Vương Quốc Phát Triển

Vương Quốc Đức Chúa Trời, bài 05

 

Ma-thi-ơ 13:24–43

Chúng ta đã xem xét qua và biết rằng Vương Quốc Đức Chúa Trời thiết lập trong lòng người nào thật tâm tin nhận Đức Chúa Jesus để được tha tội, tái sinh và thánh hoá.

Vương quốc ấy thiết lập quyền cai trị của Chúa trên đời sống người tin để hướng dẫn, dạy dỗ, bảo vệ và ban ơn phước cho người ấy.

Trong ẩn dụ người gieo giống và bốn loại đất để giải nghĩa cách Vương Quốc Đức Chúa Trời vào lòng người, Đức Chúa Jesus giải thích rằng chỉ có loại người nghe hiểu Tin Mừng rồi tiếp nhận, thì Vương Quốc Đức Chúa Trời mới phát triển trong người đó, và những kết quả từ các tín hữu như thế sẽ trở thành vô số hột giống mới có ích lợi cho Vương-quốc (Mathiơ 13:18-23).

Nhưng trong lúc con dân của Vương-quốc vẫn sống ở trần gian dưới quyền cai trị của Chúa và chưa vào thiên đàng, thì kẻ thù, là các thế lực tối tăm, vẫn tiếp tục phá phách.

Đức Chúa Jesus lại kể một ẩn dụ nữa cho các môn đồ Ngài nghe về việc kẻ thù gieo hột cỏ lùng vào đồng lúa mì để phá hoại công việc của Vương Quốc Đức Chúa Trời (24–30).

Như lời Chúa giải thích thì giống tốt là con cái của Vương-quốc thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ (38), đồng ruộng là thế gian, thì chúng ta hiểu rằng dù là con cái của Đức Chúa Trời và đang ở dưới quyền cai trị của Ngài, thì chúng ta vẫn phải sinh hoạt chung với rất nhiều người là con cái của quỷ dữ quanh mình.

Đây là hình ảnh hiện nay của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Chúa cho phép tình trạng ấy xảy ra; nó nằm trong chương trình của Ngài. Nghĩa là Satan vẫn được phép tích cực hoạt động trong các xã hội của thế gian mà chúng ta đang sống.

Khi nói rằng Vương Quốc Đức Chúa Trời như hột giống, thì hồi khởi đầu của hột giống luôn luôn là nhỏ, nhưng sau khi đã mọc thì nó phải lớn dần lên. Đức Chúa Trời đang chờ xem cây nào sẽ kết quả.

Như các đầy tớ của người chủ muốn đi diệt hết cỏ lùng, thì người chủ bảo họ hãy kiên nhẫn chờ xem cây nào ra hoa, kết hột và chín rồi mới diệt cỏ; bởi vì cỏ không thể có kết quả như lúa nên rất dễ nhận ra.

Nếu diệt cỏ trong lúc bề ngoài của cỏ và lúa rất giống nhau, thì chắc nhiều cây lúa sẽ bị vạ lây. Trên đồng ruộng vẫn thường có những cây kết hột muộn. Đó là lý do mà chủ ruộng chưa cho các đầy tớ đi nhổ cỏ.

Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ con cái Ngài kết quả. Nếu tới mùa gặt mà những cây lúa nào không kết quả thì chúng phải chịu chung số phận với cỏ lùng là bị gom lại đốt bỏ.

Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời thì kết quả hay không là do cách chúng ta lựa chọn; và Chúa cũng ban cho chúng ta thời gian nữa, nhưng thời gian ấy có giới hạn, không phải là vĩnh viễn.

Trong hai ẩn dụ về người gieo giống với bốn loại đất, và đồng ruộng có cỏ lùng gieo lẫn giống tốt, thì ý nghĩa của Vương Quốc Đức Chúa Trời thời bây giờ chưa phải là một thiên đàng mà mọi thứ phải hoàn hảo, nhưng vẫn còn hoạt động của kẻ thù linh hồn;

Hoặc là nó cướp mất lời truyền rao Tin Mừng gieo vào lòng người (19), hoặc là gieo hột cỏ cho cỏ dại mọc lên giữa dân sự của Chúa.

Hiện nay vẫn là thời kỳ mà con cái Chúa phải phấn đấu, đối phó với những khó khăn, thử thách, âu lo, và mưu đồ lừa dối nữa, nhưng cũng là thời gian để chúng ta tăng trưởng hướng tới mùa thu hoạch.

Trong hai ẩn dụ nầy thì mùa gặt là lúc thời gian chấm dứt, chúng mô tả một Vương-quốc đang hiện hữu trong thời đại nầy, cũng là Vương-quốc có sự phán xét tương lai nữa.

Lời dạy của Đức Chúa Jesus về Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời thì không nói về một thời kỳ vàng son của sự thịnh vượng và bình an, nhưng là thời mà môn đồ Ngài phải tăng trưởng và kết quả.

Hai ẩn dụ kế tiếp về Vương Quốc Đức Chúa Trời nói về sự tăng trưởng của Vương-quốc sau khi vào lòng người ta (31-33); mặc dù Vương-quốc được ví như hột cải là quá nhỏ so với các thứ hột giống khác, nhưng khi mọc lên thì nó lại là cây rau lớn nhất trong vườn; hoặc chỉ là một chút men nở trộn vào đống bột khiến cả đống bột nở dậy lên.

Đức Chúa Jesus không nói Vương quốc đến trong vinh quang rạng rỡ, nhưng là một sự khởi đầu rất nhỏ rồi tăng trưởng dần lên; nghĩa là nhỏ đến nỗi chẳng ai lưu ý tới, nhưng cái khởi đầu rất nhỏ ấy chẳng mấy chốc sản xuất ra những kết quả lớn. Vương Quốc Đức Chúa Trời cũng vậy, khởi đầu một cách rất nhỏ để đạt kết quả lớn.

Khi đọc Kinh-thánh Tân-ước từ những chuyện tích về thánh vụ của Đức Chúa Jesus, tới hoạt động của các môn-đồ Ngài sau khi Ngài đã thăng thiên, rồi xem xét sự phát triển và tăng trưởng của Hội-thánh từ thời ấy đến nay, chúng ta thấy khởi đầu của Cơ-đốc-giáo chỉ có vài người theo Đức Chúa Jesus.

Sau khi Ngài thăng thiên thì số môn đồ trung thành còn lại khoảng một trăm hai mươi người. Lúc Đức Thánh Linh giáng lâm thì lên tới hơn ba ngàn người; gần hai ngàn năm sau đã tăng lên hơn hai tỉ tín đồ, dù trong suốt lịch sử đã bị bách hại dữ dội, cũng như đã bị giới tăng lữ lạc đạo và sa đoạ nhận chìm giáo hội trong sự ngu dốt, mê tín và lạc lầm qua bao nhiêu thế kỷ.

Như vậy hột giống của Vương Quốc Đức Chúa Trời vẫn âm thầm tăng trưởng, giống như hột cải mọc lên thành cây rau lớn và một chút men làm cả đống bột dậy lên trong các ẩn dụ vậy.

Đức Chúa Jesus đã kể thêm vài ẩn dụ nữa để giải nghĩa Vương-quốc Đức Chúa Trời cho các môn đồ Ngài hiểu.

Hai ẩn dụ kế tiếp nói về Vương Quốc Đức Chúa Trời giống như kho tàng quý giá bị giấu kín mà người tìm thấy sẽ bán hết tài sản mình có để mua cho bằng được kho tàng hay viên ngọc quý đó (44–46).

Người vùng Trung-đông thường chôn giấu kho tàng hay tài sản quý giá giữa một đồng ruộng nào đó vào thời loạn lạc. Luật Giu-đa quy định người nào bắt gặp tài sản vô chủ, thì tài sản ấy thuộc về người đó.

Người bắt gặp kho tàng trong ẩn dụ nầy không chủ ý đi tìm kho tàng. Anh ta chỉ tình cờ tìm thấy. Thay vì đem về nhà mình, thì người đó bán mọi thứ anh ta có để mua đồng ruộng và sở hữu luôn kho tàng quý giá.

Trường hợp viên ngọc quý cũng vậy, ai muốn làm chủ viên ngọc thì phải bán hết mọi thứ mình có mới đủ tiền để mua viên ngọc có giá trị rất cao.

Ý nghĩa của hai ẩn dụ nầy thì giống nhau. Người tình cờ gặp được của báu thì không phải là người đi tìm.

Giống như những người không có ý theo đuổi sự thánh khiết hay chân lý, bỗng gặp cơ hội nghe về chân lý, hoặc thấy đời sống gương mẫu thánh thiện của Đức Chúa Jesus, tìm thấy trong Ngài sự bình an và vui mừng vượt lên trên mọi kho báu trần gian, anh ta từ bỏ tất cả những gì là quý giá trước kia, để được sở hữu kho tàng quý báu nhất.

Như một thánh đồ ngày xưa tên là Thomas Guthrie có viết: “Trong huyết của Đấng Christ để rửa sạch các vết nhơ tội lỗi đậm nhất, trong ân sủng của Đức Chúa Trời thanh tẩy tấm lòng xấu xa nhất, trong sự bình an để dẹp tan các cơn bão dữ dội nhất trong đời, trong những hi vọng để nâng đỡ giờ phút đem tối nhất của lầm lỗi, trong sự can đảm coi thường cái chết và bình tĩnh xuống mồ mả,… phúc âm có kho báu lớn vượt xa hơn phía đông hay hướng tây, và phần thưởng nó quý hơn tất cả các kho vàng.

Không có gì trong vũ trụ so nổi giá trị cao ngất của Vương-quốc, đó là ý nghĩa mà Đức Chúa Jesus muốn nói cho các môn đồ của Ngài hiểu về sự quý giá vô cùng của Vương-quốc Đức Chúa Trời. Vương-quốc ấy thường bị làm ngơ hay khinh thường vì nó có vẻ nhỏ và kín đáo.

Ý của câu chuyện là khi ai nghe sứ điệp của Vương-quốc, người ấy phải đầy sự vui mừng và sẵn lòng từ bỏ hết mọi điều mình có để sở hữu Vương-quốc. Nhưng không ai có thể mua được Vương-quốc hay tạo được sự cứu rỗi cho mình cả.

Vương quốc chỉ vào trong lòng người nào chịu từ bỏ hết những gì nghịch lại Vương-quốc, và tiếp nhận hột giống của Vương-quốc ấy để tăng trưởng và kết quả.

Ẩn dụ cuối dùng lưới cá thả xuống biển để mô tả Vương-quốc thiên đàng (47–50). Phúc Âm rao giảng cho thế gian có thể ví như lưới cá ném xuống biển và kéo lên đủ mọi thứ cá và hải sản.

Kết quả của sự giảng dạy là một hội chúng tụ họp lại thành một Hội-thánh có tổ chức. Trong hội ấy có cả tín hữu tốt lẫn tín đồ xấu. Cả hai loại đều là thành viên của hội hoà lẫn với nhau. Thật là khó phân biệt ai là con cái thật của Chúa và ai là giả.

Nhưng Đức Chúa Trời và các thiên sứ của Ngài thì biết rõ. Vì vậy, “đến ngày tận thế, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính, và sẽ ném kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (49–50).

Ẩn dụ nầy cũng kết thúc bằng ngày phán xét. Vậy thì, qua những điều Đức Chúa Jesus mô tả về Vương-quốc Đức Chúa Trời, chúng ta đã hiểu Vương-quốc sẽ tự động tăng trưởng trong lòng người thật tâm tiếp nhận và chắc chắn phải có kết quả. Vậy, hãy thành tâm tiếp nhận hột giống.

VuongQuocDCT05.docx
Rev. Dr. CTB