Đừng Dập Tắt Thánh Linh

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 02

1Têsalônica 5:14–22

Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. Hãy cẩn trọng, đừng lấy ác báo ác, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau cũng như cho mọi người. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus. Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy; mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.

Trong hành trình truyền giáo đường dài lần thứ nhì, sứ đồ Phaolô đến thành phố Têsalônica ở xứ Macedonia, một hải cảng lớn bên biển Aegean, ngày nay thuộc nước Hy-lạp (Công vụ 17:1) “Phaolô và Silas đi qua Amphipolis và Apolonia rồi đến Têsalônica, nơi có một nhà hội Do Thái.” Tại nơi nầy, một số người Do-thái và rất nhiều người Hy-lạp tiếp nhận Chúa. Thời gian đoàn truyền giáo lưu lại đây không lâu; bởi vì những người Do-thái quỷ quyệt lợi dụng bọn côn đồ tập hợp một đám đông gây rối loạn. Họ vu cáo Phaolô và Sila giảng đạo lạ chống luật lệ của Caesar, hoàng đế La mã, vì dân ở đây thờ đủ thứ, kể cả hoàng đế La mã. Các tín đồ vội đưa Phaolô và Silas kín đáo đi khỏi đó (Công vụ 17:5, 10) “Nhưng các người Do Thái ghen ghét, rủ bọn côn đồ ngoài đường phố, tập hợp đám đông và gây rối loạn trong thành. 10 Ngay trong đêm đó, anh em đưa Phaolô và Silas đến Berean.

Mặc dù ở nơi ấy không lâu nhưng hai ông Phaolô và Silas đã thành lập được một Hội Thánh địa phương và đặt những người lãnh đạo cho hội chúng non trẻ nầy. Khoảng một năm sau, tức là AD 51, từ thành phố Côrinhtô, sứ đồ Phaolô viết thư tín thứ nhất gửi cho các tín hữu tại Têsalônica. Cũng nên nhớ rằng vào thời sơ lập của Hội Thánh Chúa, hễ ai tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Jesus bởi đức tin, thì những người ấy đều nhận được Đức Thánh Linh (Galati 3:2) “Tôi chỉ muốn anh em cho tôi biết điều nầy: Anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin?

Tín hữu ở Têsalônica cũng vậy. Vì Phaolô viết rằng: “Vì Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa” (1Têsalônica 1:5a). Sau khi trả lời một số thắc mắc của các tân tín hữu ở Têsalônica, trong các lời dặn dò sau cùng của Phaolô trước khi kết thúc bức thư, ông viết rằng “Chớ dập tắt Thánh Linh” (1Têsalônica 5:19). Tại sao ông phải dặn điều nầy?

Dân chúng ở vùng Nam Âu và Tiểu Á ở thời đế quốc La mã cai trị toàn vùng, đều thấm nhuần văn hóa Hy-lạp. Mà nền văn hóa ấy thì không có khái niệm gì về luân lý thanh sạch và cũng chẳng biết gì về sự dạy dỗ của Kinh Thánh trong vấn đề hôn nhân (Mathiơ 19:4–6) “Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán: ‘Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình; và hai người sẽ trở nên một thịt.‘ Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!

Cho nên, sứ đồ Phaolô nhắc nhở mọi tân tín hữu phải lánh xa sự gian dâm, là thứ cám dỗ rất mạnh mà mọi người đều dễ phạm (1Têsalônica 4:3–5) “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm; mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng, đừng sa vào tình dục phóng đãng như người ngoại, là những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời.” Phaolô nhắc nhở họ rằng “Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa. Cho nên, ai từ chối điều chúng tôi nói thì không phải là từ chối con người đâu, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh em” (1Têsalônica 4:7–8). Vì Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh Ngài cho chúng ta, thì hãy cẩn thận đừng dập tắt Thánh Linh của Ngài bằng sự phạm tội và tánh khinh thường (1Têsalônica 5:19-20) “Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri.

Ai cũng hiểu hình ảnh lửa bị dập tắt. Nhưng sự dập tắt Đức Thánh Linh là một khái niệm khó hiểu đối với người chưa ở trong Chúa hoặc chưa có Đức Thánh Linh vào lòng. Công tác đầu tiên của Đức Thánh Linh trong người tin Ngài là dọn dẹp sạch sẽ và sắp đặt ngăn nắp những điều tham muốn xấu xa tội lỗi đầy trong lòng họ (Mathiơ 12:43–45a) “Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. Rồi nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn, cùng vào ở đó.

Điều kế tiếp mà Ngài ban là niềm vui thiên đàng. Dập tắt Thánh Linh là hành động, thái độ xúc phạm của chúng ta khiến Ngài buồn rầu, không thể hướng dẫn, dạy dỗ hay ban phước được nữa. Nghĩa là cách sống của người đã được Ngài sinh lại một tâm linh mới, đã trở nên tội lỗi ô uế khiến Ngài đau buồn (Êphêsô 4:30) “Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.” Những dấu hiệu đặc biệt chứng tỏ có Đức Thánh Linh ngự trong lòng bỗng biến mất. Lửa của Ngài đã bị dập tắt.

Khi Đức Thánh Linh vào lòng chúng ta, Ngài là một ngọn lửa bùng cháy giúp chúng ta đương đầu với văn hóa thế tục tởm lợm và những thế lực chống Đức Chúa Trời. Sức mạnh trong tâm linh có được là do niềm vui của Đức Thánh Linh tràn ngập trong lòng; nhờ những giờ phút cầu nguyện tương giao thường xuyên với Cha trên trời; và luôn luôn tạ ơn Chúa trong mọi việc, vì biết rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài (5:16-18) “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.” Khi nào chúng ta không còn mừng rỡ, vui vẻ trong ơn cứu rỗi mình đang hưởng, rồi sống đời phạm tội, cộng với một thái độ cứng cổ, dại dột và vô tín, thì Đức Thánh Linh yên lặng lui ra. Trong thực tế thời nay, đại đa số tín hữu và giáo phẩm trong Hội Thánh Chúa chẳng những không tin các lời tiên tri mà còn khinh thường nữa.

Không phải bất cứ ai nói tiên tri về điều gì mình cũng phải tin. Nhưng “Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy” (5:21). Hễ có thật thì phải có giả; có lời tiên tri thật thì cũng có lời tiên tri giả. Làm cách nào để biết lời tiên tri nào thật, lời nào là giả (Dân Số 12:6)Ngài phán: “Hãy lắng nghe lời Ta. Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con thì Ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượng và phán với người ấy trong giấc chiêm bao.

(Phục Truyền 18:22) Khi có một kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói, nhưng lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm thì đó không phải là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán. Kẻ tiên tri đó đã nói cách tự phụ, anh em đừng sợ người ấy.

(Giêrêmi 23:16) “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Đừng nghe lời mà bọn tiên tri đó rao báo cho các ngươi. Chúng gieo rắc hi vọng hão huyền, nói những khải tượng do chúng tự nghĩ ra chứ không bởi miệng Đức Giê-hô-va phán dạy.” Sở dĩ tín hữu thời nay ít tin vào các lời tiên tri hoặc những vấn đề siêu nhiên, vì đa số đã bị văn hóa vô thần dùng giáo dục và truyền thông nhồi nhét tư tưởng chỉ tin vào khoa học thực nghiệm chứ không tin quyền năng siêu nhiên của Đấng Tạo Hóa. Vì thái độ vô tín của một số người trong giới tăng lữ đã làm cho nhiều tín hữu không còn biết phải tin ai. Nếu chúng ta cứ giữ thái độ khinh thường, không biết đến, chẳng xem xét các lời tiên tri, thì không thể biết những lời đã ứng nghiệm.

Thái độ khinh thường các việc siêu nhiên chính là một trong nhiều nguyên nhân dập tắt Đức Thánh Linh. Bởi vì không những Ngài quan tâm tới cách sống của con dân Ngài mà còn quan tâm tới những thứ giáo lý họ tin nữa. Có biết bao nhiêu người xưng là con cái Chúa, nhưng không chịu tra cứu Kinh Thánh, chỉ tin sái cổ vào những lời giảng của các thứ tà đạo bịa đặt những giáo lý và truyền thống không hề có trong Kinh Thánh. Thánh Linh và giáo lý Chúa không trái ngược nhau. Thánh Linh của chân lý là Đấng chỉ dẫn cho con cái Ngài biết các sự thật về Đức Chúa Trời và cõi thiên đàng, mà chúng ta gọi là thần học. Vì vậy, bổn phận của người tin Chúa là phải theo đuổi sự thật. Đừng khinh thường các lời tiên tri, nhưng hãy xem xét và theo dõi điều gì lời ấy tiên báo.

Bối cảnh của lời khuyên “đừng dập tắt Thánh Linh” là tiếng đồn về ngày Đức Chúa Jesus trở lại đã cận kề. Vào thời ấy, các sứ đồ và Hội Thánh của Chúa khắp vùng Trung Đông, Nam Âu, và Bắc Phi đều nghĩ rằng Chúa sẽ trở lại nhanh chóng. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh bày tỏ cho Phaolô biết các dấu hiệu rõ ràng, và thứ tự của những sự kiện sẽ diễn ra trong cuộc tái lâm của Đức Chúa Jesus, để đánh tan những lời đồn đoán, cũng như những lời dạy dỗ sai trật.

(2Têsalônica 2:1–3) “Thưa anh em, về sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, và về cuộc hội ngộ giữa chúng ta với Ngài, chúng tôi xin anh em đừng vội dao động tinh thần hay hoảng sợ bởi tà linh, bởi lời nói hoặc thư từ nào dường như do chúng tôi gửi đến, nói rằng ngày của Chúa đã đến rồi. Đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào. Vì sự bội đạo phải đến trước, và con người gian ác, đứa con của sự hủy diệt, phải xuất hiện.

Hiện nay có một số người, tự xem là “thần học gia đại tài,” cũng đang lớn tiếng hô hoán nhiều lời tiên đoán chắc nịch về tương lai, nhưng sai trật thảm hại. Với các phương tiện truyền thông đại chúng bây giờ, những lời ấy lan nhanh hơn cháy rừng và làm mất đức tin của rất nhiều người.

Vì vậy, con dân Chúa phải hết sức cẩn thận cân nhắc những lời quả quyết của bất cứ ai ngược với sự thật của lời Kinh Thánh. Chúng ta sẽ tin vững vàng về những sự thật mà Đức Thánh Linh tiết lộ cho con dân Ngài biết. Bởi vì chúng ta vấp phải nguy cơ dập tắt Thánh Linh khi tin những lời sai trật của người có tính kiêu căng, hoặc những kẻ vô tín và dốt nát về các việc của Đức Thánh Linh đang hành động trên thế giới ngày nay; tức là Đấng đang vận hành trong Hội Thánh Ngài.

Lời dặn dò kế tiếp là: “Mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa” (1Têsalônica 5:22). Bản dịch cũ viết là: “Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.” Nghĩa là nếu chúng ta thấy chuyện mình định làm hoặc thích làm, hay muốn tham gia, hoặc định rêu rao, mà có vẻ không chính đáng, cũng không ngay thẳng, hoặc không thật, hay có hại cho người khác, thì hãy tránh xa không dính líu tới chuyện đó. Bởi vì người được Đức Thánh Linh cảm hóa sẽ có đời sống tránh khỏi điều ác hay gian dối. Ai cứ làm theo điều mình thích thay vì sống theo các giới luật của Chúa, là dập tắt Thánh Linh. Nếu chúng ta ăn năn thì lửa Thánh Linh sẽ bùng cháy trở lại trong thân, hồn, và linh chúng ta.

DoiSongtrongThanhLinh02.docx

Rev. Dr. CTB