Những Điều Cần Tạ Ơn

Lễ Tạ Ơn

Thi Thiên 111

1Ha-lê-lu-gia!  Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va trong đoàn người ngay thẳng và giữa hội chúng. 2Công việc Đức Giê-hô-va thật vĩ đại; tất cả những ai ham thích đều sẽ suy ngẫm đến. 3Công việc Ngài đầy vinh quang và uy nghiêm; đức công chính Ngài còn đến đời đời. 4Ngài lập kỷ niệm về các phép mầu của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và đầy lòng thương xót. 5Ngài ban thực phẩm cho người kính sợ Ngài, và ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi. 6Ngài đã bày tỏ cho dân Ngài quyền năng của công việc Ngài, và ban cho họ sản nghiệp của các nước. 7Công việc của tay Ngài là thành tín và công chính; các kỷ cương của Ngài đều đáng tin tưởng, 8Được lập vững bền đời đời vô cùng và được thực thi trong sự thành tín và ngay thẳng. 9Ngài đã giải cứu dân Ngài, và truyền lệnh lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh và đáng kính sợ. 10Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng. Sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời.

Cứ mỗi năm cả nước Mỹ kỷ niệm lễ Tạ Ơn Chúa và nhiều người hăng hái tham gia mua sắm trong ngày Black Friday. Một số người ghét đạo của Chúa thì tìm cách tạ ơn chuyện khác, họ tránh không nhắc gì tới những điều Đức Chúa Trời ban cho họ hưởng mỗi ngày. Nhất là những món họ được tự do hưởng miễn phí, không giới hạn. Những người tìm cách né tránh tạ ơn Trời chẳng phải vì họ không biết, nhưng nếu xác nhận thì không thể biện minh được lý do mình không tạ ơn. Chỉ cần thiếu một trong hai chất cần thiết cho sự sống là khí trời và nước, thì cả loài người đều bị tiêu vong. Bởi vì không nền văn minh nào của loài người chế tạo được các nguyên tố của khí và nước.

Vậy nên, điều đầu tiên mà chúng ta tạ ơn Chúa là chưa khi nào nước Mỹ bị thiếu không khí để thở và nước để uống. Điều thứ nhì mà Hội Thánh Khởi Đầu Mới hết sức tạ ơn Chúa là giữa cơn đại dịch, không một thành viên nào của Hội Thánh bị vướng coronavirus. Hội Thánh vẫn giữ các biện pháp an toàn chung, vì có nhiều người còn sợ bệnh dịch; thật ra Hội Thánh Chúa chẳng có gì phải sợ. Nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn hiện diện trong các buổi nhóm thờ phượng Ngài, thì chẳng có dịch lệ nào tới gần Hội Thánh của Chúa được.

Vì Lời Chúa hứa rất rõ ràng: “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi, và vạn người sa ngã bên phải ngươi. Nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi” (Thi-Thiên 91:1, 3, 5-7).

Đây không phải là lời hứa suông. Những ai không có đức tin hoặc đã bỏ mất đức tin mà chẳng tìm lại được, thì cần được thức tỉnh để nhớ rằng những ngày của chúng ta trên thế gian qua nhanh như cái bóng. Vậy hãy tận dụng những ngày còn lại của mình để được bảo đảm một chỗ trong nhà Chúa ở trên trời. Vì “Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ đẻ con, là nơi gần bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào được ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi.” (Thi Thiên 84:3–4).

Mùa lễ Tạ Ơn năm nay thật đặc biệt; bởi vì ngày bầu cử tổng thống đã qua gần ba tuần vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Chẳng những cử tri ở Mỹ lo lắng, mà khắp thế giới đều chú ý theo dõi, nhất là người Việt ở quê nhà. Mặc dù truyền thông tả phái đồng lõa với đảng dân chủ Mỹ tuyên bố ông Biden đã thắng cử, nhưng kết cuộc còn giằng dai vì những chứng cớ gian lận quá rõ ràng, khó lấp liếm được. Trước khi bầu cử, các tiên tri của Chúa đã thông báo cho Hội Thánh Chúa biết rằng cuộc bầu cử sẽ rất gay go, Hoa kỳ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, và tiểu bang Pennsylvania sẽ là nơi quyết định thắng thua. Nhưng cuộc tranh chấp sẽ phải đưa ra phán định trước tòa án.

Cho tới hôm qua, tất cả các tiên tri đều khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã cho họ biết rõ ràng là Donald Trump được Ngài ban cho một nhiệm kỳ nữa vì tương lai của nước Mỹ và vì linh hồn của quá nhiều người cần được hưởng ơn cứu rỗi. Nếu nước Mỹ bị tiền Tàu thao túng, thì dân Mỹ càng lún sâu vào đủ thứ tội lỗi chống Đức Chúa Trời. Họ cũng nói rằng Chúa đã dùng ông Trump bênh vực dân Israel trong nhiệm kỳ đầu, Ngài sẽ dùng Trump cho Hội Thánh trong nhiệm kỳ nhì. Chúng ta cứ phải kiên nhẫn chờ thêm hai tuần nữa sẽ biết điều họ nói đúng hay sai.

Trong mùa Tạ Ơn nầy, Hội Thánh Khởi Đầu Mới xin kính chúc tất cả con cái Chúa và quý vị thân hữu đang có mặt, cùng tất cả con cái Chúa khắp nơi đang theo dõi buổi nhóm nầy qua internet, một mùa Tạ Ơn, Giáng Sinh, và thời gian còn lại của năm 2020 được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi kính mời quý vị trở lại dự lễ Giáng Sinh lúc 7:30 tối Thứ Năm, 12/24/20.

Rev. Dr. CTB