Trói Kẻ Mạnh Sức

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 05

Mathi ơ 12:22–37

Trong thực tế của đời sống, tín hữu gặp phải nhiều sự cản trở trong công tác truyền giáo, mà thế lực chính ở phía sau các sự cản trở ấy là các tà thần, tà linh, hay ác linh, uế linh, vv., ở trong lòng của những người mình quen biết.

Nếu chúng ta không biết cách cũng không có khả năng gì để trục xuất chúng ra khỏi, hoặc làm tê liệt quyền lực của chúng, thì sẽ không thể truyền giáo cho những thân hữu ấy.

Nếu khi còn ở thế gian, Đức Chúa Jesus phải nhờ đến Đức Thánh Linh để trừ quỷ, thì ngày nay chúng ta cũng phải nương cậy quyền phép Đức Thánh Linh để trục xuất tà linh hoặc các thế lực tối tăm ra khỏi mục tiêu mình muốn truyền giáo. Đức Chúa Jesus đưa ra nguyên tắc là phải trói kẻ mạnh sức trước khi có thể giải thoát nạn nhân của thế lực mạnh sức ấy (29).

Hầu hết những sự thất bại trong lãnh vực truyền giáo đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết các vấn đề căn bản của linh giới, mà thần học truyền thống Tây phương hoặc là bác bỏ, hoặc là thờ ơ vì không biết gì về lãnh vực đó.

Những người tin Kinh Thánh và tin lời dạy của Đức Chúa Jesus sẽ không cần tranh luận với người không tin có các thế lực tối tăm trong linh giới. Vì những giới người đó cũng không tin các thiên sứ có thể can thiệp cứu giúp con cái Chúa trong cơn nguy biến hoặc Đức Thánh Linh vẫn còn phán với con dân Ngài vào thời bây giờ.

Sự khác nhau sâu đậm và căn bản giữa thần học truyền thống với thần học ân tứ Đức Thánh Linh nằm ở chỗ nầy. Để thành công trong mặt trận truyền giáo, chúng ta sẽ cẩn thận áp dụng các nguyên tắc Đức Chúa Jesus đã dạy; vì Ngài là chân lý nên Ngài chỉ nói sự thật mà thôi.

Sự khó khăn mà nhiều con cái Chúa gặp trong trường hợp phải đối diện với các hiện tượng do quỷ gây ra trước mắt mình là không biết cách giải quyết. Hầu hết tín hữu bị khiếp đảm và chạy trốn vì không biết mình đang có vũ khí triệt hạ chúng là uy quyền của Danh Đức Chúa Jesus và hiệu quả thập tự giá của Ngài đã triệt hạ thế giới tối tăm như thế nào.

Người nào chưa nắm vững thì phải ghi nhớ các phần nầy để lòng tin được vững vàng. Đức Thánh Linh dạy chúng ta qua các thư của sứ đồ Phaolô gửi cho Hội Thánh Phi-líp và Cô-lô-se:

Đức Chúa Trời đã tôn Đức Chúa Jesus lên rất cao “và ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến Danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:9–11).

Còn chúng ta nhờ uy quyền của thập tự giá như thế nào: “Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã huỷ bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và bêu chúng ra giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:13-15).

Ai đã thật sự là con cái của Chúa qua sự tin trong lòng và sự xưng ra ngoài miệng qua phép báp-têm, thì người ấy đã được đồng chết và đồng sống lại với Đức Chúa Jesus, nên được hưởng uy quyền của Ngài và uy lực của thập tự giá, tức là sự chết đổ huyết của Chúa trên thập tự giá đã phế bỏ quyền cai trị của ma quỷ trên người tin. Chúng đã không còn quyền lực gì trên tín hữu mà còn phải run sợ vâng lệnh họ truyền trong Danh Đức Chúa Jesus.

Danh Đức Chúa Jesus và uy quyền của thập tự giá là dây trói mà chúng ta dùng để trói buộc kẻ mạnh sức, tức là các quyền lực tối tăm đang cai trị trong lòng các thân hữu mà mình đang giới thiệu ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho họ.

Nói rằng ma quỷ bị thập tự giá đánh bại thì không có nghĩa là nên bắt chước phim ảnh cầm một cây thập tự nhỏ đưa ra doạ tà linh trong lòng thân hữu. Chẳng những quỷ không sợ cây thập tự kiểng đó mà còn làm cho người ta thấy người truyền giáo sa vào sự mê tín như công giáo La-mã.

Việc sử dụng uy quyền của Danh Đức Chúa Jesus và thập tự giá chỉ thật sự hiệu quả khi người sử dụng có mối tương giao mật thiết với Chúa của mình, tức là có sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, khiến ma quỷ phải sợ hãi khi chúng nhận ra có Đức Thánh Linh hỗ trợ cho người ra lệnh. Bảy con trai của thầy tế lễ Sêva bị quỷ tấn công, hành hạ đến nỗi bị thương, vì không có Chúa mà dám nhân danh Ngài đi đuổi quỷ (Công vụ 19:13–17).

Đức Chúa Jesus cũng dạy các môn đồ Ngài cách thức trấn áp ma quỷ là chúc bình an cho gia đình nơi họ sẽ tạm trú (Mathiơ 10:12–13). Mọi con cái thật của Chúa đều có sự bình an thiên đàng ở với mình. Nghĩa là vì chúng ta sở hữu sự bình an của thiên đàng, nên chúng ta có quyền lên tiếng chúc bình an cho người khác.

Sự bình an mà mọi con cái Chúa đều có rất là cụ thể, không phải là ý tưởng trừu tượng; bởi vì sự bình an ấy có thể ở lại trên nhà hay người nào xứng đáng, hoặc trở về với người sở hữu nó.

Tín hữu nào muốn thực hiện quyền nầy, người ấy phải cậy đức tin luyện tập cho đến khi cảm nhận được sự bình an từ trong mình tiết ra thành hơi ấm ở lòng bàn tay. Đây là sự thật để người thuộc về Chúa càng vững lòng tin vào quyền phép của Chúa mình.

Sứ đồ Phao-lô cũng chỉ dẫn cách thức sở hữu sự bình an của Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:4-9) thì khá dễ dàng. Nó chỉ đòi hỏi sự thực hành nếp sống thanh sạch và đức hạnh, là việc ai cũng có thể làm được, miễn là thật lòng tin và kính sợ Đức Chúa Trời.

Ai đã được trang bị sự hiểu biết nầy và siêng năng luyện tập, người đó sẽ rất tự tin và đầy đức tin vào Chúa khi phải đối phó với các quỷ trong linh giới. Nhờ gần gũi với Đức Thánh Linh và nghe sự chỉ dẫn của Ngài, chúng ta sẽ vững vàng khi phải đương đầu với thế giới tối tăm.

Những ích lợi của đời sống gần gũi Chúa thì nhiều lắm. Vì Chúa sẽ ban cho con cái Ngài các ân tứ thiêng liêng để sử dụng trong sự phục vụ Ngài và tương giao với Ngài. Mặc dù chúng ta không thể chỉ cho người khác thấy Chúa, cũng không giúp được họ nghe tiếng Ngài. Nhưng qua những thành quả thực tế, người ta biết đó là sự thật.

Sự chúc bình an phải được thực hiện mỗi ngày cho mọi người chung quanh mình; nơi nào có sự bình an thiên đàng ngự trị, thì nơi đó giảm bớt tội ác, vì các thứ tà linh, ác linh và uế linh phải trốn đi nơi khác, không thể ở lại chỗ được con cái Chúa chúc bình an mỗi ngày.

Ai đã được thấm nhuần sự bình an của Đức Chúa Trời thì sẽ rất nhạy bén với những việc diễn ra trong linh giới ở quanh mình. Vì mặc dù các giác quan thân thể vẫn hoạt động trong thế giới vật chất, nhưng giác quan tâm linh cũng hoạt động đồng một lúc khiến cho con cái Chúa biết trước một số việc sẽ xảy tới trong tương lai gần để có thể đề phòng hoặc đối phó, không bị bất ngờ.

Trong công trường truyền giáo, con cái Chúa phải luôn luôn đối phó với thế giới tối tăm cản trở hoặc phá phách, là một điều rất bình thường; vì truyền giáo là chiến tranh giành giật các linh hồn ra khỏi tay ma quỷ. Do biết trước nên chúng ta đã luôn chuẩn bị sẵn sàng và vững vàng.

Như Đức Chúa Jesus cho biết: “Nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi” (Mathiơ 12:28). Nên, chúng ta cũng phải ước mong có cơ hội nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh để tiêu trừ, hay làm cho quyền lực của ma quỷ bị tê liệt, nhờ đó Vương quốc Đức Chúa Trời được đến trên người chưa tin Chúa. Còn chúng ta thì vui mừng hớn hở, vì Vương quốc Đức Chúa Trời đang hiển lộ trong Hội Thánh của Ngài qua ân tứ Đức Thánh Linh được ban cho con dân Ngài để truyền giáo có hiệu quả lớn.

Đừng sợ khi vận dụng uy quyền của Danh và thập tự giá Đức Chúa Jesus để trói các thế lực tối tăm, tức là các kẻ mạnh sức trong linh giới đang cầm tù rất nhiều linh hồn người Việt chúng ta. Vì Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến và ở trong chúng ta.

Mọi con cái thật của Chúa đều sở hữu sự bình an của Ngài một cách dư dật. Mọi việc chúng ta nhân danh Đức Chúa Jesus mà làm chẳng những tác động vào cõi trần giới mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ trên linh giới.

Hãy luyện tập những điều mình học được về sự chúc bình an; hãy chúc bình an cho khu vực mình ở, làm việc hay hoạt động. Sự tập luyện sẽ giúp cho mỗi người tăng trưởng đức tin và trưởng thành trong sự hiểu biết các vấn đề tâm linh.

Đức Chúa Trời sẽ sử dụng những người như vậy mở rộng Vương quốc Ngài.

TruyenGiaoVungVang05.docx

Rev. Dr. CTB