Hết Lòng Tạ Ơn Chúa

Chúa Nhật, November 29th, 2015

Trở Về Nền Tảng, bài 30

2Têsalônica 2:13–17

Lòng biết ơn và tinh thần tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi việc và mọi hoàn cảnh, là đặc điểm của những người thật lòng tin, tiếp nhận và cảm tạ ơn cứu độ của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêxu Christ.

Trong mùa Tạ Ơn trên đất nước đã trở thành quê hương chính của rất nhiều người Việt, hầu hết tín hữu Tin Lành đều dâng lời tạ ơn Chúa về các ơn phước vật chất, sức khoẻ, thịnh vượng, và sự bình an trong đời sống trên thế gian.

Mặc dù mọi sự tạ ơn Chúa về những ơn phước vật chất và tinh thần trong đời sống ở trần gian đều không có gì sai, nhưng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm và khám phá nhiều phước hạnh kỳ diệu có sẵn cho tất cả con dân của nước thiên đàng, mà có thể đã bị nhiều người quên lãng từ lâu, thậm chí một số người chưa bao giờ biết tới.

Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải tạ ơn Chúa là Ngài đã chọn chúng ta, những người trong vô số người hoàn toàn không xứng đáng của nhân loại, để đem vào thiên đàng thánh của Ngài.

Có lẽ một số người cho rằng sự chọn lựa tin Chúa là quyết định của cá nhân, nhưng Kinh-thánh cho biết rằng sự kiện chúng ta hiện được ở trong gia đình Đức Chúa Trời là do sự lựa chọn của Ngài.

Suy nghĩ kỹ càng về vấn đề đó, chúng ta sẽ nhận ra những tình cảnh mà Chúa đã đưa đẩy cho người ta có cơ hội được nghe và biết về Tin Mừng của Ngài, để người nghe lập một quyết định quan trọng nhất trong đời mình là tiếp nhận ơn ấy.

Đã có vô số lời chứng về ơn giải cứu kỳ diệu xảy ra cho những người tội lỗi, để sau nầy họ có cơ hội ăn năn tội và tiếp nhận Tin Mừng.

Sứ đồ Phao-lô nhiều lần xác nhận sự lựa chọn của Chúa đối với chúng ta: “Từ ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn anh em” (13),

Ai sẽ kiện cáo người được Đức Chúa Trời lựa chọn?” (Rôma 8: 33);

Trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ”(Êphêsô 1:4);

Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn” (Êphêsô 1:11);

Vậy, đã là người được Đức Chúa Trời chọn lựa, là người thánh và được yêu dấu” (Côlôse 3:12);

Thưa anh em, chúng tôi biết anh em được Đức Chúa Trời yêu mến, chọn lựa” (1Têsalônica 1:4).

Rồi sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác quyết: “Nhưng, anh em là dòng giống được tuyển chọn … là một dân thánh” (1Phi-e-rơ 2:9);

Anh em hãy hết lòng cố gắng xác định việc Chúa kêu gọi và chọn lựa mình” (2Phi-e-rơ 1:10).

Chính Đức Chúa Giêxu xác nhận Ngài chọn lựa những người theo Ngài: “Chẳng phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con” (Giăng 15:16).

Nếu mỗi tín hữu chịu tự xét tánh tình và con người bề trong của mình, thì tất cả sẽ nhận thấy thật là vinh hạnh khi được Đức Chúa Trời chọn lựa và đem vào Hội-thánh của Ngài. Bởi vì tất cả chúng ta đều có con người thật bề trong, nếu phải bị phơi bày ra ánh sáng, thì rất xấu hổ. Hơn nữa cách hành xử của con người bề ngoài cũng thường tệ lắm, chứ chẳng đẹp đẽ gì hết.

Thế mà những loại người xấu xa như vậy lại được Chúa chọn lựa và biến đổi thành con người mới thánh thiện trong lòng; và Ngài còn ban cho một tương lai đầy tươi sáng trong Vương-quốc sự sống rất vinh quang của Ngài. Chẳng lẽ chúng ta không nhận ra điều đó để tạ ơn Chúa hay sao?

Ngay lúc tin nhận Đức Chúa Giêxu là Đấng Cứu Tinh và tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong ơn cứu độ của Ngài, chúng ta lập tức nhận được sự tha tội mà không cần công đức gì; từ đó tâm linh ta được tái tạo bởi quyền năng Đức Thánh Linh, mà Đức Chúa Giêxu gọi là sự tái sinh; rồi nhận được tình trạng thánh hóa nhờ địa vị được làm con cái của Đức Chúa Trời

Đấy là những biến cố và địa vị mà không một ai trong nhân loại dám nghĩ sẽ được ban cho mình. Bởi vì động lực bình thường khiến người ta ăn năn tội, tìm về Đức Chúa Trời, là chỉ mong được tránh khỏi hình phạt thảm khốc vĩnh viễn ở hỏa ngục.

Chính vì lý do đó mà nhiều người chỉ cần có một vé lên thiên đàng, dù là hạng bét, chứ không quan tâm chút nào về đời sống thánh thiện, hay gương mẫu ở trần gian, mà Đức Chúa Trời đòi hỏi và sẽ được Ngài ban thưởng.

Khi học tới những sự dạy dỗ của các sứ đồ viết ra dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, tín hữu nhận biết rằng Chúa đã ban cho họ tất cả các ơn thiêng liêng vô cùng qúy báu trong linh giới

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giêxu Christ, Chúa chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời” (Êphêsô 1:3).

Sự nhận biết đặc quyền nầy giống như tín hữu mở được cửa kho báu thiên đàng để bước vào khám phá thêm vô số ơn phước khác đang chờ đợi mình.

Hãy nhớ rằng khi chưa nhận được sự đổ đầy Đức Thánh Linh, mọi suy nghĩ và ao ước của chúng ta chỉ luẩn quẩn trong những điều thuộc trần giới.

Bởi vì những “người sống theo bản tính tự nhiên không nhận những điều Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho, họ coi những điều đó là rồ dại và không hiểu được. Vì những điều đó chỉ có thể nhận thức bằng tâm linh” (1Côrinhtô 2:14).

Nhưng lúc tâm linh đã được tái tạo thì “chúng ta không nhận lãnh thần linh thế gian, nhưng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời để nhận biết những điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta” (1Côrinhtô 2:12).

Lòng biết ơn Đức Chúa Trời vì mình được cứu vớt bắt đầu từ chỗ nầy. Bởi vì các hiểu biết trước kia của chúng ta chỉ quẩn quanh cõi trần, nhưng từ khi nhận lãnh Đức Thánh Linh thì tâm linh chúng ta hướng về linh giới và biết cảm nhận các diễn biến trong cõi ấy.

Nếu ai chịu nhớ lại và suy gẫm về nhiều sự việc bất như ý hoặc thiệt thòi, đã xảy ra trong đời mà mình không hiểu nguyên nhân; đến khi được Đức Thánh Linh giải thích mục đích của Chúa nhằm vào ích lợi về sau, thì chúng ta mới nhận ra bàn tay yêu thương của Cha trên trời đã luôn sắp xếp mọi việc cách tuyệt vời, mà trước kia tâm tính xác thịt của chúng ta không thể nhận ra nổi.

Ai đã biết được điều đó thì mới hiểu câu nói của Phi-e-rơ: “Ngài là Đấng lấy quyền năng và đức hạnh siêu việt kêu gọi chúng ta. Ngài sẽ dùng thần quyền ban cho chúng ta tất cả những nhu cầu để sống và sống đạo đức” (2Phierơ 1:3).

Mọi con cái thật của Chúa sẽ biết ơn Ngài vô cùng, vì sự khôn ngoan, thông sáng của Ngài đã chăm sóc từng hoàn cảnh mỗi người một cách tuyệt diệu. Những ai nhận ra mình ngày nay được Chúa ban cho cảnh đời hạnh phúc vượt quá sự suy tưởng, thì hãy dâng lên Ngài lời tạ ơn chân thành.

Còn những ai vẫn thấy hoàn cảnh mình còn nhiều trắc trở, thì hãy bình tâm cầu xin Đức Thánh Linh giúp mình thấy điều gì còn ẩn giấu, hoặc chúng chuẩn bị gì cho điều tốt đẹp trong tương lai. Bởi vì Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai hết. Nếu các con cái khác của Chúa được Ngài ban cho hạnh phúc, thì mình cũng sẽ được như họ vậy.

Một lý do nữa để con cái Chúa chân thành tạ ơn Ngài là được Chúa ban cho “những lời hứa rất cao quý trọng đại, để … nhờ đó hưởng được bản tính Ngài” (2Phierơ 1:4).

Chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa, vì không người trần gian nào dám mơ tưởng hưởng được bản tính Đức Chúa Trời, tánh nết của con người phàm trần làm sao biết nổi những lời hứa vô cùng hạnh phúc dành cho con cái Chúa!

Chúng ta là những người vô cùng hạnh phúc vì có đầy hi vọng về một tương lai tươi sáng ở giữa biển người trần gian vô hi vọng và đầy đau khổ.

Nếu người ta cảm thấy rất sung sướng về của cải hay danh vọng phù du chắc sẽ đến, huống gì chúng ta biết chắc hiện mình được ở trong Đấng Christ, tương lai huy hoàng vững chãi, chẳng lẽ hạnh phúc ấy là quá nhỏ hay sao?

Nếu tra xét hết các ơn phước thuộc linh để cảm tạ Đức Chúa Trời thì còn nhiều vô kể; vì thế, chỉ nói thêm một điều hạnh phúc nữa mà người trần gian không cách chi có được; đó là chúng ta có các lời tiên tri vững chãi trong Kinh-thánh.

Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: “Anh em chú ý đến các lời tiên tri đó là phải, vì nó như ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tăm tối, cho đến lúc bình minh ló dạng và sao mai mọc lên trong lòng anh em” (2Phierơ 1:19).

Đúng vậy, người trần gian ngán ngẩm lo sợ tương lai, vì họ không biết thế giới sẽ đi về đâu; nhưng chúng ta có các lời tiên tri như ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tăm tối, biết trước những thảm trạng sẽ xảy ra cho thế giới, người trần gian, sự tiêu tan của vũ trụ, nhưng biết chắc mình sẽ được bình an hạnh phúc.

Cho nên, hãy cùng nhau dâng lên Đức Chúa Trời lòng biết ơn sâu xa và chân thành nhất trong mùa Tạ Ơn nầy.

TroVeNenTang30.docx

Rev. Dr. CTB