Chúa Nhật, June 26th, 2011 – Bước Đường Tâm Linh (Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh p.18)

Chúa Nhật, June 26th, 2011

Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh (18)

Bước Đường Tâm Linh

Hêbơrơ 4:1–6

Đức Chúa Trời đã chọn một người biết vâng lời để qua người đó sinh ra nhiều dân tộc; lại chọn một dân tộc là dòng dõi của lời Ngài hứa với tổ phụ Ápraham làm một mô hình cho bước đường tâm linh của những người tiếp nhận ơn cứu độ của Ngài qua sự chết và sống lại của Đức Chúa Giêxu Christ.  Vì vậy, sứ đồ Phaolô giải thích: “Những lời Kinh Thánh được chép từ xưa cốt để dạy dỗ chúng ta, rèn luyện đức kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ những lời ấy chúng ta được niềm hi vọng”(Rôma 15:4). Chúng ta hãy điểm sơ qua lịch sử của dân Israel từ thời lưu vong tới kỳ vào đất hứa, rồi so với những bước đường tâm linh của mình để thấy những trạng huống trùng hợp, từ đó rút ra các bài học hữu ích cho những bước đường theo Chúa của chúng ta.

Lịch sử ấy có ba thời kỳ rõ ràng: a) Những năm bị làm nô lệ, b) thời lang thang trong hoang mạc, và c) những năm thịnh vượng.

Lịch sử của dân tộc Israel bắt đầu bằng biến cố gia đình Giacốp lìa xứ Canaan di cư đến Ai-cập vừa để tái hợp với Giôsép, đứa con trai yêu quý mà Giacốp ngỡ rằng đã chết, vừa để trốn cơn đói kém đang hoành hành khắp vùng Trung Đông vào thời Giôsép được vua Aicập phong chức tể tướng triều đình (vì nhờ lời giải mộng do Chúa chỉ dẫn cho Giôsép đã giải cứu cả nước Aicập và toàn vùng khỏi bị nạn đói tiêu diệt). Sau khi Giôsép qua đời, những hoàng đế Aicập đời sau đã không còn biết gì về công lao của Giôsép, cho nên, họ đối xử khắc nghiệt với số kiều dân Hêbơrơ lúc ấy đã sinh sôi thành một dân tộc Israel đông người, xem họ như những nô lệ phải phục dịch các việc nặng nhọc nhất. Người Israel kiều ngụ tại Aicập được 430 năm, qua năm thế hệ.  Tuy họ được thong thả ở trong nhà họ xây cất, ăn uống no đủ, nhưng không được chút quyền gì hết, kể cả quyền nuôi con trai do mình sinh ra.  Đây là thời kỳ thứ nhất.

Nỗi khát khao nung nấu trong lòng họ là được giải thoát khỏi thân phận nô lệ.  Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu than của dân Ngài, nên đã sắm sẵn một người lãnh đạo là Môise thực hiện nhiều dấu kỳ phép lạ trước mắt người Aicập để giải cứu dân Israel ra khỏi kiếp làm nô lệ và dẫn họ về đất hứa.  Tuy nhiên, sau niềm vui tự do ngây ngất, dân Israel đã phải dông dài suốt 40 năm trong hoang mạc.  Đây là thế hệ của những người đã tận mắt chứng kiến và tự mình kinh nghiệm những phép lạ, quyền năng dị thường và bàn tay dẫn dắt diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã sử dụng sự tự do và thi hành bổn phận cách sai trật. Họ liên tiếp quên mất quyền năng phép lạ của Chúa đã làm để giải cứu và nuôi sống họ; dân Israel luôn tìm cách làm theo ý riêng.  Kết quả là họ lê bước mòn mỏi giữa sa mạc, không được đặt chân vào đất hứa.  Đó là thời kỳ thứ nhì.

Thế hệ thứ ba là những người được sinh ra với thân phận tự do trong thời kỳ dời cư liên tiếp giữa các sa mạc và đồng hoang.  Thế hệ nầy có thái độ đúng đắn hơn các thế hệ cha ông. Dưới sự lãnh đạo của Giôsuê sau khi Môise qua đời, họ nhớ lại những việc Đức Chúa Trời đã thực hiện để cứu cha ông họ khỏi xứ Aicập; họ cũng nhớ lại lời hứa của Ngài về miền đất hứa.  Kết quả của lòng tin ấy là họ được tưởng thưởng một miền đất hứa đượm sữa và mật.  Họ nhìn thấy Đức Chúa Trời liên tiếp thay họ chiến cự, tiêu diệt các kẻ thù khổng lồ, giúp họ được sống đời phước hạnh và thịnh vượng.

Hãy xem xét lịch sử của ba thời kỳ trên để hiểu những ý nghĩa tâm linh của từng giai đoạn.  Tình trạng người Israel làm nô lệ ở xứ Aicập tiêu biểu cho tình cảnh của những người đời nay đang bị tội lỗi trói buộc.  Họ không thể làm gì khác hơn là triền miên phạm tội.  Khi người Israel lấy huyết chiên con lễ Vượt-qua bị giết, bôi trên mày cửa để được thoát khỏi sự huỷ diệt và được thoát khỏi kiếp làm nô lệ, sống đời tự do, thì hình ảnh đó tiêu biểu cho Huyết Đức Chúa Giêxu giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi ngày nay. Từ biểu tượng ấy, Aicập tượng trưng cho đời sống của chúng ta trước kia, khi chưa được cứu độ. Bị đủ thứ tội lỗi kềm giữ chúng ta dưới ách nô lệ của chúng.  Như người bị nghiện ngập không sao dứt bỏ nổi những thứ đang cai trị mình.

Sau khi đem dân sự vào đất hứa theo sự hướng dẫn của Chúa, chinh phục và tiêu diệt các dân tộc bị Chúa ghê tởm; trước khi qua đời, Giôsuê đã tuyên bố với toàn dân rằng: “Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giêhôva và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amôrít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giêhôva” (Giôsuê 24:14–15). Trong lời phát biểu trên, Giôsuê nói về thế hệ trước của người Israel khi còn ở bên kia sông Giôđanh, những người đã vội quên ơn bảo vệ gìn giữ của Đức Chúa Trời cùng quyền phép Ngài, đi thờ các thần khác.  Họ là những người đã từng kinh nghiệm quyền năng cứu rỗi của Chúa, được Chúa giải thoát khỏi ách độc đoán của những người chủ nô Aicập; thế nhưng họ quay lại cúng thờ những thần tượng mà họ đã thờ cúng tại Aicập hoặc các thần mà họ thấy người Amôrít bị họ tiêu diệt đã thờ lạy.  Họ đã được ở dưới quyền phép bảo vệ của huyết chiên con, sinh tế lễ Vượt-qua; quen thuộc với quyền phép và ơn cung ứng siêu nhiên của Chúa nên không còn quý trọng ơn Ngài và không hết lòng phục tùng Đức Chúa Trời.

Thế hệ đó tiêu biểu cho vô số tín hữu trong Hội Thánh ngày nay, dù đã theo đạo nhưng không trung thành với Chúa; lòng hướng về các thú vui thế gian hoặc của cải vật chất; đặt cái TÔI lên trên mọi nguyên tắc thánh khiết của Đức Chúa Trời.  Chưa bao giờ kinh nghiệm được sự nghỉ ngơi trong tâm linh; cũng không biết gì về quyền phép của Đức Chúa Trời trong trải nghiệm thực tế của đời sống.  Hành trình tâm linh của họ như khách lữ hành mòn mỏi giữa sa mạc khô hạn.  Một lý do nữa khiến họ lâm vào tình trạng ấy là vì họ cũng được nghe rao giảng một Tin Lành quyền phép, “nhưng lời họ nghe không đem lại lợi ích gì, vì khi nghe, họ không lấy đức tin lãnh hội lời đó” (Hêbơrơ 4:2)

Ý muốn của Đức Chúa Trời là con dân Ngài phải được vào nơi yên nghỉ, miền đất hứa tươm sữa và mật, tức là đời sống Cơ-đốc-nhân đầy ơn phước và quyền năng của Đức Thánh Linh; lìa bỏ cuộc hành trình mệt nhọc “ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghê” (Phục-truyền 1:19b); chịu tin lời hứa của Chúa về đời sống sung mãn của các tín hữu được đầy dẫy Đức Thánh Linh là sự thật mà mọi tín hữu đều có thể kinh nghiệm được.  Nguyên nhân chính của mọi thất bại trong nếp sống Cơ-đốc là vì không lấy đức tin tiếp nhận lời hứa của Chúa. Nói cách khác, sự không tin lời hứa của Chúa là sự thật, sẽ khiến cho loại giáo hữu nầy không kinh nghiệm được gì hết.  Hiểu biết điều nầy là rất quan trọng như có chép “Một khi chúng ta thực sự hiểu biết Ngài là Đấng lấy quyền năng và đức hạnh siêu việt kêu gọi chúng ta, Ngài sẽ dùng thần quyền ban cho chúng ta tất cả những nhu cầu để sống và sống đạo đức” (2Phierơ 1:3).

Đức tin yếu kém bắt nguồn từ việc không có mối tương giao cá nhân với Chúa.  Đức tin loại nầy thường là dựa vào đức tin của cha mẹ hoặc người khác chứ không có rễ.  Nghĩa là có thể đã nghe tất cả những sự kiện về Chúa, nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm Ngài cách riêng tư; cho nên không thể rũ bỏ những thứ hành lý kềnh càng quý báu đối với họ, nhưng chẳng có giá trị đối với cõi thiên đàng.  Giải pháp để ra khỏi tình trạng ấy là “hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amôrít trong xứ mà các ngươi ở.”  Tức là tập từ bỏ tất cả những gì đã từng hấp dẫn hoặc có quyền lực cai trị trên mình khi chưa tin Chúa, lập một bước đột phá về đức tin để kinh nghiệm phước hạnh trong đời sống, trong hôn nhân, trong gia đình và trên bước đường theo Chúa của chúng ta.

Hãy xem lại nguyên nhân khiến cho dân Israel bị kẹt trong sa mạc là vì không tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Đó cũng là lý do gây ra các đời sống Cơ-đốc-nhân thiếu quyền năng, bạc nhược, buồn tẻ, khô hạn ngày nay.  Đừng để bị Chúa loại trừ khỏi vương quốc của Ngài vì lòng vô tín.

QuyenNangThuocLinh18.docx

Rev. Dr. CTB