Chúa Nhật, July 11, 2010 – Hiểu Biết Vấn Đề Nền Móng (2)

Chúa Nhật, July 11, 2010

Hiểu Biết Vấn Đề Nền Móng (2)

Galati 6:7

Bài học tuần rồi nói về sự rủa sả hay giao ước hạnh phúc mà tổ tiên đã làm hoặc nhận được đã trở thành nền móng của đời sống con cháu về sau, qua 2 ví dụ về người đàn bà Canaan có đứa con gái bị quỷ ám, và người đàn bà Israel bị bệnh mất huyết.  Nền móng ấy đã dẫn đến hai cách đối xử khác nhau của Đức Chúa Giêxu Christ đối với họ.  Bài học hôm nay sẽ nói sơ lược về nền móng do các hành động trong quá khứ và hiện tại của cá nhân chúng ta tạo thành.  Vấn đề nầy là một lãnh vực lớn mà một bài giảng Chúa Nhật không thể trình bày hết.  Ai muốn biết cách Kinh Thánh dạy phải hành xử và đối phó với mọi vấn nạn trong đời như thế nào, thì phải dự các buổi học Kinh Thánh đang có sẵn của Hội Thánh.  Vì sau khi chúng ta nhận món quà cứu độ của Đức Chúa Trời và nhận sự tái sanh đổi mới tâm linh thì 2 thành phần còn lại là thân thể và tánh tình trong hồn vẫn còn như cũ, chúng phải được luyện tập trong tiến trình thánh hoá của đời sống tín đồ.  Việc được xưng công nghĩa của ơn cứu độ chỉ giải thoát chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi chứ không giúp tín hữu giải quyết quyền lực của tội lỗi. Sự xưng nghĩa không loại trừ tội lỗi khỏi đời sống, vì chúng ta vẫn sống giữa thế gian và vẫn thường phạm tội.

Việc trở thành con cái Chúa không có nghĩa là các món nợ vật chất lẫn tâm linh sẽ tự động được huỷ bỏ.  Chúng ta phải làm nhiều việc để được thoát khỏi các món nợ ấy; nghĩa là phải giải quyết cái quá khứ của con người lúc chưa được tái sanh, cũng gọi là giải quyết nền móng của đời sống cũ mà mình xây dựng trên đó.  Lúc ấy chúng ta phạm tội, bước đi theo thế gian dưới quyền của vua cầm quyền chốn không trung, chiều theo và thoả mãn các đòi hỏi của xác thịt (Êph.2:1–3). Các tâm tánh xác thịt như: không kiên nhẫn, giận dữ, hay tự ái, ghen tuông, ích kỷ, ưa cãi cọ, lười biếng, nói quá nhiều, tình dục vô luân, tham lam, gian dối, vv, vẫn còn cai trị trong lòng của tân tín hữu.  Ngoài ra nhiều người vẫn còn bị đeo đuổi bởi sự nghèo túng, bệnh tật, chồng/vợ/con  trong cõi linh, và các sự nguyền rủa khác.  Sự hiểu biết về vấn đề nầy giúp ích rất nhiều để chúng ta có được một đời sống thanh sạch, hạnh phúc, và hiệu quả cho Chúa, Châm.11:9b “Người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi.”  Chúng ta cần biết gì? Xuất 34:6–7 (đọc) “…. chẳng kể kẻ có tội là vô tội. và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời.”  Nếu các vấn đề thuộc linh là minh bạch và dễ hiểu đối với tín hữu thì Phaolô không cần cầu xin ở Êph.1:17–18; Côl.1:9–10.

Như thế, nền móng cũ do chính chúng ta tạo ra là kết quả của những hành động hoặc lời nói có ý thức hoặc không ý thức; nó có thể là những lời thề thốt, thề độc, những lời hứa hão hay thật, các hành động vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, các giao ước đã lập có ý thức hoặc không ý thức với thế giới tối tăm, nghề nghiệp cũ, sự thờ hình tượng, quá khứ sùng bái tôn giáo cũ, nếp sống tình dục buông thả/vô–luân/loạn–luân, phản bội vợ/chồng, bất hiếu bất nghĩa, tham dự các hoạt động tà thuật, bị cha mẹ dâng cúng cho quỉ, sát nhân/làm đổ máu, nghiện ngập rượu/ma tuý/ thuốc lá, biển lận tiền của, gian xảo/độc ác, tham lam, biếng nhác, ăn ở dơ dáy, vv…  Những thứ đó là các loại nền móng tiềm ẩn làm cho đời sống đạo, và cả đời sống vật chất, tinh thần của các người đó bây giờ bị ảnh hưởng trầm trọng.

Ngoài những gì bị thừa hưởng từ nhiều đời tổ tiên, nền móng của đời sống từng người đang xây dựng hôm nay là kết quả hoặc hậu quả của những hột giống xấu ác, tội lỗi, sai lầm, bất nghĩa hoặc thánh thiện, công nghĩa mà mình đã gieo trong quá khứ.  Những hột giống đó có thể là quan điểm, tư tưởng, ý kiến, não trạng (mindset), hay hành động, quyết định của chính mình.  Gal.6:7 nói rằng: “Đức Chúa Trời không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.”  Có nền móng vững chắc là do các đời ông bà cha mẹ và chính mình đã vâng lời Chúa theo đuổi điều thiện, tránh xa điều ác.  Nhưng xuất thân từ nhiều đời thờ lạy hình tượng, thờ ma lạy quỷ, hay có các đời tổ phụ đã tạo ra những điều bất nghĩa, oan trái, hay tội lỗi chống nghịch đức công nghĩa của Đức Chúa Trời, hoặc chính quá khứ đầy tội lỗi và gian ác của chúng ta vẫn chưa được công bố từ bỏ trước cõi linh bằng sự thành thật ăn năn, thì chúng là nguồn gốc nền móng hư lún của chúng ta hiện nay làm đổ vỡ những gì mình cố gắng xây dựng kể từ ngày tiếp nhận Chúa.  Con cái Chúa nên thường xuyên nhắc nhở chính mình về các tội tình dục vô luân, là thứ tội mà nhiều người đã phạm trong quá khứ và có thể đang phạm trong hiện tại, những ai chủ động ly dị chồng hoặc vợ mình mà không phải vì lý do ngoại tình để sống với một người khác, thì đều đang mắc phải thứ nền móng tai hại đó.

Ngưởi ta thường lập giao ước với ma quỷ mà không ý thức việc mình làm.  Những lời khẩn cầu và hứa nguyện với các thứ thần thánh của những đạo lạc là những giao ước mà ma quỷ ở thế giới tối tăm không bao giờ bỏ qua khi người ấy trở lại tin Chúa.  Sự cố ý phạm tội của tín hữu có ông bà cha mẹ là người tin Chúa cũng có thể là một thứ giao ước vô tình thành lập với ma quỷ mà không biết.  Nhất là những lời hứa hão để gạt gẫm người khác sẽ quay lại theo đuổi người ấy trọn đời, và là nguồn gốc của mọi thất bại trên thương trường, trong sinh hoạt cá nhân và của gia đình nữa.

Những người không tin vấn đề nầy thường nại 2 câu Kinh Thánh sau đây để bác bỏ: 2Côr.5: 17, và Gal.3:13.  Bài kỳ trước đã chứng minh thân và hồn không đổi mới qua quyết định quy đạo của chúng ta.  Còn Gal.3:13 là nền tảng hay căn bản thuộc linh để trừ bỏ/huỷ diệt các lời nguyền rủa/rủa sả mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên hoặc từ kẻ thù; nó không phải là một bảo đảm rằng mọi sự rủa sả sẽ tự động bị đình chỉ khi chúng ta được tái sanh, bởi vì thân và hồn của con người cũ vẫn còn đó, những giao ước mà tín hữu đã lập với ma quỉ của thế giới tối tăm chưa chính thức bị huỷ bỏ, thì kẻ thù của linh hồn chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi các giao ước ấy cho tới khi nào chúng ta nhân Danh Đức Chúa Giêxu và cậy thập tự giá của Ngài để công khai huỷ bỏ mọi giao ước nào với chúng mà mình đã có trong quá khứ hoặc hiện tại.  Vị trí mới ở cõi linh của người được tái sanh giúp cho chúng ta có đủ tư cách và điều kiện để giải quyết những vấn nạnđang đe doạ sự khoẻ mạnh và các phúc lợi thuộc linh của chúng ta mà trước đây chúng ta không làm nổi.  Vì thế điều kiện phải có để có thể bắt đầu đối phó với các loại nền móng ác là phải nhận được sự tái sanh trước đã.

Làm thế nào đối phó với các thứ nền móng xấu?  Trước hết phải xem xét vấn nạn mình đang gặp để xem nó là cái gì và thuộc loại nào.  Có phải nó là bản chất tánh tình hoặc những bệnh tật, tai hoạ, hay những điều rủi ro vô cớ cứ lặp đi lặp lại theo một khuôn mẫu nào đó giáng xuống cả gia đình hoặc họ hàng dòng tộc. Nếu đúng như vậy thì nguồn gốc của nó phải từ nhiều đời tổ tiên truyền lại cho con cháu. Đối với loại nầy thì phải tìm hiểu xem nó bắt nguồn từ đời nào để có thể truy tìm nguyên nhân.  Sự tìm kiếm nầy nhằm giúp chúng ta đối phó với vấn nạn nhanh chóng và hữu hiệu hơn. Nếu không có phương tiện hoặc khả năng tìm kiếm nguyên nhân thì vẫn có thể đối phó bằng thập tự giá của Đấng Christ.  Đối với những nan đề là hậu quả của những hành động tội lỗi, sai trái của chúng ta gây ra trước khi tin Chúa (đối với tín hữu tân tòng), hoặc trước khi phục tùng Đức Thánh Linh (đối với người đạo dòng), thì phải áp dụng một số việc cần thiết theo trình tự với một sự hiểu biết và ý thức rõ ràng về điều mình phải làm.

Ăn năn luôn luôn là bước đầu tiên để chữa trị mọi nan đề (2Sử 7:13–14).  Kế đến là cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời dù là tội cá nhân hay của tổ phụ (Nêh.1:6).  Sau đó phải công khai không thừa nhận bằng lời nói các giao ước cũ với ma quỷ, hoặc lời hứa từ bỏ tội lỗi hay thói xấu trước mặt Chúa (Côl.3:1–10; 1Phi.3:10–12).  Cuối cùng là nhân danh Đức Chúa Giêxu, Đấng đã toàn thắng mà tuyên bố huỷ bỏ, trừ diệt các nền móng ác hiểm ấy (Côl.2:12–15).  Kể từ đó trở đi hãy vâng lời Chúa trong mọi việc (Mathiơ 7:24–27).

HieuBietNenMong02.doc

Rev. Dr. CTB