Đức Tin Kiên Nhẫn của Chúng Ta

Theo Dõi Tận Thế, bài 48

Khải Huyền 13:5–10

Kỳ trước đã giải thích chân tướng của con thú từ biển đi lên theo nghĩa bóng của các điều mô tả, thì nó là thế lực chính trị tả phái chống trả Đức Chúa Trời và rất thù ghét Hội Thánh của Ngài. Nếu các cái đầu của nó mang các danh hiệu phạm thượng, miệng nói những lời ngạo mạn, phạm thượng, thì các chữ “được ban cho” có nghĩa là con rồng đã ban cho con thú cái miệng nói những lời ngạo mạn, phạm thượng, chứ không phải Đức Chúa Trời tạo ra cái miệng hỗn láo ấy (5a). Thời hạn mà nó được phép tác quái là “bốn mươi hai tháng” (5b), tức là một ngàn hai trăm sáu mươi ngày, hoặc ba năm rưỡi. Cho đến bây giờ, không ai dám nói rõ khoảng thời gian ấy là nghĩa đen hay chỉ là biểu tượng về một thời gian khác. Bởi vì chân tướng của phải tả Tây phương bộc lộ từ năm 1932, khi Franklin D. Roosevelt đắc cử tổng thống.

Từ đó đến nay đã gần 90 năm; trong đó chủ nghĩa phóng túng bị trồi sụt nhiều lần. Rất có thể là con thú nầy sẽ thực sự cầm quyền trong tương lai với tất cả sự tàn bạo của nó; bởi vì trong hiện tại, các thế lực chính trị trên chính trường thế giới, cả tả lẫn hữu, đang kịch liệt chống Đức Chúa Trời, nhưng vẫn còn bị Hội Thánh của Chúa cản trở nên chưa thể hoàn toàn tác quái theo ý muốn của chúng được. Như thế giới đã thấy rõ, thế lực chính trị phóng túng tả phái ở Hoa Kỳ chỉ mới ngóc đầu dậy từ năm 1932, nhưng nó chỉ hoành hành hung hăng nhất sau khi dân Mỹ bầu cho ông vua nói dối Barack Obama làm tổng thống hai nhiệm kỳ liên tiếp, bắt đầu từ cuối năm 2008.

Những lời như thế nào thì gọi là ngạo mạn, phạm thượng? Khi người ta bác bỏ Đấng Tối Cao, từ khước quyền cai trị của Ngài và cho rằng bộ óc thông minh của loài người là do tự phát triển từ chỗ không có gì cả; cho rằng họ có thể làm chủ các thiên thể, tự làm ra thức ăn để sống, vv., thì đó là những lời ngạo mạn và phạm thượng kiểu bình thường. Trong khi đó lại có những người cả gan giơ nắm đấm thách thức Đấng Tạo Hóa, chối bỏ Đấng làm ra mặt đất cho họ đứng, khí trời cho họ thở, nước cho họ uống, và tất cả vật thực họ phải dùng mỗi ngày.

Nhưng có học giả Kinh Thánh cho rằng các danh hiệu mà giáo hội Vatican dùng để mô tả giáo hoàng là những lời phạm thượng: Đức thánh cha, vô ngộ, vua trên các vua, đại diện Đấng Christ, và Đức Chúa Trời trên thế gian. Theo những người nầy thì giáo hội Công giáo La mã chính là con thú bị Khải Huyền 13 miêu tả. Thế nhưng, so với các thế lực chính trị tả phái phóng túng, thì có lẽ La mã chỉ là một tòng phạm. Bởi vì con thú “mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đền tạm của Ngài, và những vị ở trên trời” (6).

Những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời thì chúng ta vẫn thường nghe những kẻ thuộc đảng vô thần tả phái ở Mỹ chửi bới chế giễu Chúa mà chẳng bị trừng phạt gì hết; nhất là giới khoa bảng và sinh viên dâm dật, trác táng. Đền Tạm là nơi người Do-thái chứa Rương Giao Ước của Chúa và nơi thờ phượng Ngài. Những kẻ vô thần đâu tin có thiên đàng, nên nói rằng chúng xúc phạm Đền Tạm tức là xúc phạm những nơi thờ phượng Chúa và những người ở nơi thờ phượng đó.

Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ. Nó cũng được ban cho quyền hành trên các tộc người, các dân, các thứ tiếng, và các nước” (7). Thánh đồ là tên chung của mọi con cái thật của Đức Chúa Trời. Trong những năm Obama cầm quyền, một số cơ quan thuộc nhà cầm quyền ở một số tiểu bang mà đa số dân ở đó bầu cho phái tả, đã lạm dụng, giải nghĩa, áp dụng luật theo ý của họ để bắt ép phạt tiền rất nặng và truy tố những tiểu thương con cái thật của Chúa, những người dám từ chối phục vụ các đám cưới đồng tính. Dù cho nhiều tổ chức Cơ-đốc-giáo ở Mỹ lên tiếng bênh vực và can thiệp những tiểu thương khốn khổ đó, họ vẫn bị thua tại tòa án cả tiểu bang lẫn liên bang; bởi vì những thẩm phán ở đó đều là các đảng viên đảng Dân chủ Mỹ.

Trước đó, các nhóm học Kinh Thánh của học sinh tại trường học bị cấm đoán, truyền thống cầu nguyện tại học đường và trước các trận thể thao cũng bị nghiêm cấm. Tất cả những phong tục thanh sạch của xã hội Cơ-đốc-giáo Mỹ đều bị hủy bỏ. Chủ trương của Hội Thánh trong các vấn đề đạo đức đều bị thách thức và bị đánh bại ở tất cả các tòa án. Nghĩa là phe tả thù địch với Chúa đã toàn thắng trên khắp các lãnh vực. Chúng hung hăng khiêu khích nhằm mục đích tận diệt đạo công chính của Đức Chúa Trời ra khỏi xã hội Tây phương. Chính những hành vi nầy đã làm bộc lộ bọn tín đồ Cơ-đốc-giáo giả mạo trong nhiều giáo hội và hệ phái Tin Lành truyền thống cổ điển. Bởi vì những người nầy luôn luôn đứng về phía kẻ thù của Đấng Christ và hết sức ủng hộ chúng.

Những việc nói trên không phải chỉ xảy ra ở Mỹ mà lan khắp các nước tự do ở Âu Châu lẫn Á Châu. Ở Việt Nam bây giờ cũng bắt chước các hành động tởm lợm của giới dâm dật, lăng loàn Tây phương. Có thể nói rằng Hội Thánh của Chúa bị lùi bước ở rất nhiều nơi. Khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, Hội Thánh mới giành được vài chiến thắng nhỏ thì bây giờ tiếp tục bị chèn ép. Cho nên, sứ đồ Giăng mô tả rằng “Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ. Nó cũng được ban cho quyền hành trên các tộc người, các dân, các thứ tiếng, và các nước” (7). Vì lý do đó, người nào trên thế gian mà không có tên ghi trong sách sự cống của Chiên Con sẽ a dua theo thế lực chính trị nầy, mà sứ đồ Giăng gọi là thờ lạy con thú (8).

Sự thờ lạy ở đây không phải là hành động phụng thờ theo cách hiểu bình thường, nhưng là sự tôn sùng, ưa thích và nhiệt liệt ủng hộ mọi đảng chính trị vô thần gian xảo. Điều nầy giải thích cho chúng ta thấy lý do tại sao tất cả các tín đồ thật của Đức Chúa Jesus, con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời đều chống các chủ trương, chính sách và hành vi gian trá của đảng chính trị tả phái. Trái lại, tất cả những kẻ dâm dật gian tà, tức là mọi người không có tên trong sách sự sống của Chiên Con,  đều kịch liệt ủng hộ chúng. Từ trước khi sáng tạo thế gian, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình giáng sinh của Đức Chúa Jesus để làm sinh tế đền tội cho loài người. Vì vậy, Ngài được gọi là Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.

Ai có tai, hãy lắng nghe” (9), tức là người nào thật lòng tin Chúa phải lắng nghe để suy gẫm và hiểu những điều sẽ xảy ra. Bởi vì “Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ đi lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Đây là lòng kiên nhẫn và đức tin của các thánh đồ” (10). Chương trình của Chúa đã định trước như vậy và nó sẽ xảy ra. Chúng ta hãy kiên nhẫn và vận dụng đức tin mà sống trong thời đại cuối cùng nầy. Vì đây là phần giới thiệu các vai chính sẽ xuất hiện trong thời tận thế; cho nên, con cái Chúa cứ vững vàng chờ ngày được đem về Vương quốc vinh quang của Đức Chúa Trời trước khi cơn đại nạn đổ xuống thế gian.

TheoDoiTanThe48.docx

Rev. Dr. CTB