? Đứng trước một quyết định quan trọng về công việc làm ăn buôn bán thì phải quyết định ra sao? Làm thế nào để nhận được sự chỉ dẫn của lời Chúa về các việc ấy?

Tất cả thắc mắc trên đều hợp lý, không gì sai trật. MS Yonggi Cho trình bày cách nhận biết ý Chúa qua năm bước. Tín hữu nên học biết và áp dụng những cách thức đó cho mình, để nhận được rhema khi cần phải lập quyết định mà không có sự hướng dẫn rõ ràng của Kinh-thánh.

Trước hết là ở yên không tiến hay lùi, yên lặng chờ nghe tiếng Chúa phán bảo. Hầu hết các trường hợp chờ nghe tiếng Chúa đều phải nhịn ăn cầu nguyện. Vì kiêng ăn thì tâm linh sáng suốt và thân thể tỉnh táo hơn người bị buồn ngủ vì ăn no. Chờ đợi Chúa tức là tạo điều kiện cho tâm linh tĩnh lặng. Khi đạt tới tình trạng tâm linh tĩnh lặng rồi thì sẽ qua bước kế tiếp.

Thứ nhì, Chúa vẫn thường bày tỏ ý Ngài qua ước muốn thánh thiện của chúng ta: “Cũng hãy vui thoả nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước” (Thi-Thiên 37:4). “…điều người công chính ước ao sẽ được ban cho” (Châm-ngôn 10:24). Cho nên, hãy ao ước điều gì đẹp ý Chúa: “Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Philíp 2:13). Khi có chí hướng xin Chúa giúp sự ao ước mình đẹp ý Ngài, thì Đức Thánh Linh sẽ đặt trong lòng ta sự ao ước và ý chí làm theo ý Đức Chúa Trời.

Nhưng trong việc ấy phải cẩn thận chờ cho ước muốn đó vững lập trong lòng ta. Vì ngoài Đức Thánh Linh, thì tà linh và nhân linh cũng có thể đem ước muốn tới. Nếu ước muốn đó là của Thánh Linh thì sẽ ngày càng mạnh lên; còn từ tà linh hay nhân linh thì ước muốn càng lúc càng yếu dần. Vì vậy, hãy chờ đợi cho đến khi nhận được ý muốn rõ ràng từ thiên thượng.

Thứ ba là dùng Kinh thánh sàng lọc xem ý muốn đó có phù hợp với Lời Chúa không? Nếu chưa biết chắc thì nhờ người lãnh đạo giỏi Kinh-thánh xem xét và cho ý kiến. Nếu mục sư tỏ lời can gián có Kinh-thánh hậu thuẫn, thì ao ước đó chắc không đến từ Chúa. Bởi vì Đức Thánh Linh không mâu thuẫn với logos, tức là lời Kinh-thánh đã chép.

Bước thứ tư là xin Chúa ban cho một dấu hiệu rõ ràng trong cảnh ngộ đó. Nếu Chúa thật phán vào lòng ta, thì Ngài sẽ ban một dấu hiệu mà ta có thể thấy hay nhận ra được cách rõ ràng. Tiên tri Ê-li cầu nguyện bảy lần xin mưa xuống; dấu hiệu là cụm mây nhỏ bằng bàn tay (1Vua 18:42-45). Ghê-đê-ôn cũng xin Chúa cho dấu hiệu, dù ông được thiên sứ hiện ra phán bảo (Quan Xét 6:36-40). Dấu hiệu dù nhỏ hay lớn vẫn là dấu hiệu xác nhận của Chúa.

Sau khi đã nhận được dấu hiệu rồi thì bước cuối cùng là kiên nhẫn cầu nguyện chờ đợi thời điểm của Chúa, vì thời điểm của Ngài khác với cách chúng ta suy nghĩ. Nếu cầu nguyện mà thấy lòng vẫn bồn chồn lo lắng, thì chưa phải là thời điểm thích hợp. Khi nào sự bình an đến trong lòng cách rõ ràng, giống như đèn giao thông từ đỏ bật qua xanh, thì mạnh dạn tiến lên hành động hoàn toàn tự do, vì biết rõ chúng ta có lời rhema và sự chúc phước của Đức Chúa Trời.

Hiểu các nguyên tắc nầy chúng ta không còn bối rối về các lời hứa của Đức Chúa Trời; cũng chẳng cần phô diễn gì cho người ngoài thấy. Vì khi rhema đến, chính Chúa sẽ truyền đức tin của Ngài vào lòng ta. Rhema là lời Chúa phán trực tiếp cho ta để tạo nên đức tin cho người nhận lời ấy. Đức tin đó tự chúng ta không có; bởi vì đó là đức tin của Đức Chúa Trời.

Nhưng để Đức Thánh Linh có ‘nguyên liệu’ làm thành rhema ban cho chúng ta, thì người tin phải rành rẽ Kinh-thánh để biết Logos. Không việc lành nào thay thế được việc đọc Kinh-thánh. Không quen biết logos trong Kinh-thánh thì đừng mong nhận được rhema. Hoặc biết Kinh Thánh một cách lơ mơ, lờ mờ, không rõ ràng, hoặc nhớ một cách sai lạc, thì khó nhận được rhema lắm.

Vậy, anh chị em ơi! Hãy tỉnh thức siêng năng đọc logos mỗi ngày. Đức Chúa Trời vẫn muốn ban rhema cho chúng ta mỗi ngày; bởi vì lúc nào chúng ta cũng cần có đức tin của Ngài để thực hiện những việc phi thường ngoài sức tưởng tượng của người đời. Hãy làm theo lời để nhận rhema.

TamLinhTruongThanh22.docx

Rev. Dr. CTB