Hướng Đi Mới

Chúa Nhật, January 5th, 2014

2Cô-rinh-tô 2:14–16

Hội-thánh Khởi-Đầu-Mới được thành hình không phải từ một tham vọng nào, nhưng theo sự chỉ dẫn của Chúa. Đức Chúa Trời đã ban lời tiên tri, tài chính, cơ hội và hướng dẫn đến địa điểm thuận lợi nầy. Dù là vạn sự khởi đầu nan, nhưng Hội-thánh Khởi-Đầu-Mới đã có thể thành hình và tự lập, không có sự yểm trợ tiền bạc hay nhân lực của một hệ phái hay tổ chức nào. Chúng tôi nhận biết Chúa thành lập Hội-thánh nầy không phải để hoạt động theo kiểu thất bại. Cho nên, nhờ ơn Chúa chúng tôi xin Ngài hướng dẫn cách nào mở mang Nước Ngài cho thật hữu hiệu.

Mọi người có tâm huyết về vấn đề Hội-thánh tăng trưởng đều biết và nhìn thấy đại đa số các Hội-thánh, nhất là Hội-thánh người Việt, đã và đang bị bế tắc về phương diện tăng trưởng nhân số. Nếu các Hội-thánh Việt nam tại Houston mỗi năm đem về nhà Chúa được 2,000 người, thì phải mất 100 năm mới chinh phục hết số người Việt hiện thời đang sống ở đây. Nếu chỉ được 200 người thì phải mất 1,000 năm; nhưng thực tế cho thấy tình trạng hiện nay mỗi năm các Hội thánh không thể đem nổi 100 người về và đứng vững trong Chúa.

Những người làm kinh tế thành công hoặc chú ý tới hiệu quả công việc đều thống kê các xác suất (probability statistics) và chọn cách đem đến hiệu quả cao nhất; trong khi đó các Hội-thánh cứ lặp lại những phương pháp hoặc chương trình huấn luyện đã chứng minh là không hiệu quả. Vì vậy, đâu vẫn hoàn đấy, chẳng có chút gì thay đổi. Trong khi Phaolô dõng dạc tuyên bố: “Tin lành…là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin(Rôma 1:16), thì đời sống đạo của nhiều tín hữu tại Houston nầy chưa chứng tỏ được chân lý ấy.

Trong thực tế, số tín hữu chịu và biết chứng đạo là rất ít. Vì họ chưa được huấn luyện có bài bản, không dám nói về Chúa hay đức tin mình vì có nhiều nỗi sợ khác nhau. Người dám nói thì không hiệu quả, hoặc vì bị thất bại nhiều lần nên chán nản. Đa số lãnh đạo của các Hội-thánh không biết phải làm gì để cải thiện vì chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Người ta quên rằng chứng đạo là cách sống chứ không phải là phong trào hay chiến dịch.

Hội-thánh Khởi-Đầu-Mới nhận biết rằng không thể trông chờ sự may mắn trong việc truyền giáo, mà phải hầu việc Chúa cách có hiệu quả. Muốn tăng trưởng thì Hội-thánh địa phương phải là một chi thể sống trước đã; vì cái gì sống sẽ tự tăng trưởng. Cho nên, mục tiêu trước mắt chúng tôi là nhờ sức và ơn của Chúa làm cho mọi thành viên đều có sự sống tâm linh khoẻ mạnh, phản chiếu được ánh sáng của Đức Chúa Trời qua những hoa trái của Đức Thánh Linh trong nếp sống mỗi ngày; và có khả năng trả lời hay giải thích đức tin mình khi được hỏi đến. Hễ các thành viên có sự sống mạnh mẽ, thì Hội-thánh sẽ sống và phát triển. Tất cả những điều đó có thể đạt được qua sự học Lời Chúa, huấn luyện, trang bị cho nhau, và bắt chước các gương thành công.

Mục tiêu chúng tôi nhắm tới là nhờ ơn Chúa trang bị năng lực cho mỗi thành viên và khuyến khích họ mỗi năm dẫn về cho Chúa một người mới, rồi nuôi dưỡng chăm sóc người ấy cho vững vàng, để năm sau tân tín hữu ấy cũng có thể làm y như vậy. Để có thể đạt được mục tiêu ấy, Hội-thánh phải có một cơ cấu tổ chức thích hợp cho các mục tiêu nầy. Bởi vì nếu không, sẽ sẽ xảy ra chuyện gọi là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, do có người phá đổ việc người khác xây dựng.

Chúng ta đều biết rằng mời được một thân hữu đến thăm Hội-thánh và làm cho họ muốn trở lại thăm nhiều lần, để có cơ hội tiếp nhận Chúa, là một điều vô cùng khó khăn. Hầu hết các thân hữu chưa tin Chúa sau khi nhận lời mời đến nhà thờ chẳng những không bao giờ trở lại, mà còn có thái độ tiêu cực với người bạn đã mời mình và rất ác cảm với đạo Chúa. Lý do là vì phải nghe các bài giảng dài lê thê, sau đó bị nài ép, mời tiến lên nói theo lời cầu nguyện tuyên xưng đức tin được hướng dẫn bởi các mục sư; trong khi lòng họ chưa thực sự lập quyết định.

Khung cảnh nhóm nhỏ tại các tư gia là vô cùng thích hợp và hiệu quả cho việc truyền giáo cứu người. Hội-thánh Khởi Đầu Mới có cơ cấu tổ chức dựa trên sự sống hoạt động của các nhóm nhỏ như vừa nói, gọi là các Tổ Tình Thương (Care-Cells). Những hoạt động truyền giáo chủ yếu đều do thành viên các tổ thực hiện tại nơi nào họ hiện diện và hoạt động. Rồi họ mời những cảm tình viên đến tham dự các buổi sinh hoạt hàng tuần trong nhóm nhỏ của họ.

Mỗi khi có lễ lớn thì Hội-thánh tổ chức sinh hoạt tập thể, thành viên các Tổ Tình Thương thì  mời bạn bè và người thân quen đến dự, để bạn bè của họ có cơ hội tiếp xúc, suy nghĩ và hiểu chương trình cứu độ nhân loại của Đức Chúa Trời.

Các tổ đều được thường xuyên trang bị huấn luyện tại Hội-thánh và thăm viếng hướng dẫn ở tổ. Nhiều nơi trên thế giới đã áp dụng rất thành công nguyên tắc ghi trong Công Vụ 2:46–47. Các Hội-thánh có cơ cấu tổ chức kiểu truyền thống sẽ không thể thực hiện nguyên tắc trên; cho nên, Hội-thánh Khởi Đầu Mới quyết tâm trở lại với những gì đã thành công của Hội-thánh thời sơ lập, để được chính Đức Thánh Linh hướng dẫn hoạt động của Hội-thánh.

Một dụng cụ giúp cho các tín hữu truyền giáo rất hữu hiệu là một quyển sổ nhỏ được đặt tên là ‘Sách Sự Sống.’ Mục sư của một Hội-thánh ở Việt nam sang học về Sách Sự Sống và đem về áp dụng cho Hội-thánh do ông quản nhiệm. Tháng đầu áp dụng có 19 người tiếp nhận Chúa.

Trong mùa Giáng Sinh nầy, các nhân sự truyền giáo của Hội-thánh đó áp dụng đúng những gì được học từ Sách Sự Sống, có hơn 600 thân hữu đến dự buổi truyền giảng Giáng Sinh, họ là những người có lòng mở rộng đã được tín hữu tiếp xúc, chứng đạo trước. Kết quả, hơn 100 người tiến lên tiếp nhận Đức Chúa Giêxu làm Vị Cứu Tinh của đời họ.

Hội-thánh Khởi-Đầu-Mới quyết tâm đi theo con đường do Chúa chỉ dẫn. Bởi vì đó là đường đi an toàn nhất và hiệu quả nhất. Nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn cần sự ủng hộ tinh thần, lời cầu thay và sự yểm trợ tài chánh của tất cả anh chị em trong Chúa để có thể hoạt động lâu dài.

Kẻ thù của Nước thiên đàng đã và đang tìm mọi cách để ngăn chận và phá rối các hoạt động và công tác truyền giáo của Hội-thánh. Chúng ta chẳng bao giờ sợ chúng, vì Chúa sẽ cho biết các mưu ma chước quỷ của chúng, cũng như chỉ dẫn chúng ta cách thức đối phó. Chúng tôi quyết đặt lòng tin vào Vị Nguyên Soái Giêxu Christ và không mỏi mệt sờn lòng.

Tham dự vào chương trình của Chúa đưa ra là quyết định khôn ngoan nhất. Ước mong rằng sẽ có nhiều anh chị em tham gia vào công cuộc đầy vinh quang và đáng sống nầy, để chúng ta sẽ đồng tâm hiệp sức cứu đồng bào mình, đem họ về đường ngay nẻo chánh. Như lời vị thiên sứ nói với tiên tri Đa-ni-ên: “…Những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi” (Đa-ni-ên 12:3b). A-men.