Phước Lành Năm Mới

Tìm Biết Ý Chúa, bài 01

Ê-xê-chi-ên 12:26–28

Chúng ta đang ở trong ngày đầu tiên của năm mới 2017. Năm cũ 2016 vừa qua đi với nhiều biến chuyển làm chấn động cả thế giới. So với vài thập kỷ trước đây, thì những sự biến đổi trong nhiều lãnh vực của đời sống hiện nay diễn ra với nhịp độ ngày càng nhanh; còn số tai hoạ trong cõi thiên nhiên cũng gia tăng nhiều hơn nữa.

Khi bước vào năm mới ai cũng muốn biết trước những gì sẽ xảy ra, nhưng mọi lời tiên đoán của giới bói toán chưa bao giờ đúng. Vô số lời tiên tri cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng; bởi vì chẳng ai trên thế gian biết trước tương lai (Truyền-đạo 7:14).

Chỉ điều gì do Đức Chúa Trời sai các tiên tri của Ngài loan báo thì sẽ diễn ra cách chính xác. Vì Chúa là Đấng nắm giữ tương lai của vũ trụ, trong đó có thế giới chúng ta (Ezekiel 12:27–28). Cho nên hôm nay, chúng ta sẽ xem xét những lời đến từ Chúa cho biết việc sẽ xảy ra.

Mọi người đều biết các sự biến đổi chính trị lớn ở Hoa-Kỳ luôn gây ra biến chuyển chính trị và xã hội dây chuyền khắp nơi. Vì thế, Hội thánh tin rằng do sự can thiệp của Đức Chúa Trời, kết quả của cuộc tổng tuyển cử vừa qua sẽ làm xoay chuyển cục diện xã hội trong bảy lãnh vực chính yếu: Truyền thông, gia đình, nghệ thuật, kinh tế/doanh nghiệp, tôn giáo, giáo dục, và chính quyền.

Sau tám năm tả phái cầm quyền, tình trạng đạo đức suy đồi của xã hội Mỹ giống chiếc xe lao xuống dốc không cách gì kìm hãm; các cuộc tụ tập gây loạn trong năm qua là bằng chứng cụ thể. Bọn chính trị gia chẳng cần che giấu chủ trương của họ: Dùng mọi thủ đoạn đê tiện nhất để giữ quyền lực trong tay tả phái, kể cả phản bội đồng minh thân cận và cộng tác với kẻ thù.

Nhưng gió đã đổi chiều vì Đức Chúa Trời vẫn còn thương xót Hội-thánh. Chúa đã tỏ một số điều cho các tiên tri của Ngài, những người từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước cuộc tổng tuyển cử, đã dạn dĩ công bố kết quả người sẽ thắng cử chức tổng thống, hoàn toàn trái ngược với kết quả từ các cuộc thăm dò dư luận và trào lưu xã hội (xem video).

Bây giờ họ vâng lời Chúa thông báo một số điều cho năm mới liên quan tới tương lai của Hội-thánh. Chuyển biến lớn nhất không phải là kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mà là ngày đại lễ chuộc tội hàng năm Rosh Hashanah, khởi đầu một thời kỳ mới là năm 5777 lịch Do-thái.

Một ngày đầu tháng 10, 2016, bầu trời Jerusalem vang tiếng loa thiên đàng, dấu hiệu Israel sẽ phục hồi cố đô yêu quý của họ. Tổng thống đắc cử Trump (nghĩa là loa kèn) tuyên bố sẽ dời toà đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem.

Satan đã bị thất bại không những ở Mỹ mà còn bị đại bại khắp nơi. Bây giờ, sau khi quan sát các sự việc đã diễn ra vượt trên lý lẽ bình thường và được thấy ý muốn của Đức Chúa Trời trong những biến cố ấy, chúng ta cần phải tỉnh táo để tìm biết ý Chúa về đất nước mình đang ở, về hội thánh chung, về dân tộc Việt, về bản thân, về Hội-thánh địa phương, và về người chưa được cứu trong gia đình và cộng đồng mình nữa.

Sự tìm biết chương trình của Chúa là để biết mình phải làm gì, có thái độ như thế nào, đóng góp công sức cho Hội-thánh Chúa ra sao. Bởi vì ai hăng hái cộng tác với Chúa thì được hưởng ơn phước Ngài dành cho người ở trong chương trình ấy. Đức Chúa Trời luôn luôn bảo vệ và ban ơn đặc biệt cho những người phục vụ Ngài (Giăng 12:26).

Chưa bao giờ một năm mới đến mà lòng nhiều con dân Chúa phấn khích như năm nay. Cũng chưa khi nào có nhiều lời tiên tri tốt lành được rao ra như bây giờ. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đặc biệt vào các mệnh lệnh Chúa truyền cho Hội-thánh Ngài qua các lời tiên tri.

Từ trước tới giờ, nhiều tín hữu vẫn thường có ý nghĩ rằng mình có thể chọn lựa vâng lời hay không vâng lời Chúa cũng chẳng sao. Hãy từ bỏ thói quen đó, vì năm 2017 là năm chúng ta phải quyết định dứt khoát vâng lời Chúa. Vì có lời tiên tri nói rằng các ân huệ dồi dào sẽ được ban cho người nào vâng lời phán dạy của Chúa.

Trước hết là phải chú ý để biết ý Chúa muốn mình làm gì, những gì cần phải thay đổi, các nhiệm vụ nào Chúa muốn giao cho mình làm. Bởi vì từ chối nhiệm vụ là từ chối ân huệ và các phước lành Chúa muốn ban cho những người vâng lời Ngài.

Nhiều lời tiên tri nói rằng năm 2017 đem tới một thời kỳ thịnh vượng mới cho Hoa-kỳ, và nó sẽ kéo dài tới bốn mươi năm. Điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ đương nhiên thịnh vượng mà không cần phải làm gì hết.

Cũng vậy, không phải thờ phượng tại một Hội-thánh được phước thì sẽ đương nhiên được hưởng phước như mọi người khác. Nguyên tắc thiên đàng là phước ban cho ai thì người ấy hưởng (Ma-thi-ơ 24:40–41).

Vì vậy, bí quyết để nhận được ơn phước là vâng lời dạy dỗ của Đức Thánh Linh, từ bỏ các thói hư tật xấu vẫn cai trị mình lâu nay, quyết chí thay đổi và cầu xin Chúa giúp biến đổi tánh tình của chúng ta.

Muốn làm như vậy, mỗi tín hữu phải tự xét xem mình cần được thay đổi phương diện nào, tánh xấu nào phải bị diệt trừ. Mục tiêu để đạt đến phải cụ thể và các nhược điểm phải bị nhận diện một cách chính xác, không mơ hồ.

Năm 2017 sẽ là một năm tăng trưởng vượt bậc trong đời sống, linh vụ, kinh doanh và làm ăn của mọi con cái Chúa. Một trong các vốn liếng quan trọng Chúa ban mà mỗi người đều phải biết quản lý là thời gian. Biết cách quản lý thời gian là yếu tố cực kỳ quan trọng để hoàn thành những nhiệm vụ Chúa giao cho chúng ta.

Có thể điều nầy là một ý niệm mới đối với một số người, nhất là những người có thói quen ích kỷ, chú trọng vào những việc họ xem là ích lợi cho họ, thờ ơ với lợi ích của Hội-thánh và của người khác.

Vì thế, người muốn quản lý thời gian một cách có hiệu quả thì không thể giữ tánh tình và cách ăn nết ở cố hữu của mình, cách ứng xử với những anh chị em khác trong Hội-thánh, hoặc những điều liên hệ tới đời sống mà có thể khiến mất nhiều thì giờ vì lo nghĩ, ưu tư, bực bội, phiền não, vv., là những điều rất tai hại, chẳng ích lợi gì hết.

Tin vui cho những ai có lòng ăn năn về những lầm lỗi làm phí phạm thì giờ là, Chúa ban lời hứa sẽ chuộc lại thời gian phí phạm cho những người đó.

Ngài sẽ sửa lại cho đúng những hành động sai lầm; Ngài dẹp bỏ những chướng ngại trì hoãn ơn phước đến; Ngài sẽ làm cho mọi việc phải ích lợi cho người biết ăn năn, tức là những người biết đau khổ khi thấy hạnh phúc cùng các phước lành mà mình mong mỏi bị trôi xa do quyết định sai lầm, hoặc do tâm tánh xác thịt của mình gây ra. Những ai đang có tâm tình đó hãy mừng rỡ, vì Chúa sẽ ban lại ơn phước tưởng như không bao giờ trở lại.

Lời Chúa hứa như sau: “Ta chuộc lại thì giờ mà con tưởng đã mất, thì giờ mà kẻ thù đã làm cho con bị dằn vặt, đặc biệt là sự khó khăn mà con phải dối diện trong ba tháng vừa qua; trong ba tháng tới, Ta sẽ đem ơn phước, sự hồi phục, chữa lành, và tăng trưởng trở lại.

Năm 2017 cũng khởi đầu cho một thời kỳ xây dựng và kết quả. Tuy nhiên, công lý của Chúa là người ta chỉ có thể gặt được những gì họ đã gieo.

Ai sống chỉ để thoả mãn bản chất tội lỗi của mình, thì sẽ gặt hậu quả hư hoại từ bản chất ấy. Nhưng ai sống để làm vừa lòng Đức Thánh Linh thì gặt sự sống đời đời từ Đức Thánh Linh. Vì thế, đừng nản chí trong sự làm điều lành (Galati 6:7–10). Lời hứa ấy nói rằng, sự xây dựng đòi hỏi chúng ta tự xét và tái sắp xếp đời sống của mình để bước vào chương trình Chúa dành cho mỗi chúng ta. Ai chịu làm như thế mới có thể loại trừ hẳn kẻ thù ra khỏi đời sống mình.

Trong khi chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới đánh dấu bằng một cuộc chiến thắng làm biến đổi bầu không khí thuộc linh, thì từng Hội thánh địa phương cũng như mỗi người phải biết đường lối của Chúa là ra sao, để điều chỉnh cho phù hợp đường lối ấy.

Đức Chúa Jesus phán: “Ai không ở với Ta là chống lại Ta; ai không liên kết với Ta thì tan tác” (Ma-thi-ơ 12:30). Đất nước nầy không thuộc về Satan. Hắn và các thủ hạ đã bị thua tơi tả một trận đánh, nhưng cuộc chiến chưa phải đã kết thúc. Các thủ hạ của hắn vẫn còn lồng lộn, bàn tính mưu kế thâm hiểm để hãm hại Hội-thánh.

Nhưng trong thời kỳ thịnh vượng mới nầy thì mục tiêu cao nhất mà Chúa bày tỏ là Ngài sẽ gia tăng số người gia nhập Hội-thánh của Ngài; kế đến là đào tạo người thông hiểu Lời Chúa, thứ ba là Đức Chúa Trời bắt đầu thanh tẩy Hội-thánh “Vì thời kỳ phán xét đã đến, nghĩa là sự phán xét sẽ khởi đầu từ nhà Đức Chúa Trời” (1Phierơ 4:17).

Dù Satan có giở trò gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được tình thế. Phần chúng ta là phải điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với ý muốn của Chúa để được Ngài tuôn đổ phước lành trong năm mới.

TimBietYChua01.docx
Rev. Dr. CTB