Các Hiểu Biết Sai Trật – Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 03

Chúa Nhật, September 2, 2012


Các Hiểu Biết Sai Trật

Ân tứ là quà tặng, những món được ban cho miễn phí, không do công đức nào tạo ra hay làm ra được. Đồng thời sự ban cho ân tứ không phải là một sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời hay cái nhãn do Đức Thánh Linh ban cho, do trình độ thuộc linh của ai đó được Ngài chấp nhận. Thư Galati 3:1–3 nói, qua ân điển của Đức Chúa Trời, tín hữu ở Galati nhận được (ân tứ) Đức Thánh Linh bởi đức tin. Ân tứ thiêng liêng được ban cho con cái của Chúa căn cứ trên ân điển của Đức Chúa Trời, không phải do tính trưởng thành, sự khôn ngoan hay các mỹ đức của người được Chúa dùng. Chúng ta cần biết Chúa vẫn ban các ân tứ quan trọng cho người chưa hoàn hảo.

Đức Chúa Giêxu nói rằng Đức Chúa Trời rất kinh tởm những kẻ kiêu ngạo, giả hình, tàn tệ với người nghèo, không biết tha thứ, và tự cho mình là công nghĩa, hơn là đối với những người công khai phạm tội (Luca 18:9–14). Vậy nên đừng vội kết luận, phán xét các ân tứ Thánh Linh là giả mạo, hay vô giá trị, bởi vì chúng ta căn cứ trên những sự yếu đuối và non nớt của người đang thực hành ân tứ. – Trong vòng những người thực hành ân tứ Đức Thánh Linh, cũng như ở các Hội Thánh có áp dụng các ân tứ thuộc linh, thường có ba (3) sự suy diễn sai trật:

I. Người ta cho rằng: Đức Tính Ngang Bằng với Sự Xức Dầu (người ta được xức dầu nhờ có đức tính đẹp lòng Chúa). Có người tin rằng ân tứ Thánh Linh và ơn được Xức Dầu xác nhận tính cách hoặc nhân cách tốt, cũng sẽ tin rằng chính các đức tính của người đó sản sinh ra các ân tứ Thánh Linh. Cách suy diễn nầy khiến cho một số người giả mạo để chứng tỏ mình có ân tứ thuộc linh. Quan điểm nầy cũng ngụ ý rằng những người rất thiêng liêng, trưởng thành (giỏi, hiểu biết sâu nhiệm về ân tứ), đàng hoàng đứng đắn, vv, sẽ được ban cho các ân tứ cao trọng. Hội Thánh nào hiểu sai và hoạt động thánh vụ căn cứ trên sự hiểu sai đó sẽ gặp rắc rối lớn, và điều đó cũng tạo áp lực nặng trên những người nghĩ rằng nếp sống thuộc linh của mình kém hơn người khác.

Một Hội Thánh nào ‘bị’ lãnh đạo bởi các tiên tri thì người ta có khuynh hướng ngưỡng vọng các tiên tri đó thay vì Đức Chúa Giêxu. Một Hội Thánh như vậy sẽ nhanh chóng chạy theo chủ nghĩa thành tích, xem ân tứ thuộc linh là công trạng thay vì là ơn phước cho Hội Thánh. Chúng ta cần phải hiểu sự thật nầy: Quyền năng và sự khải thị tuôn chảy qua các mục sư được ơn thiêng liêng, không có nghĩa là Đức Chúa Trời hài lòng về các lãnh vực khác của họ. Có khi Chúa vẫn cho ân tứ tiếp tục vận hành trong người đang bị khủng hoảng những mặt khác của đời sống. Có người nghĩ rằng vì chức vụ và mục đích Chúa dùng mình là quá quan trọng, nên Chúa sẽ phán xét mình cách khoan dung dễ dãi hơn, không cần phải chịu trách nhiệm về tính liêm chính, thành thật và nhân từ; đặc biệt là những lãnh vực nhỏ, kín đáo của đời sống. Đức Chúa Trời ban ân tứ Thánh Linh cách rộng rãi do đức nhân từ của Ngài, không phải do sự chấp thuận của Ngài.

II. Sự Xức Dầu Là Bằng Cớ Chúa Chuẩn Thuận Cách Thực Hiện Thánh Vụ. Một số người có ơn thường nghĩ rằng mình phải thực hiện thánh vụ theo phương cách nầy nọ để (được) gia tăng sự xức dầu. Những người ấy sẽ có khuynh hướng thổi phồng, kích động và điều khiển người khác. Phương thức hay kiểu cách mục vụ sẽ không sản sinh quyền năng hay sự xức dầu. Một số người khi thấy cách thức người khác làm có hiệu quả, có sự khải thị của Đức Thánh Linh thì bắt chước làm theo. Điều đó trở thành lố bịch, vì sự biện biệt đến từ Đức Thánh Linh, không phải do phương pháp hay kiểu cách nầy nọ. Những ví dụ cụ thể về điều nầy là có người cho rằng phải có âm nhạc theo kiểu nào đó, không được có tiếng động lạ, không có tiếng khóc trẻ con, không được sắp xếp những người nhận sự cầu nguyện theo hàng lối, không được dời người ngã xuống qua chỗ khác; hãy để Đức Thánh Linh hành động, đừng làm kinh động Đức Thánh Linh sẽ bỏ đi.

Họ làm như thể Đức Thánh Linh là một quyền lực bí ẩn, mong manh, sẽ bị hành động của con người gây ảnh hưởng, không làm việc được nếu không đúng kiểu. Suy diễn đó dần dần khiến Hội Thánh trở thành mê tín. Cũng có chỗ cho rằng phải khích động tinh thần bằng tiếng đàn, gõ trống, âm nhạc ồn ào chứng tỏ đang được sự xức dầu đầy dẫy. Họ sợ khung cảnh im lặng phô ra một không khí khô cứng, tẻ nhạt. Người ta có khuynh hướng cho rằng nếu họ tìm được bí quyết, họ sẽ điều khiển được tình hình. Có người xô đẩy người nhận cầu nguyện ngã xuống. Các âm mưu và sự giả bộ đó không hiệu quả. Có những lúc Đức Thánh Linh giữ lại, không vận hành để thử xem vị mục sư đó có tin cậy Ngài hay cố gắng chứng tỏ mình được xức dầu. Có người thích tạo ảnh hưởng của mình trên người khác, hãnh diện khoe khoang về những thành tựu để củng cố ý niệm mình là người được Chúa dùng cách đặc biệt đem ơn phước đến cho vô số người; thậm chí sẽ dùng mình làm cứu tinh cho cả một dân tộc!

Tín hữu cũng thường tin vào sự bí ẩn của ơn tiên tri, khát khao được nghe lời Chúa chỉ dẫn mình, cho nên sẵn sàng uống từng lời tiên tri nói ra. Thái độ nầy khiến cả hai phía dễ bị cám dỗ. Người thì nói những lời không phải do Đức Thánh Linh chỉ dẫn, người kia thì tin vào những lời dối trá, bịa đặt. Những người có ơn tiên tri được tín hữu đến xin cầu nguyện, tìm kiếm sự chỉ dẫn của Chúa, thường chiều ý của người thỉnh cầu, làm như thể lúc nào mình cũng có thể nghe tiếng Chúa phán về người đến xin cầu nguyện cho họ. Anh chị em tín hữu cần phải hiểu sự thật về việc nầy: Đức Chúa Trời chỉ đáp lời cầu hỏi từ lòng trong sạch của người đến xin cầu nguyện.

III. Sự Xức Dầu Chứng Nhận Giáo Lý Chính Xác 100%! Lịch sử Giáo Hội cho thấy có nhiều người được xức dầu đã sản sinh các giáo lý kỳ quặc! Tín hữu thì tin rằng người nào được Đức Chúa Trời sử dụng trong thánh vụ tiên tri hoặc chữa lành, thì giáo lý của họ phải đúng 100%. Ví dụ William Branham, một người nghèo, thất học, đã khởi đầu thánh vụ chữa lành vào năm 1933. Ông hoàn toàn chính xác khi mô tả bệnh, nói đúng tên bệnh, có khi nói đúng cả tên bệnh nhân. Tuy Branham tin lời Kinh Thánh và thần tánh của Đức Chúa Giêxu, ông phủ nhận giáo lý Ba Ngôi; tự nhận mình là tiếng nói của thiên sứ trong Khải Huyền đoạn 3 phán cho 7 Hội Thánh. Kết quả là dẫn một nhóm người vào sự sai lầm trầm trọng.

Lý do khiến cho những người được Chúa dùng cách mạnh mẽ trong ân tứ thuộc linh thường không hài lòng với những gì mình được Chúa dùng là vì: họ muốn được nhiều hơn nữa, trở thành các giáo sư. Trong sự vận hành ơn tiên tri, người nói tiên tri phải dẹp các ý tưởng riêng của mình qua một bên; trong khi đó, chức vụ giáo sư thường phát biểu ý kiến riêng của mình. Tiên tri bị trói buộc nhiều nên muốn được như các giáo sư để có thể phát biểu ý kiến riêng của họ. Chúng ta cần phải hiểu điều cần thiết là trong một Hội Thánh có vận hành ơn tiên tri thì cần phải có những giáo sư đầy ơn để hoạt động như một đội. Nếu họ không làm như vậy, họ dễ vượt quá giới hạn ân tứ mà họ được kêu gọi. Đó là lý do Đức Chúa Trời đặt trong Hội Thánh các chức vụ khác nhau để bổ túc cho nhau trong việc trang bị các thánh đồ cho công việc của thánh vụ.

Chúng ta cần cẩn thận đừng cho rằng ân tứ tiên tri hoặc sự xức dầu sẽ chứng thực cho lời nói của chức vụ tiên tri hay đội tiên tri là đúng sự thật và chính xác. Khi người tiên tri đặt tay cầu nguyện cho một ai đó, nhận được sự khải thị của Chúa cho người đó hoặc bằng ý tưởng, hay qua thị tượng, thì thường vừa nói ra sự khải thị, đồng một lúc cũng nói ra ý kiến và sự giải nghĩa của riêng mình. Người nhận sẽ không thể phân biệt lời tiên tri chấm dứt chỗ nào và ý kiến riêng của người có ơn tiên tri bắt đầu chỗ nào. Do đó, họ tưởng rằng tất cả những gì người tiên tri nói đều là đến từ Đức Thánh Linh. Niềm tin họ bị lung lay khi thấy việc không ứng nghiệm.

Những ân tứ quyền năng không đương nhiên hậu thuẫn cho tấm lòng hoặc phương hướng thực hiện thánh vụ của người thực hiện ân tứ ấy. Quyền phép dù lớn của tiên tri cũng không ủng hộ sự chính xác của giáo lý. Trong mọi việc, chúng ta có bản đồ lộ trình và kim chỉ nam định hướng cho những sự hiểu biết của chúng ta về Chúa và chương trình của Ngài được chính xác. Đó là lời Ngài trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta cẩn thận xem xét Kinh Thánh với lòng cung kính mở ra để nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ không sợ đi sai đường bao giờ.

HieuBietOnTienTri03.docx

Rev. Dr. CTB – Theo “Growing In The Prophetic” của MS Mike Bickle