Đồn Lũy Bên Trong

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 14

2Côrinhtô 10:3–5

Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.

Bất cứ người nào tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus để đứng trong hàng ngũ những người thuộc về thiên đàng, thì trong linh giới người đó trở thành kẻ thù của thế lực ác. Kinh Thánh không nói gì về một thế lực thứ ba trong linh giới; chỉ có hai thế lực: Một thuộc về Đức Chúa Trời, một thuộc về thế giới tối tăm. Xung đột vẫn diễn ra triền miên giữa con cái thuộc về Chúa đối địch với các thứ tà linh, ác linh, uế linh, hay tà thần của thế giới tối tăm.

(Êphêsô 6:10–13) “Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

Hãy để ý rằng, theo Kinh Thánh, các thiên thần từ thiên đàng không chiến đấu thay cho chúng ta. Họ có thể phục vụ và bảo vệ chúng ta, nhưng về mặt đánh cho ma quỷ tan tác thì con cái Chúa phải tiến hành. Mọi con dân Chúa đều phải hiểu vấn đề rất căn bản nầy để biết cách chiến đấu hữu hiệu chống lại chúng.

Trong thực tế, rất ít tín hữu hiểu rõ về chiến tranh linh giới, cho nên thường thất bại trong nếp sống đạo và truyền giáo mà không biết vì lý do gì mình thất bại. Sứ đồ Phierơ cho biết kẻ thù của chúng ta là ma quỷ luôn rình mò chung quanh chúng ta (1Phierơ 5:8) “Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt.” Vì chúng ta không thấy chúng nó, cũng không cảnh giác; nên, rất nhiều lần chúng ta vô tình giúp chúng thành công mà không biết. Bên trong mỗi tín hữu chưa hoàn toàn đầu phục Chúa đều chứa một hay nhiều đồn lũy chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời hoặc không thuận phục Đấng Christ; vì chúng là đồn lũy trong lòng, nên chính người có đồn lũy ra sức bảo vệ nó, củng cố nó bằng đủ thứ lý luận, khiến nó ngày càng bền vững hơn. Đó là cách chúng ta giúp kẻ thù đánh bại chính mình mà không biết.

Vậy, đồn lũy tâm linh là gì? Bất cứ thứ gì có quyền lực điều khiển cách suy nghĩ và hành động của chúng ta, mà mình không chống lại được, thì đó là đồn lũy trong lòng. Bất cứ tín hữu nào biết chống trả những đòi hỏi xấu của xác thịt, thì người đó không cho ma quỷ xây dựng đồn lũy trong bản tánh của mình. Đồn lũy mạnh hơn tội lỗi; vì nó là gông xiềng trói buộc người ta làm nô lệ cho nó. Nói một cách cụ thể, đồn lũy là các sự ưa muốn tự nhiên trong chúng ta mà mình để cho tà linh điều khiển sự ưa muốn ấy, giúp cho tội lỗi có quyền cai trị trên chính mình. Tín hữu thường giấu kỹ và bảo vệ những đồn lũy đang cai trị trong lòng. Ma quỷ càng xúi giục giấu nó kỹ hơn, vì nếu nó bị bộc lộ thì sẽ bị xấu hổ, mất mặt. Càng giấu giếm, càng bị đồn lũy ấy cai trị nặng hơn.

Người có tánh hay tự ái, hoặc tánh tự ái quá đáng là người dễ bị ma quỷ thiết lập đồn lũy trong lòng; cũng gọi là người bị tánh xác thịt cai trị. Sứ đồ Phaolô mô tả ấy là những người học hoài mà  không bao giờ nhận biết chân lý (2Timôthê 3:7) “Học hoài mà không bao giờ nhận biết chân lý.” Có loại đồn lũy mang mặt nạ thánh thiện hoặc đáng khen ngợi, mà người có đồn lũy ấy không biết ma quỷ đang dùng nó chống lại người đó. Ví dụ cụ thể về loại đồn lũy nầy là cậy khả năng riêng để hoàn thành công việc của Chúa. Thay vì xin Chúa ban sự khôn ngoan để mình chứng đạo có hiệu quả, thì cậy lời nói thuyết phục để nhử người chưa tin Chúa tới nhà thờ. – Tuy nhiên, có thứ đồn lũy nhát gan, xấu hổ về đạo Chúa đã khiến vô số người dù biết mình có chân lý, nhưng không dám chứng đạo cho ai hết vì sợ bị ghét và tẩy chay.

Bây giờ, sau khi biết có thể mình đang củng cố và bảo vệ các đồn lũy trong lòng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, cũng không thuận phục các mệnh lệnh của Đấng Christ, chúng ta sẽ phải hủy phá nó nếu muốn được ở trong Chúa và có đời sống đạo kết quả. Sứ đồ Phaolô dạy rằng chúng ta sẽ không chiến đấu theo cách xác thịt và không dùng những vũ khí xác thịt, nhưng dùng quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy (2Côrinhtô 10:3–4) “Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy.” Tới chỗ nầy nhiều người bị ngã lòng vì nghĩ rằng mình làm thế nào có quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các đồn lũy?

Hãy nhớ các loại khí giáp mà Phaolô cho biết trong Êphêsô 6:14–18 Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.” Đây là những thứ chúng ta cần. Hãy ôn lại vắn tắt về ý nghĩa thực sự của những loại giáp trụ và khí giới mình đang có:

Chúng ta hãy lấy chân lý, tức là sự thật mình biết về quyền toàn trị của Đức Chúa Trời, làm sức mạnh vô địch; vì thắt lưng tượng trưng cho sức mạnh vững vàng. Không gì có thể đâm lủng được giáp công chính. Sự sẵn sàng của Tin Lành bình an giúp ta đạp nát chông gai. Thuẫn đức tin vào sự hiện hữu của Chúa và sự thật của quyền phép Ngài sẽ vô hiệu hóa mọi mũi tên tấn công từ xa. Niềm hãnh diện về ơn cứu rỗi có thật cũng là sự thật về Chúa sẽ bảo vệ lòng tin và trí óc chúng ta không bị lung lay. Lời Kinh Thánh và Lời Rhema của Đức Thánh Linh là gươm sắc bén vô địch đánh hạ mọi thứ lý luận giả dối. Cuối cùng là cầu nguyện trong Thánh Linh để nhận được các sự chỉ dẫn và sức mạnh từ Chúa; kiên trì, tỉnh thức và cầu thay sẽ giúp anh chị em khác mạnh mẽ.

Những thành lũy hay đồn lũy mà chúng ta phải đạp đổ là những gì? Đó là các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, cũng không thuận phục Đấng Christ (2Côr.10:5) “Đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.” Lẽ dĩ nhiên là mọi thứ lý luận của các đạo giáo, nhất là các tôn giáo Á-Đông, đều chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và chối bỏ Đấng Christ. Tuy nhiên, thời đại hiện nay đang có những chủ thuyết nguy hiểm hơn các thứ đạo giáo không có chân lý. Ví dụ thuyết vô thần, thuyết tiến hóa và các thứ râu ria của thuyết ấy, thuyết khí hậu biến đổi (sau thất bại của thuyết địa cầu bị hâm nóng), và các thứ chủ trương phá thai, thay đổi giới tính của thuyết con người làm chủ thân thể mình, vv. Mặc dù chúng là những lý thuyết do loài người sáng tác, nhưng rất có thể nhiều tín hữu tưởng rằng chúng là chân lý rồi suy nghĩ cách để bảo vệ điều mình tin là thật.

Những thứ đồn lũy vừa nói đều là từ ngoài vào. Chúng là những lý thuyết dối trá của thế gian bịa đặt ra để chống lại Đức Chúa Trời. – Lý luận là những điều do trí não của người ta tưởng tượng rồi lập thành lý thuyết. Có hai loại đồn lũy: Hữu lý và vô lý. Loại đồn lũy hữu lý là thứ rất khó đối phó – bởi vì nghe rất hợp lẽ. Ví dụ, mùa hè năm nay có vẻ nóng lâu dài, nên lý luận cho rằng người ta làm cho khí hậu biến đổi nghe rất hữu lý; bởi vì chúng ta thường nhìn việc trước mắt và quên mất những năm đã qua. Vào thời máy chạy xăng chưa phổ biến bao nhiêu thì thời tiết bị nóng hơn hiện tại. Nhưng chủ trương lừa bịp của giới người chủ trương vô thần, chống Chúa, không khi nào nhắc tới chuyện đó. – Hoặc tín hữu thường lý luận trong lòng rằng người ta cứng lòng lắm, họ không chịu nghe rao giảng Tin Lành đâu; vì vậy, lòng rất yên tâm khi khỏi cần phải chứng đạo.

Các đồn lũy vô lý thì dễ đối phó rồi. Thế thì, chúng ta phải làm gì để phá hủy các đồn lũy nầy? Sứ đồ Phaolô dạy phải “Đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ” (5). Bài học nầy nói về cách đối phó các đồn lũy bên trong chúng ta; cho nên, hãy dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh, sự thật của Đức Chúa Trời, lòng tin của chúng ta, để loại trừ những ý tưởng kiêu căng nghịch lại Chúa. Hễ cái gì cất đầu lên gieo sự nghi ngờ trong ta thì hãy dẹp nó xuống. Hãy để tâm trí chúng ta thuận phục Đấng Christ thì sẽ rất an toàn. Chúng ta không thể nhốt ma quỷ được; mình chỉ có thể nhân danh Chúa vô hiệu hóa quyền lực của chúng rồi đuổi chúng đi khỏi khu vực mình ở hay hoạt động mà thôi.

Dù cho đồn lũy hữu lý hay vô lý muốn cố thủ trong lòng chúng ta như thế nào, hãy cậy quyền năng của Đức Chúa Jesus đánh hạ chúng. Hãy học Lời Chúa và vâng phục Ngài. Những đồn lũy trong tâm trí hoặc cảm xúc của chúng ta mà nghịch lại Đức Chúa Trời, hay không chịu thuận phục Đấng Christ, đều phải bị triệt hạ hết; tâm linh chúng ta sẽ được tự do.

DoiSongtrongThanhLinh14.docx

Rev. Dr. CTB