Đáp Ứng Lời Tiên Tri (2) – Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 11

Chúa Nhật, November 4th, 2012


Đáp Ứng Lời Tiên Tri (2)

1Têsalônica 5:19–22

3. Chứng Thực Lời Tiên Tri của Bạn–Làm sao để chứng thực lời tiên tri cá nhân có tinh thần và nội dung là chính xác? Cách chứng thực cũng giống như chúng ta xác chứng rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời: “Chính Đức Thánh Linh cùng với tâm linh chúng ta chứng thực rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (Rôma 8:16). Khi Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, thì Ngài chứng thực bản thể của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Có người không chịu chấp nhận lời tiên tri được ban vì nó không thích hợp với quan điểm thần học của người đó, hay người đó không ưa những gì đã nói ra, hoặc tình cảm của họ phản ứng tiêu cực với lời được nói.

Để có thể chứng thực thích đáng với những lời tiên tri, chúng ta phải hiểu sự khác nhau giữa hồn và linh. Cõi linh của người là nơi tình yêu thiêng liêng và đức tin hoạt động. Hồn thì chứa đựng ý chí, lý trí và cảm xúc. Suy luận hay lý luận là bản năng của lý trí thuộc cõi hồn; cho nên, các tín điều, truyền thống và những quan điểm của chúng ta không thể chứng thực chân lý của lời tiên tri. Trí não thường đem đến sự nghi ngờ, bối rối, uất hận, hay từ khước những lời tiên tri đúng cho riêng cá nhân. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giêhôva, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5–6). Phản ứng của tâm linh nằm sâu bên trong lòng chúng ta. Nếu lòng mình cảm thấy có gì đó không ổn, không bình an, không đúng đâu, hãy cẩn thận, thì đó là phản ứng của tâm linh không chứng thực cho lời tiên tri.

Khi Đức Thánh Linh chứng thực với tâm linh chúng ta rằng lời tiên tri đó là chính xác, từ Chúa đến theo ý định và mục đích tốt lành của Ngài, thì tâm linh chúng ta đáp ứng với các hoa trái của Đức Thánh Linh. Có một sự bình an sâu lắng, một niềm vui, sự ấm áp, và một cảm xúc yêu thương trào lên với một sự mừng rỡ khó tả. Những sự cảm nhận tích cực nầy bảo đảm với chúng ta đó là Đức Thánh Linh đang chứng thực với tâm linh chúng ta rằng mọi việc đều tốt đẹp, mặc dù lòng chúng ta chưa hiểu tất cả những gì được nói ra. Đừng làm những gì lòng mình không chức thực. Nếu không cảm nhận gì hết thì đó là tình trạng phải chờ xem thế nào, thời gian sẽ trả lời. Đức Thánh Linh muốn bảo rằng, không có gì phải hứng thú, cũng không có gì phải lo lắng. Chúng ta chỉ tin, vâng lời và làm những điều mình biết mình phải làm. Nếu lời tiên tri đến từ Chúa, nó sẽ ứng nghiệm.

Chúng ta cũng phải hiểu ‘sự khải thị mới’ khác với ‘sự xác nhận’ trong một lời tiên tri. Đã có người dạy rằng Đức Chúa Trời chỉ nói tiên tri về những điều chúng ta đã nghe từ Ngài trong tâm linh của chúng ta để xác nhận mà thôi; những ý tưởng nào hoàn toàn xa lạ (mới) đối với chúng ta thì phải từ khước. Điều nầy là lý tưởng nhưng không đúng hẳn. Đúng là lời tiên tri dễ được chứng thực khi nó là sự xác nhận về những điều đã được nói trước đó. Nhưng khi có các ý tưởng mới tỏ ra cho chúng ta, hãy ghi chép, suy gẫm và cầu nguyện về chúng; chờ xem với lòng rộng mở. Khi Đức Chúa Trời mở cánh cửa cơ hội trong lãnh vực được nói tới, chúng ta đã có sự xác nhận sẵn là việc đó đúng là đến từ Chúa.

4. Đánh Trận Tốt Lành (1Timôthê 1:18) – Chiến trận đòi hỏi sự kiên nhẫn trì chí, còn lời tiên tri cá nhân giúp chúng ta có năng lực để kiên nhẫn. Khi biết chắc mình đã nhận được lời hứa từ Chúa, dù sự việc bên ngoài đang diễn ra có vẻ ổn thoả, nhưng trong tâm linh không có sự bình an về sự việc ấy, chúng ta phải chiến đấu trong sự cầu nguyện để biết ý muốn Chúa ra sao. Nhiều khi việc xảy ra trong ý Chúa khác hẳn với những gì mình tưởng.

5. Đừng Làm Điều Gì Khác Ngoại Trừ Được Chỉ Dẫn Rõ Ràng – Khi một người nhận được lời tiên tri cho cá nhân mình nói về những gì Chúa sẽ thực hiện trên đời sống người ấy, về sự kêu gọi của Chúa, vv. Chúng ta phải làm chi? Ví dụ một sinh viên yêu kính Chúa đang theo học một ngành nào đó, nhưng nhận được lời tiên tri là anh được kêu gọi làm mục sư. Anh ta có nên bỏ ngành để đi học Kinh Thánh hoặc có nên tiếp tục học cho xong ngành học? Anh ta phải làm gì? Đừng làm điều gì khác ngoại trừ được chỉ dẫn rõ ràng. Nghĩa là cứ tiếp tục những gì mình đang làm trước khi nhận được lời tiên tri. David được tiên tri Samuên xức dầu cho làm vua trong lúc đang chăn chiên cho Cha mình (1Samuên 16:12–13). Ông vẫn tiếp tục chăn chiên cho tới khi Chúa tạo cơ hội để ông đánh hạ Gôliát rồi làm phò mã của vua (1Samuên 17:17, 48–49).

Ngược lại, khi lời tiên tri có sự chỉ dẫn rõ ràng và sự xức dầu để thực hiện ngay lập tức thì đó là lúc phải tức khắc hành động. Chuyện Giêhu là một ví dụ rõ ràng. Giêhu được một tiên tri trẻ xức dầu và cho lời chỉ dẫn cụ thể về sự suy vong của triều đại Aháp, là điều tiên tri Êli đã nói trước đó khoảng 12 năm (1Các Vua 21:17–24)). Giêhu đã được chuẩn bị sẵn cho công việc nầy. Khi ông được xức dầu và ban lời tiên tri, thì hành động ngay lập tức (2Các Vua 9:1–10, 14–26, 30–37).

6. Hiểu Biết Các Nguyên Tắc Thiêng Liêng Phổ Quát của Đức Chúa Trời–Đức Chúa Trời có các điều kiện đòi hỏi, chỉ dẫn và nguyên tắc thiêng liêng để điều hành những việc gì Ngài đã thiết lập phải hoạt động. Nếu như đã có các luật tự nhiên trong cõi thiên nhiên và vũ trụ, thì phải có luật tâm linh/theo Kinh Thánh để thực hiện và hoàn thành những nhu cầu thánh vụ chung hoặc nhu cầu riêng. Phi cơ cần có luật nâng và đẩy để bay, các lời tiên tri cá nhân ví như chiếc máy bay, khả năng chúng ta có hoàn thành và làm ứng nghiệm được những gì được nói ra thì phải dựa trên một số luật lệ. Ví dụ chiếc xe ta đang có không đương nhiên đưa ta đi khắp nước. Nó cần phải có xăng, dầu, nước giải nhiệt, vv; nhưng yếu tố then chốt là phải có người lái. Cũng thế, khi nhận một lời tiên tri cho cá nhân bày tỏ những gì bạn sẽ trở thành và phải làm, rồi sẽ đạt đến những thành tựu riêng tư cũng như trong thánh vụ, thì không bảo đảm rằng lời tiên tri ấy sẽ đem bạn sẽ đến đó. Bạn phải có đức tin, sự vâng lời, lòng bình an tin cậy, và vui mừng trông đợi.

Sự ứng nghiệm lời tiên tri cá nhân cũng giống như những sự cầu nguyện được đáp lời. Đức Chúa Giêxu tuyên bố: “Nếu các con nhân danh Ta cầu xin điều gì, Ta sẽ làm điều đó” (Giăng 14:14). Thế nhưng nhiều tín hữu đã cầu xin biết bao nhiêu thứ, mà chẳng bao giờ nhận được. Điều đó không làm cho lời Đức Chúa Giêxu trở thành vô giá trị. Dù không xảy ra như lòng ta mong muốn, câu Kinh Thánh đó vẫn đến từ Chúa. Để lời cầu nguyện được đáp lời, phải có nhiều yếu tố khác hơn là chỉ cầu xin. Giacơ nói: “Anh em cầu xin nhưng vẫn không được vì anh em cầu xin với lý do sai lầm: muốn thoả mãn dục vọng” (Giacơ 4:3). Đức Chúa Giêxu phán: “…bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:24); nghĩa là cầu nguyện cần phải có đức tin để sự cầu xin được đáp lời; hoặc “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời …” (Hêbơrơ 11:6).

Lời tiên tri cá nhân cũng vậy, nó sẽ không ứng nghiệm nếu chúng ta không học biết cách đáp ứng thế nào cho thích hợp với tiếng phán của Chúa. Tất cả các lời tiên tri cho cá nhân đều có điều kiện kèm theo. Nếu trong thực tế thiên nhiên có nhiều yếu tố ngăn trở không cho một cây bắp lớn lên và kết quả, như thời tiết, sâu bọ, nước tưới, mầm bệnh, và thú phá hoại, vv, thì Kinh Thánh cũng chép lại những hành động sai trật, cản trở hay vô tín của nhiều nhân vật đã nhận được lời tiên tri, khiến cho lời tiên tri bị ngăn trở, xuyên tạc, hoặc hoàn toàn bị huỷ bỏ.

Để kết luận, hãy ghi chép, đọc, nhớ, và suy gẫm về những lời tiên tri đã được nói cho mình; rồi cũng tìm hiểu, học biết những luật lệ đáp ứng, để có thái độ và cách đáp ứng thích đáng đối với những lời tiên tri ấy, cho đến chừng chúng hoà nhập vào đời sống và thánh vụ của chúng ta. Hãy tin cậy Chúa thì chúng ta sẽ vững vàng và tin các lời tiên tri cho cá nhân chúng ta; đánh trận tốt lành để được thịnh vượng và chiến thắng trong đời sống Cơ-đốc của mình. Nếu tiếp nhận lời tiên tri cho cá nhân rồi chỉ tin, chờ đợi mà thôi thì chưa đủ. Cần phải biết đáp ứng cách thích hợp để nhận được sự ứng nghiệm của những lời mà Chúa đã báo trước cho chúng ta.

HieuBietOnTienTri11.docx    (Sách tham khảo: Fulfilling Your Personal Prophecy, của Dr. Bill Hamon)

Rev. Dr. CTB