Nghe Tiếng Chúa (2)

Chúa Nhật, April 28, 2013

Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 27

prophet-jeremiah

Giăng 15:15

 

Một nguyên nhân chính khiến nhiều người không nghe được tiếng Chúa vì trong lòng chưa thật tin rằng Chúa vẫn muốn trò chuyện, dạy dỗ, báo tin, cảnh giác con dân Ngài, hay chúng ta có thể nghe tiếng Ngài. Thái độ nghi ngờ thiện ý của Chúa đã diễn ra ở vườn địa đàng Ê-đen từ thuở nhân loại mới có hai người trên mặt đất. Lúc satan trong con rắn dùng câu hỏi gieo nghi ngờ để khiến bà Ê-va mất lòng tin vào Lời của Đức Chúa Trời: “Chúa có thật nói như vậy sao,” thì hắn đã thành công vào thời đó, cũng như đã thành công từ mấy thế kỷ qua bằng sự nói dối trơ tráo hơn nữa đối với vô số Cơ-đốc-nhân. Hắn nói rằng ngày nay Đức Chúa Trời không còn phán trực tiếp với con dân của Ngài nữa. Thậm chí có vô số thần học gia, mục sư, tín hữu thật lòng tin rằng từ ngày Kinh-thánh được hoàn tất, thì Đức Chúa Trời chỉ còn phán với loài người qua Kinh-thánh mà thôi! Satan là chuyên gia khiến người ta nghi ngờ Đức Chúa Trời.

Sở dĩ satan thành công trong việc lừa gạt Ê-va và A-đam vì có một phần sự thật trong lời nói của hắn buộc tội Đức Chúa Trời. Hắn nói với Ê-va và A-đam rằng Đức Chúa Trời sợ loài người sẽ có tri thức bằng Ngài, nên Ngài không cho phép họ ăn trái của cây Biết Điều Thiện, Điều Ác. Mặc dù một phần lời nói của hắn có chứa sự thật nhưng nội dung thì không thật thà, vì hắn chen vào sự thật đó các lời dối trá hết sức tinh vi: “…… các ngươi chắc chắn không chết đâu! Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng Thế 3:4–5). Điều có thật mà satan nói là gì? Sau khi loài người sa ngã, Đức Chúa Trời xác nhận: “Nầy loài người đã trở nên một bậc như Chúng Ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn và được sự sống đời đời chăng” (Sáng Thế 3:22).

Satan và các thủ hạ của hắn không ngừng gieo tiếng nói nghi ngờ. Hắn vẫn thường hỏi: “Có phải thật Chúa nói với mi không? Có phải thật Chúa nói như vậy sao? Vv.” Vì câu hỏi đó đã tạo thành công quá lớn cho satan, nên hắn ưa thích nhất câu nói lừa gạt xưa nay: Đức Chúa Trời bây giờ chẳng bao giờ nói chuyện với chúng ta. Nếu hắn có thể làm chúng ta tin lời dối trá đó thì hắn thành công. Hắn biết rằng ngày nào con dân Chúa khám phá được là họ có thể nghe tiếng Chúa cách rõ ràng, thường xuyên, thì hắn sẽ bị rắc rối vô cùng. Lý do là hễ tín hữu nào có kinh nghiệm về việc nầy, người đó sẽ thật sự có mối tương giao thân mật mỗi ngày với Chúa; do đó họ sẽ trở nên những Cơ-đốc-nhân rất hữu hiệu trong việc mở rộng nước Trời; trái ngược với những giáo phẩm không tin là Chúa vẫn trò chuyện với con dân Ngài, nhưng lại hứa với tân tín hữu rằng, nếu họ thật lòng tin, họ sẽ có mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời!

Lý do các phái thần học bác bỏ những ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh, không tin rằng những ân tứ đó vẫn còn vận hành trong thời đại nầy, đều xuất phát từ một điểm căn bản là không tin Chúa vẫn còn phán hay truyền thông trực tiếp với con dân Ngài ngày nay. Vì không tin như thế, nên họ chẳng bao giờ kinh nghiệm được quyền phép của Chúa cũng như chẳng khi nào được vận hành trong các ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh ban cho. Điều rất khôi hài là một số bài thánh ca nổi tiếng rất được các phái nầy ưa thích lại có lời ca nói rõ rằng Đức Chúa Giêxu vẫn đi cạnh bên và trò chuyện với tác giả: “Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng …. Và văng vẳng tiếng ai, giọng khoan nhân, thân ái, … Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi, …” (Buổi Mai Với Giê-xu – In The Garden). Trò chuyện tương giao là trung tâm điểm của mọi mối liên hệ thân mật. Không tương giao trò chuyện thì không thể có mối liên hệ thân mật thắm thiết.

Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngưng trò chuyện để bày tỏ ý muốn và mục đích của Ngài cho các con cái Ngài biết. Nếu chúng ta tin rằng Chúa vẫn sống, mà không tin rằng Ngài vẫn tiếp tục nói chuyện với chúng ta qua ơn tiên tri hoặc các ơn mặc khải khác, thì làm sao chúng ta biết chắc Ngài đang làm chi vào lúc nầy? Giống như các bậc cha mẹ trong nhân loại luôn tìm cách chỉ dẫn con cái mình khi thấy chúng làm những việc sai lầm không thấy trước việc sẽ xảy ra vì thiếu kinh nghiệm, thì Đức Chúa Trời cũng không muốn con dân trong Hội-thánh của Ngài sa vào các lầm lỗi mà Ngài đã thấy trước. Vì Chúa vẫn sống và Ngài là Đấng Toàn-năng, nên Ngài vẫn có cách để truyền thông, dạy dỗ, dẫn dắt những ai tìm kiếm và tin cậy sự chỉ dẫn của Ngài.

Đức Chúa Giêxu tâm sự với các môn đồ của Ngài ngày xưa, cũng như với chúng ta là những môn đồ của Ngài thời nay rằng: “Ta không gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta tiết lộ cho các con mọi điều Ta nghe Cha Ta dạy” (Giăng 15:15). Nếu ai tin cậy và hiểu ý nghĩa câu nói nầy của Đức Chúa Giêxu, thì người ấy có thể nhận ra bí quyết để nghe được tiếng Chúa là phải trở thành bạn hữu của Ngài qua nề nếp thường xuyên trò chuyện tương giao với Chúa. Vì nhờ tình bạn đó sẽ được Đức Chúa Giêxu tiết lộ thông tin quan trọng, những lời tâm tình sâu kín, những mặc khải mà người khác không có cơ hội hoặc khả năng được biết. Giống như những người bạn thân với nhau sẽ hết sức giúp đỡ nhau trong tất cả những lúc cần thiết, Đức Chúa Giêxu sẽ giúp đỡ các bạn hữu của Ngài hiểu những chiêm bao có chứa các chi tiết tiên tri, hoặc những dấu hiệu tiên tri nào khác.

Chúng ta có thể bắt đầu tập luyện nghe tiếng Chúa qua những trang Kinh-thánh mà mình tra xem mỗi ngày. Lúc tình thân mật đã đủ sâu, chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa phán qua các trang sách ghi chép Lời Chúa. Đừng bao giờ ngã lòng; cứ chuyên cần xem và suy gẫm Lời Chúa thì dần dần chúng ta sẽ đạt đến khả năng cần thiết vận hành trong ơn tiên tri. Câu chuyện có thật sau đây làm ví dụ minh giải vấn đề: Ông Eby, một khoa học gia, đã bỏ nhiều năm nghiên cứu chất cách điện cho hãng G.E. của Hoa Kỳ. Thiết bị cách điện nầy cần phải đủ sức chịu đựng nổi điện thế đường dây dẫn điện rất xa từ đập nước Boulder. Chưa thiết bị cách điện nào thành công cả. Tổng thống Hoover và toà bạch ốc thời bấy giờ thúc giục kỹ sư Eby phải gấp rút giải quyết nan đề đó. Kỹ sư Eby gần như bỏ cuộc và một đêm nọ cầu nguyện thưa với Chúa như vậy trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, ông đọc Kinh-thánh chuyện tích Đức Chúa Giêxu hoá nước thành rượu (Giăng 2:6–9).

Ông chợt có cảm nhận một ý tưởng rằng để hoá nước thành rượu cần phải có dòng điện hàng triệu volts. Ông nghe có tiếng Chúa hỏi: “Có phải Ta đã dùng 6 cái ché đá bự không? Và có phải là quyền năng Ta đã biến nước thành rượu không?” Từ câu hỏi đó khiến kỹ sư Eby khám phá từ chi tiết nầy qua chi tiết khác. Một nhân viên trong toán của ông Eby vội đi qua Trung-Đông, tìm đồ gốm cổ ở Ai-cập. Ông Eby ra lệnh lấy công thức mà thời xưa người ta tạo nên thứ đồ gốm đã dùng làm chum đựng nước mà nhân viên của ông đã tìm được, để chế tạo thiết bị cách điện. Nan đề được giải quyết, việc dẫn điện đường dài đã thành công mỹ mãn. Tất cả bắt đầu từ một vị kỹ sư trưởng kính mến Chúa, xem Lời Ngài mỗi ngày và nghe được sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời về một việc mà khoa học gia tài giỏi đó đã hoàn toàn bó tay.

Khác với nhiều người chỉ có thể tình cờ nghe hay cảm nhận được sự chỉ dạy của Chúa, ai tin chắc rằng Ngài vẫn phán dạy con dân Ngài thời nay, sẽ tập dần dần nghe tiếng Chúa có chủ đích. Nghĩa là học được cách tập trung tư tưởng để nhận ra tiếng phán dạy của Ngài. Nhiều khi chúng ta sẽ khám phá ra rằng mình đã nghe hay biết được lâu nay rồi, chỉ không biết đó là tiếng nói của Chúa mà thôi. Tiếng Chúa là tiếng nói phía sau chúng ta. Ngài đứng ở phía sau để canh giữ, che chở vùng mà mắt chúng ta không bao giờ thấy; rồi Ngài sẽ tiếp tục nói lời chỉ dẫn, dạy dỗ.

Hãy hiểu rằng khả năng nghe tiếng Chúa của chúng ta không phụ thuộc vào hệ phái Cơ-đốc-giáo nào mình đang là thành viên, cũng không lệ thuộc vào tín lý của hệ phái ấy. Con dân Chúa vẫn nghe tiếng Ngài luôn mà chưa biết đó thôi. Tất cả chúng ta đều nghe tiếng của Ngài từ thuở mới sinh ra đời. Bây giờ, hãy tập nghe tiếng Ngài rõ hơn.

HieuBietOnTienTri27.docx  (Sách tham khảo: Can’t You Talk Louder God?  by Steve Shultz)

Rev. Dr. CTB